Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje na Natječaju za oblikovanje vizualnog identiteta i slogana predsjedanja RH Vijećem EU 2020.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova i Ministarstvo kulture će raspisati, a Hrvatsko dizajnersko društvo provesti javno-pozivni natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta i slogana predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. godine. Natječaj će biti objavljen 29. ožujka 2018. s kompletnom natječajnom dokumentacijom na stranicama www.dizajn.hr, www.mvep.hr i www.min-kulture.hr. Pozivamo zainteresirane autore i timove da prijave interes za sudjelovanje u natječaju kao pozvani natjecatelji. Rok za primanje zahtjeva za sudjelovanje u natječaju jest 26. ožujka 2018. godine do 12 sati.

O temi i cilju natječaja

Cilj je natječaja usvojiti vizualni identitet i slogan predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije koji će pružiti temelj za sustavno informiranje i komunikaciju s javnošću ususret predsjedanju i za vrijeme njegova trajanja. Republika Hrvatska će u prvoj polovici 2020. godine preuzeti ulogu predsjedateljice Vijećem Europske unije. Predsjedanje Vijećem EU omogućuje da, organizacijom niza događanja u Hrvatskoj, državama članicama EU, ali i cijelom svijetu, približimo svoju kulturu, umjetnost, povijest, znanost, prirodne ljepote i resurse, ljudsko bogatstvo – sve ono što čini njezin nacionalni identitet. Kulturna i promotivna događanja organizirat će se u Hrvatskoj, Bruxellesu i Strasbourgu, pojedinim zemljama članicama EU, u gradovima u kojima su sjedišta međunarodnih organizacija te u zemljama od strateškog prioriteta za RH i sam HRPRES2020.

Više od 200 događanja bit će organizirano u Hrvatskoj.

Uloga predsjedajuće države Vijećem EU stoga je istovremeno važna za promicanje europskog jedinstva i kvalitetnog funkcioniranja europskih institucija, ali i za pozitivno promicanje nacionalnih različitosti koje čine Europu, što pridonosi njezinu obogaćivanju i uspješnosti.

Uoči i tijekom HRPRES2020 Hrvatska se mora pokazati dinamičnom najmlađom članicom EU, spremnom i sposobnom predvoditi Uniju. Hrvatska je konstruktivna, poštuje solidarnost, zalaže se za jačanje i suradnju institucija EU te doprinosi politikama i reformama EU, ima viziju budućnosti. Hrvatska svojim aktivnim doprinosom kao država članica, a sada i predsjedajuća Vijećem EU, pruža dodatnu vrijednost europskom projektu.

Ukupan pristup komunikaciji temelji se na otvorenosti, transparentnosti i pružanju točnih i relevantnih informacija.

Prijedlozi sustava vizualnog identiteta trebaju pružiti prepoznatljiv, dosljedan i suvremen oblik za provedbu Komunikacijske strategije HRPRES2020 u svim fazama kampanje i u svim medijima.

Prostor u kojem će vizualni identitet zaživjeti jest međunarodna institucionalna suradnja, no njegove ciljane skupine nisu zatvoren komunikacijski prostor institucija, već čitava međunarodna javnost.

Vizualni identitet treba podržati poruku o pripadnosti Hrvatske europskom kulturnom i civilizacijskom krugu te njezinu ukupnu spremnost da bude ravnopravna i konstruktivna članica moderne Europske unije. Vizualni identitet treba biti prepoznatljivo hrvatski u suvremenom europskom kontekstu te biti potpis pod projekte različitog obujma i sadržaja s područja kulture, znanosti, obrazovanja, gospodarstva, turizma.

Slogan koji će pratiti HRPRES2020 treba biti jasan, pamtljiv i privlačan te se obraćati širokoj domaćoj i stranoj javnosti.

Ton komunikacije slogana treba se temeljiti na racionalnom i odmjerenom nastupu. Slogan treba sažeti glavne poruke HRPRES2020.

Vizualni identitet i slogan koristit će se na informativno-promidžbenim materijalima HRPRES2020 i u medijima (društvene mreže, radio, TV, tisak, vanjsko oglašavanje, internet).

 

Prijave za pozivni dio natječaja

Autori i kreativni timovi zainteresirani za sudjelovanje trebaju poslati zahtjev za sudjelovanje u natječaju na adresu: natjecaji@dizajn.hr, s naslovom: NATJEČAJ HRPRES2020, najkasnije do 26. ožujka 2018. godine do 12 sati.

Za prijavu u pozivni dio natječaja potrebno je poslati elektroničku poštu koja u prilogu treba sadržavati:

‒ portfolio u digitalnom zapisu (PDF ne veći od 5 MB) koji sadrži prezentaciju pet (5) radova ne starijih od šest (6) godina

‒ tekstualni dokument koji sadrži profesionalni životopis autora i/ili tima, relevantne referencije ne starije od šest (6) godina i kontakt-podatke natjecatelja (ime autora ili puni naziv tima, telefon, adresa elektroničke pošte i poštanska adresa).

 

Ocjenjivački će sud na osnovi poslanog materijala do četvrtka, 29. ožujka 2018., odabrati pet pozvanih natjecatelja koji će, u slučaju da ne osvoje nagradu, za rad na idejnim rješenjima dobiti jednokratnu sveukupnu naknadu od 7.000 kuna bruto po pozvanom natjecatelju, bez obzira na broj predanih radova, ako su predali natječajni rad u roku predviđenom Općim uvjetima natječaja. Autori/kreativni timovi koji nisu odabrani za pozvane natjecatelje nemaju pravo na naknadu bilo kakvih troškova prijave ili sudjelovanja.

 

Kriteriji za odabir pozvanih natjecatelja

Prilikom izbora pozvanih natjecatelja Ocjenjivački sud vrednovat će:

‒ profesionalnu kvalitetu portfolija i referencija

‒ relevantnost portfolija i referencija za natječajnu temu

‒ suvremenost portfolija i referencija.

 

Svi ostali autori/kreativni timovi koji neće biti odabrani kao pozvani natjecatelji mogu ravnopravno sudjelovati u javnom dijelu natječaja. Svi natjecatelji bit će anonimni pred Ocjenjivačkim sudom natječaja i ravnopravno će se natjecati za nagrade.

 

Sažetak uvjeta za sudjelovanje

Svrha je natječaja dobivanje vizualnog identiteta i slogana predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU koji će pružiti temelj za sustavno informiranje i komunikaciju s javnošću ususret predsjedanju RH Vijećem EU kao i za vrijeme njegova trajanja.

Na natječaju mogu sudjelovati dizajneri (profesionalni dizajneri, studenti dizajna) ‒ samostalni autori ili interdisciplinarni kreativni timovi.

U prvom krugu natječaja Ocjenjivački sud odabrat će pet pozvanih natjecatelja (autora/timova) kojima će se nadoknaditi rad na izradi natječajnih rješenja. U drugom krugu, osim odabranih pozvanih natjecatelja, i svi ostali autori i kreativni timovi pozvani su sudjelovati u natječaju i raditi na oblikovanju rješenja te se ravnopravno natjecati za nagrade.

Osim pet pozvanih natjecatelja koji će biti odabrani na temelju javnog poziva, u okviru natječaja će kao izravno pozvani natjecatelji sudjelovati i Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te Sveučilište Sjever ‒ Odjel za medijski dizajn kako bi se putem mentorirana rada omogućilo sudjelovanje studenata.

 

Datum početka natječaja jest 29. ožujka 2018., kada će na internetskim stranicama Provoditelja, www.dizajn.hr, i Raspisivača,  www.mvep.hr i www.min-kulture.hr, biti objavljena potpuna natječajna dokumentacija (Opći uvjeti natječaja, Projektni zadatak natječaja, podloge uz Projektni zadatak, natječajna prijavnica), popis odabranih natjecatelja te poziv svima zainteresiranima za sudjelovanje u natječaju.

 

Svi natjecatelji će tijekom trajanja natječaja imati mogućnost postavljanja pitanja vezanih uz natječajnu dokumentaciju.

 

Usmeni će se brifing održati u ponedjeljak, 9. travnja 2018., u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova s početkom u 11 sati. Sudjelovanje u usmenom brifingu nije obvezno. Nakon usmenog brifinga pozvani natjecatelji te svi ostali zainteresirani autori/timovi pristupaju izradi rješenja.

Rok za prijem natječajnih radova jest ponedjeljak, 2. srpnja 2018., do 17 sati.

Završetak rada Ocjenjivačkog suda te objava rezultata natječaja bit će najkasnije do srijede, 11. srpnja 2018.

Autor rada koji Raspisivač usvoji kao rješenje za realizaciju i Raspisivač sklopit će ugovor kojim će dogovoriti daljnju suradnju u pogledu realizacije izvedbenih rješenja, prema pravilima struke.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama Raspisivača i Provoditelja.

 

Nagrade

Dodjeljuju se po tri novčane nagrade za vizualni identitet i za slogan. Ukupni fond nagrada iznosi 86.000 kn bruto, a raspodijeljen je na sljedeći način: nagrade za vizualni identitet (1. nagrada: 33.000,00 kn / 2. nagrada: 22.000,00 kn / 3. nagrada: 11.000,00 kn); nagrade za slogan (1. nagrada: 11.000,00 kn / 2. nagrada: 6.000,00 kn / 3. nagrada: 3.000,00 kn).

 

Vizualni identitet i slogan sagledavat će se kao cjelina, ali predstavljat će dvije odvojene nagrade prilikom ocjenjivanja. Naručitelj će poštovati načelo cjelovitog tretmana pristiglih natječajnih rješenja, no zadržava pravo na otkup slogana neovisno o usvojenom vizualnom identitetu.

Pozvanim natjecateljima koji nisu osvojili nijednu nagradu, a predali su rad u predviđenom roku, isplatit će se obeštećenje u bruto iznosu od 7.000,00 kn po natjecatelju, neovisno o broju predanih radova. Isplaćuje se jedno obeštećenje za cjelokupni natječajni rad koji uključuje idejno rješenje za vizualni identitet i slogan.

Dodjela nagrade ne podrazumijeva automatsko izvođenje nagrađenog rada. Realizacija rada predmet je posebnog ugovora između autora rada i Raspisivača.

 

Ocjenjivački sud

Ocjenjivački sud čini sedam (7) članova, a sastavljen je od četiri (4) predstavnika Provoditelja te tri (3) predstavnika Raspisivača:

  1. Damir Bralić, grafički dizajner (HDD/HR)
  2. Zvonimir Frka Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade RH
  3. Antti Hinkula, grafički dizajner (HDD/FI)
  4. Jan Pavlović, grafički dizajner (HDD/HR)
  5. Katja Šare, predstavnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH
  6. Nevena Tudor Perković, predstavnica Ministarstva kulture RH
  7. Jakov Vilović, kreativni direktor/copywriter (HDD/HR)