[IMPRESSUM & SADRŽAJ] Fragmenti dizajnerske povijesti: Dokumenti Vol. 1

Impressum

FRAGMENTI DIZAJNERSKE POVIJESTI
Dokumenti Vol. 1
Uredio: Marko Golub

Izdavač: HDD  Hrvatsko dizajnersko društvo
Za izdavača: Maša Milovac
Autori tekstova: Marko Golub  Dejan Kršić  Maroje Mrduljaš  Koraljka Vlajo  Alira Hrabar Oremović  Lana Cavar & Narcisa Vukojević  Goran Martin Štimac  Željko Luketić  Ivana Borovnjak  Vanja Brdar Mustapić  Darko Fritz  Ana Marija Habjan  Goran Ivanović  Antonio Karača  Bojan Krištofić  Zrinka Kuić  Igor Lah  Ivana Mance  Ivica Mitrović  Ana Radovanović  Sven Sorić  Lea Vene
Bibliografija: Jana Gamilec • Dejan Kršić
Lektura i korektura: Mirjana Jakušić  Jana Gamilec
Fotografije: Vedran Benović  Filip Beusan  Ivana Biočina  Lana Cavar /Narcisa Vukojević  Dejan Dragosavac Ruta  Monika Džakić  Jana Fabijanić  Marko Golub  Egon Hreljanović  Ivor Hreljanović  Mirjana Jakušić  Mario Javorčić UMAS  Karla Jurić  Miran Krčadinac  Dejan Kršić  Domagoj Kunić  Igor Lah  Robert Leš  Danijela Mandušić / platforma doma mladih  Ana Mihalić  Ivan Mijić  Luka Mjeda  Paolo Mofardin  Bojan Mrđenović  Darko Škrobonja  Senja Vild  Damir Žižić
Grafičko oblikovanje: Dejan Kršić
Pisma: Brioni Text  Tesla Slab  Typonine Sans  Thema Bold  Plan Grotesque [ nikola đurek ]
Obrada fotografija: Marija Matijašec • Dario Sabljak • fotografi i dizajneri pojedinih projekata
Papir: Maxi Offset (Agrippina) 120 g i 190 g • Magno Matt 300 g [ igepa plana ]
Tisak: Tiskara Zelina, Sv. Ivan Zelina
Naklada: 500 primjeraka
Tiskano u Zagrebu • siječanj 2019.

ISBN 978-953-6778-48-5

CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001020045

Knjiga je objavljena zahvaljujući financijskoj potpori:
Zaklade Kultura nova u sklopu programa podrške
za organizacijsko i umjetničko pamćenje
Ministarstva kulture RH
Gradskog ureda za kulturu Grada Zagreba

Zahvale: Branko Bačun • Barbara Blasin • Kristina Bonjeković • Ivana Borovnjak • Bogdan Budimirov • Lana Cavar • Siniša Cerovski • Tončika Cukrov • Monika Džakić • Jana Gamilec • Damir Gamulin • Lana Grahek • Ana Marija Habjan • Andrea Hercog • Jasna Jakšić • Mirjana Jakušić • Zlatko Kapetanović • Ana Kovačić • Miran Krčadinac • Bojan Krištofić • Dejan Kršić • Igor Kuduz • Boris Ljubičić • Maša Milovac • Ivica Mitrović • Maroje Mrduljaš • Alira Hrabar Oremović • Mladen Orešić • Sunčica Ostoić • Ira Payer • Nevena Tudor Perković • Nikola Radeljković • Željko Serdarević • Darko Šimičić • Oleg Šuran • Goran Martin Štimac • Slaven Tolj • Miranda Veljačić • Koraljka Vlajo • Ksenija Žakula

Muzej za umjetnost i obrt • Muzej suvremene umjetnosti • Muzejski dokumentacijski centar • Platforma 9,81 • Multimedijalni kulturni centar Split • HUIU Pula • Institut za povijest umjetnosti • Institut za suvremenu umjetnost • Što, kako i za koga / WHW • Galerija Miroslav Kraljević • Zaklada Adris • Zaklada Kultura nova • Ministarstvo kulture Republike Hrvatske • Gradski ured za kulturu Grada Zagreba • Ars kopija • Cerovski Print Boutique • Tiskara Zelina • Igepa Plana

Posebno zahvaljujemo svim autorima i suradnicima čiji je rad reprezentiran u ovoj knjizi, koji su nam otkrivali i rasvjetljavali cijele nove svjetove i koji su zajedno s nama ispričali sve ove lijepe priče.

Sadržaj knjige:


str. 7 ● UVOD: O dizajnerima kao pripovjedačima, o izložbama kao pripovijestima – Marko Golub


1. Kartografija dizajna

str. 32 ● 1.1 Designed in Croatia — Didaktička izložba
1.1.1 Prema narativu o dizajnu – Dejan Kršić
1.1.2 Bilješke o razgovoru s Dejanom Kršićem
– Zrinka Kuić
1.2 Nacrt periodizacije – Dejan Kršić

str. 62 ● 1.3 Dizajnerice: kontekst, produkcija, utjecaji 1930. – 1980.
1.3.1 Dizajnerice 1930. – 1980. Istraživanje i refleksije kontinuiteta dizajnerske scene
– Ivana Mance

str. 68 ● 1.4 Iskopavanja I: Sudi knjigu po koricama
1.4.1 Sudi korice po knjigama — predgovor Iskopavanjima I – Marko Golub
1.4.2 Sudi knjigu po koricama — pogovor Iskopavanjima I – Lana Cavar & Narcisa Vukojević

str. 74 ● 1.5 Iskopavanja II: Znakovi proizvodnje, proizvodnja znakova
1.5.1 Proizvodnja značenja – Narcisa Vukojević
1.5.2 Proizvodnja znakova za novi svijet
– Lana Cavar & Narcisa Vukojević

str. 80 ● 1.6 Dizajniranje novih medija 1995. – 2010.
1.6.1 Dizajn u novim medijima: od radosti ‘novog’ preko prelijevanja u mainstream, do dizajna bez dizajna – Ivica Mitrović
1.6.2 INTERVJU Ivica Mitrović: Dizajn novih medija između osobnog eksperimenta i standardizacije – Marko Golub

str. 86 ● 1.7 Prostori između — Dijalozi o dizajnu izložbi
1.7.1 Izložbe kao komunikacijske situacije – Lea Vene

str. 92 ● 1.8 Tko vidi dizajn u Puli?
1.8.1 Olegova dizajnerska Pula – Marko Golub
1.8.2 INTERVJU Oleg Šuran: Svi se međusobno poznaju, ali rijetko surađuju – Marko Golub


2. Industrijski kontekst

str. 98 ● 2.1 Namještaj od savijenog drva kao paradigma dizajna: varaždinska tvornica Mundus
2.1.1 Između tradicije i suvremenosti — povijest varaždinske tvornice namještaja Mundus
– Vanja Brdar Mustapić

str. 106 ● 2.2 Bogdan Budimirov : Dizajn
2.2.1 Onkraj disciplinarnih okvira – Maroje Mrduljaš

str. 112 ● 2.3 Davor Grünwald : Dizajn 1968. – 2008.
2.3.1 Industrijski dizajn Davora Grünwalda
– Marko Golub & Koraljka Vlajo

str. 120 ● 2.4 Skriveni dizajn : Odjel dizajna Končar
1971. – 1990.

2.4.1 Razotkrivanje skrivenog dizajna —
Končar 1971. – 1990. – Koraljka Vlajo
2.4.2 INTERVJU Koraljka Vlajo: Mamimo publiku nostalgijom, a dočekujemo elaboratima
– Marko Golub

str. 128 ● 2.5 Sport, zdravlje, ugostiteljstvo, obrazovanje, kultura i rad: Stolice iz TMN Jadran 1980-ih
2.5.1 Stapanje sa svakodnevicom – Marko Golub
2.5.2 Iz života Jadrana – Ivana Borovnjak
2.5.3 INTERVJU Mladen Orešić
– I. Borovnjak, M. Golub, A. M. Habjan


3. Drugi rakurs

str. 138 ● 3.1 Roman Cieślewicz — Sjajni tragovi
1961.– 1995.

3.1.1 Kronologija dodira s hrvatskom sredinom od 1961. do 1995. – Goran Martin Štimac
3.1.2 INTERVJU Goran Martin Štimac:
Cieślewicz je promijenio paradigmu
konzumiranja magazina – Marko Golub

str. 152 ● 3.2 XXXX — Četiri časopisa koja se ne srame
3.2.1 Dizajn i seksualnost: Paradoks, Twen,
Start, Playboy – Goran Martin Štimac

str. 162 ● 3.3 Život umjetnosti — 50 godina: Kada, kako, s kim i za koga živi umjetnost?
3.3.1 Život umjetnosti — Iskušavanja časopisnog formata
– Maroje Mrduljaš

str. 170 ● 3.3 Frakcija 1996. – 2010.
3.3.1 Frakcija — Izazovi publicističke forme
– Maroje Mrduljaš

str. 179 ● 3.4 Izgubljeni potencijali — odjeci iz prošlosti fanzinske kulture
3.4.1 Kolateralni dizajn – Antonio Karača
3.4.2 Punk fanzini: Make Punk a Threat Again
— Kratka povijest fanzina u Jugoslaviji i Hrvatskoj
– Goran Ivanović

str. 184 ● 3.5 Socijalistička disco kultura 1977. – 1983.: Vizualni jezik disca
3.5.1 Putovi zaborava i evaluacije jedne kulture
— O vizualnom jeziku disca – Željko Luketić
3.5.2 INTERVJU Ivan Ivezić: Za omotnice ploča nikad se nisam inspirirao glazbom – Željko Luketić

str. 194 ● 3.6 Tko radi scenu? Dizajn za nezavisnu glazbu 2011. – 2018.
3.6.1 Sve rade sami! Osvrt na grafički dizajn i ilustraciju u kontekstu nezavisne glazbe u Hrvatskoj – Bojan Krištofić & Sven Sorić

4. Dizajn i konceptualna umjetnost

str. 204 ● 4.1 Jugoslavenski neoavangardni
umjetnički časopisi
4.1.1 O neoavangardnim časopisima s područja bivše Jugoslavije — Časopis kao galerija, forum i umjetnički objekt – Ana Radovanović

str. 210 ● 4.2 Informacija — Dizajn za kulturu Željka Borčića
1970-ih i 1980-ih
4.2.1 Dizajner, umjetnik i njihovi odrazi:
U orbiti ‘superautoportreta’ Željka Borčića
– Marko Golub
4.2.1 Od konceptualne umjetnosti do dizajnerskog koncepta – Dejan Kršić

str. 226 ● 4.3 Krivotvorine, dezinformacije i smrznute slike — Dizajn Dalibora Martinisa 70-ih i 80-ih
4.3.1 Dizajner pri radu — Osvrt na grafički dizajn
Dalibora Martinisa
– Marko Golub & Dejan Kršić

str. 236 ● 4.4 Sanja Iveković — Dvostruki život: dizajn, umjetnost, aktivizam
4.4.1 Grafički dizajn i umjetničke strategije Sanje Iveković
– Marko Golub & Dejan Kršić

str. 248 ● 4.5 Goran Trbuljak — Oblikovanje linijom manjeg otpora
4.5.1 Oblikovanje linijom manjeg otpora – Darko Fritz


5. Fragmenti

str. 262 ● 5.1 Dizajn s feedbackom: Ozeha — Primijenjena umjetnost u službi propagande i publiciteta — Zagreb – Rijeka ‘45 –‘48 –‘90 –‘95
5.1.1 Ozeha: O jednoj povijesti oglašivačke industrije – Igor Lah
5.1.2 Ozeha: Razvoj tržišnih strategija u Rijeci
– Alira Hrabar Oremović
5.1.3 Pet Ozehinih priča — Od sokova i likera
do obuće i motornih ulja – Alira Hrabar Oremović

str. 276 ● 5.2 Dušan Bekar — Dizajner iz sjene
5.2.1 Bekarov svijet slika i riječi – Alira Hrabar Oremović

str. 286 ● 5.3 Zvonko Beker i poslijeratna ekonomska propaganda
5.3.1 Paradoks autorskog integriteta — O Zvonku Bekeru i ekonomskoj propagandi
– Marko Golub & Koraljka Vlajo

str. 292 ● 5.4 Boris Ljubičić — Jednina množine: simbol, znak, logo, brend
5.4.1 Logo protiv kaosa – Marko Golub

str. 304 ● 5.5 Lerotic.de — Dizajnerski i aktivistički arhiv Tomislava Lerotića
5.5.1 Dizajner, edukator i aktivist Tomislav Lerotić
– Dejan Kršić
5.5.2 Društveno odgovoran dizajn — Bilješke o Tomislavu Lerotiću – Marko Golub

str. 316 ● 5.6 Dejan Kršić — Što, kako i za koga & tako dalje: grafički dizajn za suvremenu umjetnost
5.6.1 Kadar po kadar: NEP – Arkzin – WHW – Marko Golub

str. 324 ● 5.7 Dejan Dragosavac Ruta — Čitaj dizajn! Magazini i časopisi 90-ih i 2000-ih
5.7.1 Anatomija Rutinih magazina i časopisa – Maroje Mrduljaš

str. 332 ● 5.8 Bilić_Müller — Interpretacije
5.8.1 Stvari koje oponašaju druge stvari — o interpretacijama Dore Bilić i Tine Müller
– Marko Golub

str. 340 ● 5.9 Damir Gamulin — Dizajnom, izvan dizajna
5.9.1 Dizajnerske taktike Damira Gamulina
– Marko Golub

str. 354 ● 5.10 Studio Grupa — Dizajniranje karaktera / Anatomija dizajna
5.10.1 Dizajniranje karaktera — portret studija Grupa – Marko Golub
5.10.2 Kako je Grupa ukrala Mjesec: o Baluni, Modelu, ili_ili i Arigatu Studija Grupa – Marko Golub
str. 362 ● Popis izložbi održanih u HDD galeriji 2009. – 2018.

str. 368 ● Radna bibliografija – Jana Gamilec & Dejan Kršić