Rezultati Natječaja za dizajn vizualnog identiteta Zaklade Hrvatska kuća

Najboljim radom na Natječaju za dizajn vizualnog identiteta Zaklade Hrvatska kuća Ocjenjivački sud Natječaja proglasio je rad pod nazivom Nove perspektive.

Na Natječaj za dizajn vizualnog identiteta Zaklade Hrvatska kuća stiglo je 30 natječajnih radova. Ocjenjivački sud u sastavu: Feđa Vukić, predsjednik, te članovi Damir Bralić, Lana Cavar, Maja Kocijan i Sandra Sekulić, pregledao je pristigla natječajna rješenja te najboljima dodijelio nagrade:

Prvu nagradu u iznosu 20.000 kn osvojio je tim ŠKATULICA (Matea Bronić, Tin Kadoić, Maša Milovac) za rad pod nazivom NOVE PERSPEKTIVE.

Obrazloženje odluke Ocjenjivačkog suda:
Natječajni rad predlaže konceptualno snažan, autorski utemeljen i dinamičan identitetski sustav, koji funkcionira kao vrijednost po sebi i potencijal za razvoj u sklopu aktivnosti Zaklade Hrvatska kuća. Rad sadrži elemente već uvedenog nacionalnog koda koji je stavljen u semantički dinamičan sustav su-odnošenja komunikacijskih točaka, tako da je identitet promjenjiv u odnosu na onaj dio svijeta u kojem se komunicira hrvatska kultura. Iznimno inovativna ideja razrađena je u svim razinama primjereno projektnom zadatku, kojeg nadopunjuje i nadilazi dodanom vrijednošću. Ta se dodana vrijednost artikulira suodnosom formalnih elemenata identitetskog sustava u kojem grafičke strukture i tipografske forme zauzimaju različite ali uvijek kvalitetno zamišljene funkcionalne oblike organizacije informacija. Ideja je razrađena i do trodimenzionalnih materijalnih izvedenica artikulacije u prostoru. Ocjenjivački sud zaključuje da je ovaj natječajni rad najprimjerenija ideja za razvoj aktivnosti na komuniciranju posebnosti hrvatske kulture u međunarodnom okruženju. Uz to, preporuča se svakako izraditi Priručnik grafičkih standarda, odnosno – svojevrsno uputstvo za korištenje, kako bi se čim bolje iskoristio veliki potencijal kojeg nudi ova projektna ideja.

Drugu nagradu u iznosu 15.000 kn osvojio je SUPERSTUDIO 29 (Ira Payer, Iva Hrvatin, Marina Jukić) za rad pod nazivom MOBILE.

Obrazloženje odluke Ocjenjivačkog suda:
Natječajni rad nudi posve dorečeno i artikulirano djelo-sustav, koji je spreman za korištenje. Posljedica je to vrlo visoke razine autorskog udjela koja, međutim, podrazumijeva visoku razinu kontrole i vladanja autorskim rukopisom. Ocjenjivački sud je ocijenio vrlo visokim ocjenama sustavnu razradu grafičkog jezika, od semantičkih konstanti do primarnih komunikacijskih medija. Izrazito dominantan vizualni kod ne samo da uokviruje nego i dodatno interpretira sadržaje koji će se tijekom godina “ulijevati” kroz aktivnosti Zaklade Hrvatska kuća. To je, međutim, ocijenjeno kao nedostatak jer je teško predvidjeti kako će neki od tih budućih sadržaja funkcionirati u tako visoko definiranom sustavu, zasnovanom na jakom autorskom izričaju. Kako je nemoguće predvidjeti sve okolnosti koje donosi budućnost i kako je očito da bi ovaj projekt funkcionirao dobro samo ako se provodi u tijesnoj suradnji s autorom, to je zaključeno da se ovaj rad nagradi drugim plasmanom.

Treću nagradu u iznosu 10.000 kn osvojio je BORIS LJUBIČIĆ za rad pod nazivom CROATIAN HOUSE.

Obrazloženje odluke Ocjenjivačkog suda:
Ovaj natječajni rad kreće se već utvrđenom linijom razrade vizualnog identiteta Hrvatske varijacijama na formalnu strukturu sastavljenu od dva ili više kvadrata crvene ili plave boje i u kombinaciji obje boje. Sam znak je kvalitetna ideja u tom kontekstu i komunicira dobro bazičnu ideju posredovanja posebnosti hrvatske kulture u međunarodnom okruženju. Utoliko je zaslužio pohvalu. Problematični aspekti ovog rada jesu jasna formalna vezanost znaka uz identitet jednog resora Vlade Republike Hrvatske i ne osobito primjereno artikulirana tipografska vizualizacija imena subjekta. Kako Zaklada Hrvatska kuća u svojem djelovanju i percepciji istog na međunarodnoj razini treba biti shvaćena kao neovisno tijelo, semantička asocijativna veza s nekim resorom javnog sektora nije mogla biti uzeta u obzir kao prednost.

Čestitamo nagrađenim autorima, a svima natjecateljima zahvaljujemo na sudjelovanju na natječaju.

1.nagrada: Škatulica / Nove perspektive

1.nagrada: Škatulica / Nove perspektive

1.nagrada: Škatulica / Nove perspektive

1.nagrada: Škatulica / Nove perspektive

superstudio29_1

2. nagrada: Superstudio 29 / Mobile

2. nagrada: Superstudio 29 / Mobile

Croatian house  03

3. nagrada: Boris Ljubičić / Croatian House

3. nagrada: Boris Ljubičić / Croatian House

.