Rezultati Natječaja za dizajn vizualnog identiteta Muzeja Apoksiomena

Najboljim radom na Natječaju za dizajn vizualnog identiteta Muzeja Apoksiomena Ocjenjivački sud je proglasio rad pod nazivom „U četiri oka“ mladog dizajnera LUKE PREDRAGOVIĆA.

Na Natječaj za dizajn vizualnog identiteta Muzeja Apoksiomena pristiglo je ukupno 48 radova. U srijedu 23. prosinca 2015. Ocjenjivački sud Natječaja u sastavu Damir Bralić (predsjednik) te članovi Ingrid Stanković, Idis Turato, Mauro Ferlin i Maroje Mrduljaš, pregledao je pristigle natječajne radove te odabrao najbolje.


Prvu nagradu
u bruto iznosu 40.000 kn dobio je rad pod šifrom 40:

autor: LUKA PREDRAGOVIĆ
naziv koncepta: U četiri oka

1 nagrada

 

 

 

 

 

 

Prvonagrađeni rad / autor: Luka Predragović

Prvonagrađeni rad / autor: Luka Predragović


Obrazloženje odluke Ocjenjivačkog suda:

U nizu prijedloga koji koriste motiv skulpture ili nekog njezinog dijela prvonagrađeno rješenje ističe se jasnoćom, dorečenošću i preciznošću. Grafički apstrahirane i plavom bojom oživljene očne duplje „nadopunjuju“ skulpturu onim što joj jedino fizički nedostaje. Anatomski elementi skulpture tako postaju nositelj vizualnog identiteta te logično ostvaruju potreban simbolički i utilitarni potencijal. Sukladno ideji „muzeja s jednim artefaktom“ rješenje personificira i poistovjećuje muzej sa svojim izloškom. Novostvorene oči, sasvim prikladno, postaju svojevrsni interfejs muzeja/skulpture s posjetiteljima i svijetom. Ostali dijelovi tijela također uspješno osvajaju svoju utilitarnu funkcionalnost kroz piktograme korištene u prostornoj signalizaciji, s mogućnošću proširenja njihove označiteljske uloge. Projektantska odluka fokusiranja na pojedinačno odgovara izlagačkom principu postupnog otkrivanja cjelovite skulpture, kao i s njenim fragmentarnim stanjem prilikom nalaska. Reducirani grafički izraz ima poželjan potencijal širenja i diversifikacije pri primjeni u različitim medijima i označavanju suvenirskog asortimana.

 

Prvonagrađeni rad "U četiri oka" / autor Luka Predragović

Prvonagrađeni rad “U četiri oka” / autor Luka Predragović

 

 

 

 
Obzirom da je Ocjenjivački sud treću nagradu ravnopravno dodijelio dvama radovima, odlučeno je da se predviđeni iznosi druge i treće nagrade preraspodijele tako da druga nagrada iznosi 20.000 kn bruto, a iznos treće nagrade od 30.000 kn bruto se ravnopravno dijeli na dva rada.

 

Drugu nagradu u iznosu od 20.000 kn bruto Ocjenjivački su dodijelio je radu pod šifrom 33

autor: BORIS LJUBIČIĆ
naziv koncepta: Mali_small

Drugonagrađeni rad / autor: Boris Ljubičić

Drugonagrađeni rad / autor: Boris Ljubičić


Obrazloženje odluke Ocjenjivačkog suda:

Vrijednost drugonagrađenog rješenja je vezivanje natječajne teme uz širi kontekst Malog Lošinja čime se muzej i lokalitet međusobno podupiru i nadograđuju. Rješenje na osebujan i duhovit način uspostavlja aktivni i uzajamni odnos između statue i mjesta Malog Lošinja. Rad inteligentno razotkriva i razrješuje proturječja: jedan relativno malen artefakt najviše kulturološke vrijednosti prikazan je na „periferiji“, u gradu koji nosi prefiks „mali“ unatoč činjenici da je najveći na hrvatskim otocima. Autorske odluke da zadatak rješava unutar žanra brendinga turističkih destinacija te autoreferencijalna eksploatacija (Mediteranske igre) zahtijevaju ozbiljniju razradu i nadogradnju kako bi se izbjegli trenutno prisutni komunikacijski nesporazumi. Rješenje u predloženoj kroki formi zasniva se na pronicljivoj igri riječima, te se iscrpljuje u nizu manje ili više uspješnih tipografskih varijacija na temu, bez jasnih naznaka operacionalizacije ovog moguće potentnog programa.

Drugonagrađeni rad "mali_small"  / autor: Boris Ljubičić

Drugonagrađeni rad “mali_small” / autor: Boris Ljubičić

 

 

Treću nagrada u ukupnom iznosu od 30.000 kn bruto Ocjenjivački sud dodijelio je sljedećim radovima:

a) rad pod šifrom 03
autori: LUKA JURAS i IVOR TOMLJANOVIĆ
naziv koncepta: Vizualni identitet Muzeja Apoksiomena

 

Trećenagrađeni rad / autor Luka Juras

Trećenagrađeni rad / autor Luka Juras

 

 

b) rad pod šifrom 04
autorI: LUKA JURAS i IVOR TOMLJANOVIĆ
naziv koncepta: Vizualni identitet Muzeja Apoksiomena

 

Trećenagrađeni rad / autor Luka Juras

Trećenagrađeni rad / autor Luka Juras

 

 

Obrazloženje odluke Ocjenjivačkog suda:

U nizu rješenja unutar tipologije vizualnih identiteta za kulturne institucije, koji se usko vežu uz arhitekturu muzeja, izdvajaju se dva prijedloga:

a) Rješenje drastičnom formalnom redukcijom interpretira različite vizure/doživljaje skulpture, kao i linearno-cikličku logiku kretanja kroz muzej na niz linearnih varijacija logotipa. U tom postupku koristi se internim arhitektonskim parametrom, gdje mreža varova asocira na fragmente nađene skulpture. Ovo apstiniranje od vanjskih ulaznih parametara rezultira u zanimljivim i relativno prikladnim grafičkim rješenjem koje rutu kretanja povezuje s kombinacijama slova A i M. Rad nudi dinamizam i varijabilnost (no samo u grafičkom smislu) i ne uspijeva ostvariti potrebnu identitetsku nadogradnju kroz razradu aplikacija koje se uglavnom svode na arbitrarno rješavanje likovnih kompozicija.

Trećenagrađeni rad / autor Luka Juras

Trećenagrađeni rad / autor Luka Juras

 

 

b) Rješenje odlikuje analitički pristup arhitekturi s rezultatom naglašeno suvremenog grafičkog izraza. Iako zavodljiv sustav piktograma pokazuje određeni potencijal, pogotovo u svojoj reinterpretaciji za potrebe digitalnih medija, ovaj hermetičan kripto-piktogramski mikro-kozmos posjeduje opasnost ozbiljne komunikacijske prepreke prema očekivanoj najširoj publici.

Trećenagrađeni rad / autor Luka Juras

Trećenagrađeni rad / autor Luka Juras

 

 

Čestitamo nagrađenim autorima, a svima natjecateljima zahvaljujemo na sudjelovanju na natječaju.