Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje na Natječaju za rekonceptualizaciju nastupa HTZ-a na europskim turističkim sajmovima

HTZ 2016 logo + slogan hrvatski_rgb900

Hrvatska turistička zajednica će raspisati, a Hrvatsko dizajnersko društvo provesti javno-pozivni natječaj za rekonceptualizaciju nastupa HTZ-a na europskim turističkim sajmovima. Početak natječaja bit će objavljen 10.5.2017. s kompletnom natječajnom dokumentacijom na www.dizajn.hr i www.htz.hr. Pozivamo zainteresirane autore i timove da prijave interes za sudjelovanje u natječaju kao pozvani natjecatelji. Rok za iskaz interesa za sudjelovanje je do ponedjeljka 8.5.2017. do ponoći.

 

Autori i kreativni timovi zainteresirani za sudjelovanje u Natječaju trebaju poslati natječajnu prijavu na adresu natjecaji@dizajn.hr s naslovom “Natječaj HTZ – izbor pozvanih” do 8. svibnja 2017. do ponoći.

 

Za prijavu u pozivni dio Natječaja potrebno je poslati:

Elektroničku poštu koja u prilogu treba sadržavati:

— životopis/e Natjecatelja te portfolio s najviše deset relevantnih radova (za cijeli tim) (jedan pdf dokument do 5 MB)

— ispunjenu digitalnu prijavnicu za tim (Prijavnica 1)

 

Ocjenjivački će sud na osnovu poslanog materijala do 10.5.2017. odabrati pet pozvanih autora/kreativnih timova koji će, u slučaju da ne osvoje nagradu, za rad na idejnim rješenjima dobiti jednokratnu sveukupnu naknadu od 10.000 kuna bruto po pozvanom autoru/kreativnom timu, bez obzira na broj predanih radova, ako su predali natječajni rad u roku predviđenom Općim uvjetima Natječaja. Autori/kreativni timovi koji nisu odabrani za pozvane autore/timove nemaju pravo na naknadu bilo kakvih troškova prijave ili sudjelovanja.

 

Kriteriji za odabir pozvanih natjecatelja

Prilikom izbora pozvanih timova, Ocjenjivački sud vrednovat će:

 • profesionalnost i iskustvo u osmišljavanju i realizaciji složenih projekata (izložbeni postavi, produkt dizajn, vizualne komunikacije),
 • originalnost i komunikativnost radova predstavljenih u portfoliju,
 • razinu upotrebne, tehničke i tehnološke promišljenosti predstavljenih radova,
 • specifično poznavanje bitno za rad na projektu izraženo kroz dosadašnju profesionalnu usmjerenost na temu natječaja u širem ili užem smislu.

Svi ostali autori/kreativni timovi pozvani su ravnopravno sudjelovati u javnom dijelu Natječaja. Svi natjecatelji bit će anonimni pred Ocjenjivačkim sudom Natječaja i ravnopravno će se natjecati za nagrade.

 

 

Sažetak uvjeta za sudjelovanje

Na natječaju mogu sudjelovati profesionalni dizajneri – samostalni autori ili interdisciplinarni kreativni timovi. Članovi tima koji nisu predstavnici tima ne moraju biti dizajneri, a predstavnik interdisciplinarnog tima mora biti profesionalni dizajner.

Datum početka natječaja je 10.5.2017., kada će na internetskim stranicama HDD-a, www.dizajn.hr i Hrvatske turističke zajednice,  www.htz.hr biti objavljena potpuna natječajna dokumentacija (Opći uvjeti Natječaja, Prijavnica, Dizajn brif i dodatna dokumentacija).

Svi natjecatelji će tijekom trajanja natječaja imati mogućnost postavljanja pitanja vezanih uz Dizajn brief.

 

Usmeni će se brifing održati u petak 19.5.2017. u Zagrebu na mjestu koje će biti pravodobno najavljeno. Nakon usmenog brifinga pozvani autori/timovi te svi ostali zainteresirani autori/timovi pristupaju izradi rješenja. Sudjelovanje na brifingu nije obavezno.

Rok za predaju natječajnih radova je 3.7.2017.

Ocjenjivački sud završit će s radom i donijeti odluku o nagradama do 7.7.2017.

Do petka 14.7.2017. Povjerenstvo Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice donijet će konačnu odluku koji će od tri nagrađena rada biti odabran za realizaciju.

Raspisivač će posebnim ugovorom s autorom/ima rada odabranog za realizaciju regulirati izradu izvedbenog rješenja te prava na iskorištavanje autorskog djela. Natjecatelj čiji će rad biti odabran za realizaciju obvezuje se napraviti tehničku dokumentaciju izrade izabranog rješenja do 25. kolovoza 2017. Raspisivač će za izradu tehničke dokumentacije isplatiti naknadu u neto iznosu od 45.000 kn.

Rezultati natječaja odnosno imena nagrađenih autora / članova kreativnih timova bit će objavljena na internetskim stranicama HDD-a, www.dizajn.hr i Raspisivača www.htz.hr

 

Nagrade

Dodjeljuju se tri novčane nagrade u bruto iznosima: 50.000 kuna, 30.000 kuna i 25.000 kuna. Pozvani autori koji nisu dobitnici nagrade primit će obeštećenje za rad na natječajnim rješenjima predanima u roku za prijem radova, u jednokratnom sveukupnom bruto iznosu od 10.000 kn po pozvanom autoru/kreativnom timu, neovisno o broju prijavljenih radova. Dodjela nagrade ne podrazumijeva automatsko izvođenje nagrađenog rada već predstavlja priznanje strukovne izvrsnosti te je preporuka Raspisivaču za usvajanje prvonagrađenog rješenja. Posebno Povjerenstvo Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice donijet će konačnu odluku koji će od tri nagrađena rada biti odabran za realizaciju.

 

Ocjenjivački sud

Ocjenjivački sud čini sedam članova, a sastavljen je od četiri predstavnika HDD-a, i tri predstavnika Raspisivača:

 1. Zinka Kvakić, stručna suradnica u Odjelu za brand identitet (HTZ)
 2. Mirjana Resner, voditeljica Odjela za sajmove i posebne prezentacije (HTZ)
 3. Đive Zuber, stručna suradnica u Odjelu za sajmove i posebne prezentacije (HTZ)
 4. Ivana Borovnjak, dizajnerica (HDD)
 5. Damjan Geber, arhitekt (HDD)
 6. Silvije Novak, arhitekt (HDD)
 7. Koraljka Vlajo, teoretičarka dizajna i produkt dizajnerica (HDD)

 

Postavljanje pitanja

Zainteresirani autori i timovi mogu postavljati pitanja isključivo putem elektronske pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr.

 

 

Zahtjevi za natjecatelje

Od pozvanih natjecatelja u 2. stupnju Natječaja Ocjenjivački sud će očekivati konceptualno cjelovite i oblikovno skladne prijedloge koncepta nastupa Hrvatske turističke zajednice na europskim turističkim sajmovima.

 

Kriteriji za odabir natječajnih radova

Prilikom ocjenjivanja pristiglih radova Ocjenjivački sud će rješenja vrednovati prema sljedećim kriterijima:

 1. ekonomičnosti izvedbe, montaže i transporta,
 2. funkcionalnost tj. rješavanje svih tehničkih aspekata prezentacije u različitim raspoloživim prostornim gabaritima,
 3. prilagodljivosti različitim sajmovnim tipologijama – poslovni sajmovi (turistički poslovni i kongresni poslovni), mješoviti sajmovi (poslovna i široka publika), specijalizirani sajmovi (nautički, kamping),
 4. prikladnosti tretmana suizlagača koje HTZ okuplja na svom štandu poštujući prepoznatljivost svakog pojedinog suizlagača (i pojedinih regija koje objedinjuju veći broj subjekata na određenom prostoru štanda) organizirajući kontekst koji istovremeno stvara objedinjujući, nadopunjujući i povezujući osjećaj cjeline,
 5. usklađenosti sa strateškim dokumentima HTZ-a odnosno turističkim brendom ‘Hrvatska’,
 6. inovativnosti pristupa

 

O temi i cilju natječaja

 

Destinacija Hrvatska i ambicije

Hrvatski turizam najpropulzivnija je i najzdravija grana hrvatske ekonomije u koju su s pravom uprte sve nade i ekonomske aspiracije nacije. Hrvatska je svojim strateškim dokumentima postavila obavezu i cilj da do 2020. godine bude među 20 najprepoznatljivijih turističkih destinacija na svijetu. Ona ima potencijal da to i ostvari.

 

Diferencijacija HTZ-ove sajamske ponude

Ministarstvo turizma u Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine ističe boljke hrvatskog turizma: nedovoljnu diferenciranost proizvoda i usluga, nedostatak inovativnih i kvalitetnih sadržaja, stereotipni nacionalni turistički marketing, naviku sezonskog poslovanja, nedostatak globalno brendiranih destinacija i sl. Buduće bi prezentacije na sajmovima trebale izvirati iz prethodno multidisciplinarno kreiranih osnova i dati produktivan odgovor na spomenute probleme te oblikovanjem uputiti k njihovom rješenju. Promišljanje HTZ-ovog izložbenog prostora kao čvorišta, ili huba, na koji se vežu pojedini suizlagači, ili strukturalna tematizacija pojedinog odredišta neki su od mogućih pristupa.

 

Prednosti sajmova

Turistički sajmovi su, unatoč svim kritikama, prvorazredna mjesta ogleda konkurencije na turističkom tržištu. I konceptualizacija samih sajmova traži značajni zahvat, a to treba shvatiti kao dobru priliku za inovativno i kreativno nastupanje. Prezentacija turističkog proizvoda u fizičkom prostoru danas je dobra prilika za određeni odmak od stereotipa, radi afirmacije svih korisnih aspekata koje ima “opipljiv” nastup za razliku od informacije iz virtualnog svijeta. Zato se za te nastupe traži dizajn poruke, ambijenta; scenografije susreta i događaja.

 

Tehničke zadanosti

Većina sajmova koncentrirana je u prva tri mjeseca u godini. Zna se dogoditi i da se njihovo održavanje kalendarski preklapa. Sajmovni postav mora zadovoljiti i različite prostorne gabarite, a mora biti prilagodljiv i različitim specijalnim potrebama kao što su turistički poslovni i kongresni poslovni sajmovi, mješoviti (poslovan i široka publika) i specijalizirani sajmovi (nautički i kamping) koji imaju drugačije režime korištenja, drugačiji odnos prezentacijskog prostora i potrebe za mjestom za sastanke, otvorenost ili pak intimniji karakter… Iz ovih raznorodnih tehničkih i funkcijskih zadanosti proizlaze i strategije oblikovanja i projektiranja, njihove modularnosti, transformabilnosti, multifunkcionalnosti ili pak raspona od kategorije de luxe do skromnijih varijanti.

 

 

Termini i rokovi

 

Četvrtak 27.4.2016. – Objava Poziva zainteresiranim Natjecateljima za sudjelovanje u Natječaju

Nedjelja 7.5.2017. u ponoć – Prijave zainteresiranih Natjecatelja

Srijeda 10.5.2017. – Objava natječaja i imena odabranih Natjecatelja te objava poziva za sudjelovanje na usmenom brifingu

Srijeda 17.5.2017. – Najava sudjelovanja na usmenom brifingu

Petak 19.5.2017. – Održavanje usmenog brifinga

Ponedjeljak 26.6.2017.  – Rok za postavljanje pitanja o Projektnom zadatku Natječaja

Ponedjeljak 3.7.2017. do 17 h – Rok za primanje natječajnih radova

Do petka 7.7.2017. – Ocjenjivački sud završit će s radom te donijeti odluku o nagradama

Do petka 14.7.2017. – Povjerenstvo Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice donijet će konačnu odluku koji će od tri nagrađena rada biti odabran za realizaciju

Do srijede 19.7.2017. – Objava rezultata natječaja

Do petka 25.8.2017. – Izrada tehničke dokumentacije odabranog rješenja

 

Opći uvjeti

 

Prijavnica1