VIDEO: Véronique Marrier – Graphisme en France (CNAP)

U sklopu ovogodišnjeg festivala Dan D u organizaciji Hrvatskog dizajnerskog društva i Peperminta održano je i predavanje projektne menadžerice francuskog Nacionalnog centra za likovne umjetnosti (CNAP) Véronique Marrier o publikaciji i projektu “Graphisme en France”. Predavanje u cijelosti možete pogledati u nastavku.

Véronique Marrier je od 1996. do 2000. godine u Bordeauxu vodila prvu galeriju posvećenu grafičkom dizajnu u Francuskoj 90_degrés. Suosnivačica je Saveza francuskih dizajnera (Alliance française des designers) i sudjelovala je u organizaciji programa javnih razgovora s dizajnerima F7 u Parizu od 2003. do 2010. (Stefan Sagmeister, Peter Saville, Jonathan Barnbrook, Jost Hochuli, Experimental Jetset, Norm…). 2003. radila je za Međunarodni festival grafičkog dizajna i oglašavanja u Chaumontu, te na izložbi studija M/M. Iste godine počinje surađivati s francuskim Ministarstvom kulture i komunikacija na godišnjoj publikaciji o francuskom grafičkom dizajnu Graphisme en France. 2006. godine sudjelovala je u organizaciji Mjeseca grafičkog dizajna u Échirollesu, a od 2008. projektna je menadžerica za grafički dizajn u sklopu Nacionalnog centra likovnih umjetnosti (Centre national des arts plastiques – CNAP) i urednica godišnjaka Graphisme en France. Zadužena je za javne narudžbe i otkupe djela grafičkog dizajna za CNAP-ovu zbirku, a bila je i ko-kustosica jednogodišnjeg događanja Graphisme en France 2014, organiziranog u povodu dvadesete godišnjice istoimene publikacije.

Graphisme en France
Već mnogo godina Nacionalni centar likovnih umjetnosti podupire grafički dizajn kroz niz različitih projekata: stipendija, narudžbi, otkupa za javne zbirke i publikacija. Događanje Graphisme en France 2014 održano je prošle godine na dvadesetu godišnjicu istoimene publikacije, s ciljem nacionalne promocije svoje mreže. CNAP je tom prilikom producirao niz projekata, uključujući objavljivanje Vodiča za narudžbe grafičkog dizajna, paket za edukaciju o dizajnu u srednjim školama, te internacionalni simpozij na temu povijesti grafičkog dizajna.