Rezultati Natječaja za oblikovanje vizualnog identiteta Hrvatskog kulturnog doma

Ocjenjivački sud Natječaja za oblikovanje vizualnog identiteta Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku u sastavu: Tina Ivezić, Edvin Liverić, Ivian Mujezinović, Oleg Šuran i Jolanda Todorović, jednoglasno je donio odluku o dodjeljivanju prve nagrade radu pod nazivom VERTIKALA, autora TONIJA URODE.

 

Nakon što je 39 autora/timova izrazilo svoju želju da sudjeluju u Natječaju za oblikovanje vizualnog identiteta Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku u Rijeci, koji je raspisao Hrvatski kulturni dom, a provodilo Hrvatsko dizajnersko društvo, Ocjenjivački sud Natječaja odabrao je pet pozvanih autora/timova: MKF&AT&AL (Marino Krstačić Furić, Ana Tomić i Ana Labudović), Jan Pavlović, Šesnić&Turković (Marko Šesnić i Goran Turković), Paula Šobat i Filip Pomykalo te Toni Uroda, koji su radili na natječajnim rješenjima.

Svi odabrani autori/timovi dostavili su natječajne radove, a na prvom sastanku Ocjenjivačkog suda, u skladu s točkom 9.5. Općih uvjeta natječaja, odlučeno je da se od dva autora/tima zatraži dodatno pojašnjenje odnosno razrada natječajnog rada.

Na svom drugom sastanku članovi Ocjenjivačkog suda jednoglasno su donijeli odluku o nagradama.

Prvu nagradu u bruto iznosu od 25.000,00 kn dobio je rad pod šifrom 004:

autor: Toni Uroda
naziv koncepta: Vertikala

Obrazloženje odluke OS:

Članovi Ocjenjivačkog suda uvelike uvažavaju ovaj prijedlog čija suvremenost u izričaju i povijesne reference rezultiraju jasnim karakterom. Također smatraju kako se radi o visokom nivou grafičke pismenosti, koja je na zanatskoj mikro razini vrlo sofisticirana i pročišćena. OS primjećuje otvorenost cjelokupnog pristupa u smislu fleksibilnosti, u želji da se komunicira kreativno u razradama, i pretpostavlja namjeru za dubljim promišljanjem koncepta i ozbiljan pristup novim zadacima. Prijedlog omogućuje mnoštvo pristupa u daljnjoj razradi/realizaciji unutar jasno postavljenog sustava, te omogućava da u slučaju izostavljanja ili odvajanja pojedinih dijelova (u smislu primjena) ono i dalje funkcionira nedvojbeno i jasno kao cjelina.

 

HKD Vertikala


Drugu nagradu u bruto iznosu od 15.000,00 kn dobio je rad pod šifrom 005:

autori: MKF&AT&AL (Marino Krstačić Furić, Ana Tomić i Ana Labudović)
naziv koncepta: Dom

Obrazloženje odluke OS

OS prepoznaje rješenje kao sustav koji djeluje svježe, kreativno i živo, s dostatno artikuliranim elementima sustava – izuzetno jasan, britak i upečatljiv logotip, te jasno postavljen identitet. Žiri vrednuje jasnu poveznicu prijedloga s ostalim akterima riječke kulturne scene, no ne uviđa adekvatnost tipografskog tretmana materijala, kao ni sustava u cijelosti, da za nju kompenzira.

005_DOM__

Treću nagradu u bruto iznosu od 10.000,00 kn dobio je rad pod šifrom 002

autor: Jan Pavlović
naziv koncepta: Integrirajući HKD

Obrazloženje odluke OS

Grafički izuzetno hrabar prijedlog, jakog koncepta. OS prepoznaje i uvažava povijesne reference koje po mišljenju članova OS nisu primjereno realizirane u primjenama. Žiri također vrednuje svojevrsnu otvorenost sistema u smislu iteracija i nadogradnji, koje na žalost nisu predviđene predloženim sustavom, posebice ne u kontekstu adekvatne prilagodbe kod materijalizacije identiteta.

002_Integrirajuci HKD
Pozvani autori/timovi koji nisu nagrađeni dobit će za rad na svojim natječajnim rješenjima obeštećenja u bruto iznosu od 7.000 kn svaki:


rad pod šifrom 001

autori: Šesnić&Turković (Iva Sindik, Marko Šesnić, Goran Turković)

naziv koncepta: Gnijezdo

Obrazloženje odluke OS

OS vrednuje kvalitetu koncepta koji nudi odmak od ostalih pristiglih prijedloga, te je mišljenja kako se predloženi koncept adekvatno ne reflektira u samom sustavu identiteta, kod čijeg se utjelovljenja značajno gubi na čitljivosti i prepoznatljivosti.

001_Gnijezdo


rad pod šifrom 003

autori: Paula Šobat, Filip Pomykalo

naziv koncepta: Oblikovanje vizualnog ideniteta HKD na Sušaku

Obrazloženje odluke OS

OS cijeni čistoću i izravnost rješenja, s dobro promišljenim odabirom primjena. Same primjene smatra kvalitetnima, no primjećuje nedostatak razrade u smislu situacija specifičnih u kulturi (mnoštvo tekstualnih sadržaja, veliki broj logotipa partnera, donatora i sponzora, duži nazivi izložbi i predstava, itd.). Nadalje, članovi OS žele ukazati na logotip, za koji smatraju da nije oblikovan na način koji osigurava prepoznatljivost subjekta (u određenim primjenama).

003_hkd_susak

Hrvatsko dizajnersko društvo i Hrvatski kulturni dom još jednom zahvaljuju svima koji su izrazili interes za sudjelovanje u ovom natječaju, a posebno čestitaju svim pozvanim autorima i timovima na dostavljenim natječajnim rješenjima.

Voditelj natječaja bio je Damir Gamulin.