VIDEO: Konferencija DIZAJN U PRAKSI / PRACTICING DESIGN

Pogledajte snimku panela NOVE REGIONALNE PRAKSE U DIZAJNERSKOJ EDUKACIJI i predavanja VERONIQUE MARRIER “Dizajn u općem obrazovanju” s nedavne konferencije DIZAJN U PRAKSI / PRACTICING DESIGN održane u siječnju 2017. u Laubi – Kući za ljude i umjetnost u organizaciji Hrvatskog dizajnerskog društva i Veleučilišta VERN’.

Erasmus+ projekt Dizajn u praksi (Practicing Design) suradnički je pothvat triju europskih stručnih dizajnerskih organizacija (Hrvatsko dizajnersko društvo (Hrvatska), designaustria (Austrija) i Public Room (Makedonija)); dvaju obrazovnih ustanova (Veleučilište VERN’ (Hrvatska), Fakultet umjetnosti i dizajna, Europsko sveučilište Republike Makedonije, Skopje)) te dviju tvrtki (Prostoria d.o.o. (Hrvatska) i Zavar d.o.o. (Makedonija)). Cilj projekta bio je pronaći nove i inovativne prakse obrazovanja dizajnera kako bi se premostio raskorak između obrazovanja i profesionalnog rada te poboljšati vještine dizajnera koje su potrebne za kvalitetnije socio-ekonomske rezultate. Projekt promiče inovativne prakse u obrazovanju i osposobljavanju na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini sa svrhom podizanja svijesti među svim dionicima i široj javnosti o potrebnim poboljšanjima kvalitete i relevantnosti trenutnih oblika obrazovanja i osposobljavanja dizajnera, te o prijeko potrebnim vezama sa svijetom prakse.

Konferencija Dizajn u praksi poslužila je kao platforma za diseminaciju rezultata provedene studije i programa obuke Dizajn u praksi 1.0 svim relevantnim dionicima. Prvi dan konferencije održan je 20. siječnja 2017. na Veleučilištu VERN’, a drugi dan, 21. siječnja, u Laubi u sklopu Međunarodne izložbe grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija Zgraf 12. Raspored prvoga dana organiziran je u obliku rasprava i panel-diskusija sudionika uključenih u pilot-program koji se provodio nekoliko mjeseci prije same konferencije, a zaokružen je otvorenjem izložbe prototipova u HDD galeriji nastalih na radionicama Dizajn u praksi.

Drugi dan konferencije bio je otvoren široj javnosti te usredotočen na otvaranje tema neformalnog obrazovanja u dizajnu, dizajna u općem obrazovanju i budućnosti dizajnerskog obrazovanja, s naglaskom na regionalnim praksama.

Prvi dio panela na temu Nove regionalne prakse u dizajnerskoj edukaciji moderirala je Ivana Borovnjak, a sudjelovali su predstavnici regionalnih organizacija i inicijativa: BIO 50 (Maja Vardjan, kustosica Muzeja arhitekture i oblikovanja u Ljubljani), Balkan Design Network (Maja Lalić, Mikser Beograd; Nikola Radeljković, Numen/ForUse), edukacijska platforma Nova Iskra iz Beograda (Relja Bobić, koordinator platforme) i festival dizajna Dan D (Petra Milički i Karla Paliska, direktorice programa).

 

Drugi dio panela moderirao je Damir Bralić, a sudjelovali su predstavnici Tirana Design Weeka (Sonia Jojic, predavačica na Odjelu za arhitekturu i dizajn, Sveučilište Polis u Tirani), Dizajner: Autor ili univerzalni vojnik (Borut Vild i Isidora Nikolić, programski direktori i profesori na Fakultetu medija i komunikacija u Beogradu), Edukacijske platforme spekulativnog dizajna – Interakcije (Ivica Mitrović, DVK UMAS) te Harald Begusch iz Klastera medija i dizajna za tehničke škole i fakultete Ministarstva obrazovanja Republike Austrije.

 

Završno predavanje na konferenciji, na temu Dizajn u općem obrazovanju, održala je Véronique Marrier, ravnateljica Odjela za grafički dizajn Nacionalnog centra za vizualne umjetnosti (CNAP) u Parizu.

 

 

Snimatelj i montažer sva tri videa panela i predavanja je Miran Krčadinac.