Produljen rok za dostavu radova za natječaj Brokenships Design – Second Chance

Produljen je rok za predaju natječajnih radova na natječaj Brokenships Design – Second Chance do ponedjeljka 8. travnja do 17 sati. Javni natječaj za dizajn novog proizvoda za podbrend Muzeja prekinutih veza raspisuje Muzej prekinutih veza, a provodi ga Hrvatsko dizajnersko društvo. Zadatak natjecatelja je ponuditi idejno rješenje proizvoda i pripadajuće ambalaže Brokenships. Ukupni nagradni fond je 5.000 eur bruto. Više detalja o natječaju te kompletnu natječajnu dokumentaciju možete naći u nastavku teksta.

Zbog velikog broja upita natjecatelja produljili smo rok za predaju natječajnih radova do ponedjeljka 8. travnja 2024. do 17 sati. Ocjenjivački sud završit će s radom 10. travnja, a javna objava rezultata natječaja bit će najkasnije u roku od 8 dana od završetka rada Ocjenjivačkog suda.

Kompletnu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linkovima:

 

01_OPĆI UVJETI NATJEČAJA I PROJEKTNI ZADATAK
02_PRIJAVNICA
03_IZJAVA

DODATNA DOKUMENTACIJA

a u nastavku izdavajamo bitne odredbe koje se tiču natječajnih radova:

4.1. Zahtjevi i specifikacije idejnog rješenja proizvoda

4.1.1. Natječajni rad, odnosno idejno rješenje novog Brokenships proizvoda, sastoji se od proizvoda i pripadajuće ambalaže s obavezno apliciranim logotipom Muzeja prekinutih veza na proizvodu i ambalaži.

4.1.2. Idejno rješenje svim svojim odrednicama (semantičkim, formalnim i funkcionalnim) nadovezuje se na već postavljeni imidž Brokenships brenda deriviranog iz koncepta Muzeja prekinutih veza kreativno ga nadograđujući.

4.1.3. Predmeti iz muzejske kolekcije i njihove pripadajuće priče, ne smiju se ni u kojem obliku koristiti pri konceptualizaciji i projektiranju idejnog rješenja novog proizvoda.

4.1.4. Tipologija novog proizvoda nije zadana.

4.1.5. Dimenzije novog proizvoda nisu zadane, ali Natječajna rješenja moraju biti prilagođena većinskoj publici Muzeja prekinutih veza – turistima, a što se prvenstveno odnosi na optimalne dimenzije proizvoda koji se mora moći spakirati u mali putni kofer, kao i na masu, odabir materijala i cjenovnu pristupačnost proizvoda.

4.1.6. Ekološki odgovoran pristup u definiranju materijala i tehnologija proizvodnje proizvoda.

 

4.2. Sadržaj (oprema) Natječajnog rada

FIZIČKA DOKUMENTACIJA:

4.2.1. model (maketa) natječajnog rada u mjerilu 1:1 (proizvod i ambalaža)

4.2.2. prezentacijska mapa, neoznačena imenom ili bilo kojim drugim oblikom identifikacije natjecatelja, s najviše 15 stranica položenog A3 formata u tiskanom obliku, i sljedećeg sadržaja:

  • realistični prikaz proizvoda i pripadajuće ambalaže (fotografije makete ili renderi)
  • opis rada na hrvatskom i engleskom jeziku (najviše 800 znakova s razmacima po jeziku)
  • tehnička dokumentacija: okvirni nacrti, prijedlog materijala i tehnologije izrade
  • dodatnu prednost prilikom ocjenjivanja Natječajnog rada imat će radovi s ponuđenim prijedlogom proizvođača pojedinih elemenata Natječajnog rada pri čemu prednost imaju lokalni proizvođači

4.2.3. ispunjena i potpisana Prijavnica kojom natjecatelj pristaje na uvjete Natječaja, odnosno na Natječajne odredbe

4.2.4. ispunjena i potpisana Izjava kojom natjecatelj izjavljuje da je predano idejno rješenje nastalo isključivo za potrebe Natječaja te da nije objavljivano i korišteno u druge svrhe. Svojim potpisom natjecatelji potvrđuju autorstvo Natječajnog rada, čime jamče da su ovlašteni za predaju istog i da posjeduju ovlasti daljnjeg korištenja i izmjene Natječajnog rada, te potvrđuju da, prema uvjetima Natječaja, imaju pravo sudjelovanja i da su suglasni s eventualnom serijskom proizvodnjom i prodajom radova.

DIGITALNA DOKUMENTACIJA:

4.2.5. prezentacijska mapa iz točke 4.2.2., prilagođena čitanju s ekrana ili projekcije (PDF, max 25 MB)

4.2.6. tri vizuala rada (fotografije makete ili renderi; sRGB, 150 dpi, najviše 5 MB po vizualu)

4.2.7. tekstualni opis rada na hrvatskom i engleskom jeziku (najviše 800 znakova s razmacima po jeziku; otvoreni format, .doc ili .txt).

 

Napomene:

 • Natječajni radovi šalju se kao preporučena pošiljka, dostavom ili se donose osobno na adresu Hrvatskog dizajnerskog društva, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb, s naznakom: “Natječaj: Brokenships Design”. U slučaju osobne dostave, to je moguće učiniti radnim danom od 9 do 17 sati.
 • Rok za zaprimanje Natječajnih radova je ponedjeljak 8. travnja 2024. do 17 sati. Radove koji stignu nakon isteka roka za zaprimanje ili ne udovoljavaju uvjetima Natječaja, moći će se osobno preuzeti u prostorijama Hrvatskog dizajnerskog društva u za to predviđenom, naknadno definiranom vremenskom periodu ili će ih se, po dogovoru i o trošku autora, vraćati na željenu adresu kao pošiljku.
 • Prijavnica i Izjava se, zbog anonimnosti ocjenjivanja, predaju uz rad u zasebnoj zatvorenoj i neoznačenoj omotnici. Svakoj omotnici dodjeljuje se šifra pod kojom se rad vodi tijekom rada Ocjenjivačkog suda.
 • Digitalna dokumentacija može se dostaviti snimljena na USB mediju ili se može: a) poslati putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr, b) poslati putem servisa za slanje velikih datoteka (We Transfer i sl.) ili c) uploadati na server (Dropbox, Google Drive i sl.), pri čemu link na lokaciju digitalne dokumentacije treba poslati na adresu natjecaji@dizajn.hr s naznakom naziva Natječajnog rada iz Prijavnice i Izjave. Digitalnu prezentaciju (prezentacijsku mapu u digitalnoj inačici) neophodno je prilagoditi čitanju s ekrana ili projekcije.
 • Prezentacijska mapa treba imati označene brojeve stranica, a ne smije biti označena imenom autora, grupe autora ili studija niti bilo kakvom drugom identifikacijskom oznakom. I svi drugi dijelovi Natječajnog rada moraju biti neoznačeni kako bi bili anonimni pred Ocjenjivačkim sudom.
 • Provoditelj Natječaja jamči za anonimnost digitalne dokumentacije poslane putem elektronske pošte ili servisa za slanje velikih datoteka.
 • Sve pristigle Natječajne radove natjecatelji će moći osobno preuzeti u prostorijama HDD-a, ili dogovoriti njihovo vraćanje u obliku pošiljke o vlastitom trošku, unutar za to predviđenog vremenskog perioda koji će biti definiran i objavljen po završetku Natječaja. Nakon isteka toga perioda, HDD ne preuzima odgovornost za njihovo čuvanje ili skladištenje.

 

Ocjenjivački sud u sastavu

 • Marija Curić, Muzej prekinutih veza
 • Dražen Grubišić, Muzej prekinutih veza
 • Nataša Njegovanović, predstavnica HDD-a, dobitnica prve nagrade Brokenships Design natječaja 2012. godine
 • Antonio Karača, predstavnik HDD-a, dobitnik prve nagrade Brokenships Design natječaja 2012. godine
 • Ivana Fabrio, predstavnica HDD-a.

odlučit će o dodjeli nagrada:

9. Nagrade

9.1. Dodjeljuju se 3 novčane nagrade. Ukupni fond nagrada iznosi 5.000,00 eura (bruto), a raspodijeljen je na sljedeći način:

1. nagrada 2.500,00 eura

2. nagrada 1.500,00 eura

3. nagrada 1.000,00 eura.

9.2. Nagrade su navedene u bruto iznosima.

9.3. U slučaju da Natječajni radovi pristigli do roka za predaju radova definiranog Općim uvjetima Natječaja svojom kvalitetom ne zadovoljavaju vrijednosne kriterije Ocjenjivačkog suda, Ocjenjivački sud ima pravo donijeti odluku o dodjeli manje od tri nagrade.

9.4. Ocjenjivački sud ima pravo odlučiti o dodjeli jednakovrijednih nagrada te u skladu s tim predložiti adekvatnu raspodjelu nagradnog fonda.

9.5. Ocjenjivački sud može dodatno dodijeliti pohvale koje ne nose novčani dobitak.

9.6. Autori nagrađenih, pohvaljenih i ostalih radova, čiju izvedbu preuzme Naručitelj (Raspisivač), svoja prava i obaveze regulirat će posebnim ugovorom.