Poziv za prijedloge Dizajnerskih početnica u 2020.

BeFunky-collage

Hrvatsko dizajnersko društvo poziva članove i sve ostale zainteresirane autore i timove na sudjelovanje u projektu DIZAJNERSKA POČETNICA. ROK ZA PRIJAVU JE PRODULJEN. Svoje prijedloge kreativnih radionica za djecu i mlade koje će se realizirati u sklopu projekta tijekom 2020. godine možete dostaviti do četvrtka, 30. travnja 2020. do ponoći.

Dizajnerska početnica program je kreativnih radionica za djecu i mlade (osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast) koje se u organizaciji Hrvatskog dizajnerskog društva kontinuirano održavaju od 2009. godine. Radionice vode natječajem odabrani profesionalni dizajneri iz svih područja djelovanja HDD-a (grafički, produkt, modni, prostorni te dizajn novih medija), čime se pokušava dijelom nadoknaditi manjkavost hrvatskog sustava redovne nastave na području likovne kulture i vizualne pismenosti. Želja nam je da se, osim dizajnera, na ovogodišnji natječaj jave i autori i timovi srodnih/bliskih zanimanja s prijedlozima koji su tematski povezani s dizajnom.

 

Cilj radionica je upoznati djecu s osnovama dizajna i njegovom utjecaju i važnosti na svakodnevni život putem stvarne realizacije jednog dizajnerskog projekta, odnosno kreativnog procesa. Radionice će se održavati u HDD galeriji subotom u prijepodnevnom terminu u trajanju do 3 sata. Broj sudionika na svakoj radionici ograničen je na 10 polaznika. Mogu se prijaviti radionice za niže i više uzraste osnovnoškolaca, ali i za srednjoškolski uzrast. Za voditelje radionica osiguran je honorar u visini 600 kn neto (honorar se odnosi na koncipiranje i vođenje jedne radionice, neovisno o broju voditelja).

Kriteriji za odabir

Pri selekciji prednost će imati promišljeni, ekonomični (niskobudžetni) prijedlozi u skladu s navedenim ciljevima. Selekcijska komisija će voditi računa da su u programu zastupljena različita područja dizajna i edukacijska područja bitna za razvoj polaznika (npr. kreativno mišljenje, timski rad, društveno korisne teme, umjetnost, ekologija, novi mediji i sl.) kao i zanimljivost ponuđene teme. Prijedlog radionice treba biti tematski koncipiran u odnosu na: određeni materijal i njegove karakteristike, specifične dizajnerske tipove zadataka prilagođene dječjem ili srednjoškolskom uzrastu, ili teme od društvenog značaja.

Prijava treba sadržavati sljedeće podatke:

 1. naziv radionice
 2. sažet opis radionice koji će služiti kao tekst za najavu radionice (do 500 znakova)
 3. detaljan opis radionice koji će služiti za selekciju prijava (do 1800 znakova)
 4. a) ciljanu dobnu skupinu (niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole, srednja škola)
  b) okvirni troškovnik s popisom materijala potrebnog za radionicu (za 10 polaznika)
  c) fotografiju za najavu radionice
  d) ciljeve radionice
 5. CV iz kojega je vidljivo polje djelovanja i reference vezane uz predloženu temu radionice te kratka biografija (do 300 znakova za objavu radionice). Ako je potrebno, prijavnici možete priložiti dodatne materijale koji daju potpuniji uvid u prijedlog
 6. kontakt voditelja (ime i prezime, adresa, e-mail, broj mobitela).

Prijedloge mogu podnijeti autori i timovi (do 2 osobe). Svaki predlagatelj ima pravo sudjelovanja s više prijedloga. Na osnovu odabranih prijedloga formirat će se raspored Početnica za cijelu godinu s unaprijed određenim terminima. Dio početnica realizirat će se u sklopu programa Ministarstva kulture Ruksak pun kulture.

Selekcijska komisija, koju čine bivši voditelji radionica i programa Dizajnerske početnice Nina Bačun, Dario Dević i Danijela Domljan, na osnovu pristiglih prijava odabrat će radionice koje će se realizirati tijekom 2020. godine.

Za prijavu ispunite online prijavnicu najkasnije do ponoći 30. travnja 2020. Rezultati natječaja bit će objavljeni na stranici dizajn.hr u roku dva tjedna nakon završetka selektiranja. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se uzimati u obzir. Selekcijska komisija zadržava pravo uz odabrane prijave u program uvrstiti i manji broj radionica odabranih izravnim pozivom.

Više o dosadašnjim Početnicama možete pogledati na linku.

Prijavnicu možete preuzeti ovdje.

 

Detaljnije o programu

Već više od dva desetljeća nastava Likovne kulture u hrvatskim osnovnim školama svedena je na samo jedan sat tjedno (35 sati godišnje), a situacija u srednjim školama još je lošija: osim što se nastava Likovne umjetnosti održava samo jednom (a u prirodoslovno-matematičkim gimnazijama u kasnijim razredima nijedanput) tjedno, ondje u potpunosti izostaje ikakav praktičan pristup, a poučava se tek vrlo uzak dio teorije i povijesti umjetnosti. Hrvatska je tako prema podacima Europske komisije prema broju sati likovne kulture i/ili umjetnosti pri dnu europskog prosjeka (prema podacima iz 2012. u odnosu na 280 hrvatskih sati vizualne kulture tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, Češka ima 385, Slovenija 637, Portugal 1050, a Finska čak 3306).

Specijalizirane radionice poput onih u programu Dizajnerska početnica stoga su neophodne u promociji svijesti o promatranju, propitkivanju i sudjelovanju djece i mladih u oblikovanju vlastitog vizualnog okoliša, a širina specijalnosti unutar dizajna kojima se bave članovi HDD-a (od modnog i grafičkog, preko proizvodnog i prostornog pa do novomedijskog dizajna i advertisinga) može poslužiti kao vrijedan izvor za upoznavanje polaznika s različitim aspektima vizualnog izražavanja kojih se hrvatski obrazovni sustav malo ili uopće ne dotiče.

Namjera programa Dizajnerska početnica:

 1. suplementirati manjak kvalitetne edukacije u području likovne kulture u sustavu osnovnih i srednjih škola
 2. nadoknaditi gotovo potpuni izostanak edukacije o dizajnu unutar tog sustava
 3. pružiti polaznicima srednjoškolskog uzrasta priliku za praktičan likovni rad te upoznavanje s različitim likovnim tehnikama i materijalima
 4. pružiti profesionalnim dizajnerima jedinstvenu priliku za rad s mlađom populacijom.

 

NAPOMENA: Zbog trenutne situacije s pandemijom COVID-19 otkazana su sva okupljanja koja uključuju veći broj osoba. Vjerujemo kako će se situacija normalizirati najkasnije do rujna te kako ćemo Dizajnerske početnice moći realizirati do kraja ove godine. U suprotnom organizacija odabranih početnica prebacit će se na iduću godinu.