Produljen je rok za prijavu na pilot projekt NOVE MODNE PRAKSE

Pozivamo mlade modne dizajnere i dizajnerice da se prijave na pilot projekt NOVE MODNE PRAKSE. Zainteresirani prijavitelji/ice su pozvani da prijave projekt koji još nije realiziran te upravo kroz ovaj natječaj mogu osigurati istraživačke uvjete za rad, mentorsko usmjeravanje te razvitak daljnjeg plana moguće realizacije/produkcije projekta. Stručni žiri će odabrati dva dizajnera/ice koji će dobiti potporu za svoj projekt. Voditeljica projekta je LEA VENE, a rok za prijavu je produljen do 8. svibnja 2024.

fotografija: Ena Čuček, Krojeno tijelo, 2021.

Pilot projekt Nove modne prakse zamišljen je kao potpora mladim modnim dizajnerima/icama kojima je potreban financijski i savjetodavni okvir za istraživački rad na polju modnog dizajna. U pilot godini provođenja projekt otvara mogućnost da dva/dvije modna dizajnera/ice ostvare financijsku i mentorsku podršku koja bi im omogućila da kroz šest mjeseci rade, istražuju i eksperimentiraju na razvitku novog modnog proizvoda/modnog istraživanja.

Natječaj je primarno namijenjen mladim modnim dizajnerima/icama ali i onima koji/e u svojoj praksi promišljaju odnos tijela i odjevnih predmeta, a dodjeljuje se po jedna potpora u dvije kategorije:

  1. Razvijanje modnog proizvoda– prijedlozi koji su usmjereni na dizajn pojedinačnog odjevnog predmeta ili modnog dodatka.
  2. Eksperimentalno istraživanje u domeni modnog dizajna– prijedlozi koji na spekulativan način istražuju odnos tijela i odjevnih predmeta.

Obje navedene kategorije potiču interdisciplinarni pristup radu i istraživanju te vrednuju održive modele rada prilagođene lokalnim uvjetima proizvodnje i konzumacije mode. Poseban naglasak stavit će se na prijave koje potiču djelovanje u kontekstu cirkularne ekonomije, korištenje održivih materijala, recikliranje i slične prakse te bavljenje novim proizvodnim procesima. Također dodatno će se vrednovati prijave koje kritički promišljaju modni sistem te razmatraju mogućnosti humaniziranja modnog dizajna.

Zainteresirani prijavitelji/ice su pozvani da prijave projekt koji još nije realiziran te se upravo kroz ovaj natječaj mogu osigurati istraživački uvjeti za rad, mentorsko usmjeravanje te razvitak daljnjeg plana moguće realizacije/produkcije. Nije moguće prijaviti diplomske ili druge radove koji su dio studijskih programa.

Potpora uključuje financijsku podršku od 2000 EUR (po jedna podrška u svakoj kategoriji koja pokriva troškove produkcije i honorar) te višemjesečni mentoriran rad s odabranim dizajnerima/icama što uključuje: jedan na jedan susrete i mentoriranje rada koje provodi voditeljica projekta u suradnji sa stručnim suradnicima, podršku u produkcijskom istraživanju (istraživanje materijala, tehnika proizvodnje te povezivanje s dodatnim mogućim suradnicima u projektu, razvijanje poslovne strategije i operativnih procesa rada) te podršku u pripremi javne prezentacije provedenog istraživanja.

Terminski plan provedbe projekta:

Javni poziv: 4.3.-8.5.2024.

Mentorski rad: 15.5.-15.11.2024.

Javna prezentacija istraživanja: studeni/prosinac, HDD

Voditeljica projekta: Lea Vene

Stručni žiri i mentori: Nives Bošnjak, Matija Čop, Duje Kodžoman, Nataša Mihaljčišin i Tonči Vladislavić

Kako se prijaviti

Za prijavu je potrebno ispuniti prijavnicu koja sadržava: naziv projekta, detaljan opis i ciljeve projekta (1 kartica teksta), prijedlog troškovnika i popratne vizuale (skice) te podatke o predlagatelju (životopis i portfolio). Ukoliko je potrebno prijavnici možete priložiti dodatne materijale koji daju potpuniji uvid u sam projekt. Ispunjene prijavnice šalju se na adresu hdd@dizajn.hr. Nepotpune prijavnice nećemo uzeti u razmatranje, na raspolaganju smo vam oko svih pitanja, nejasnoća i eventualno potrebnih savjeta.

Link na prijavnicu.

Zbog većeg broja upita rok za prijave produljen je do 8. svibnja 2024. godine. Prijave se šalju putem e-mail adrese hdd@dizajn.hr. Rezultati poziva bit će objavljeni do 15. svibnja 2024. Za sve dodatne informacije možete se obratiti voditeljici projekta Lei Vene e-mailom na adresu leavene@gmail.com.