Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje na Natječaju za oblikovanje vizualnog identiteta Hrvatskog kulturnog doma

Hrvatski kulturni dom raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi pozivni natječaj za oblikovanje vizualnog identiteta Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku u Rijeci. Pozivamo zainteresirane autore i timove da prijave interes za sudjelovanje u natječaju kao pozvani natjecatelji. Rok za primanje zahtjeva za sudjelovanje u natječaju jest 10. siječnja 2019. do 15 sati.

 

Hrvatski kulturni dom na Sušaku je javna ustanova u kulturi osnovana 2018. godine. Nalazi se u istoimenoj zgradi na Sušaku kojom je do ove godine upravljao Odjel gradske uprave za kulturu. Novoosnovana ustanova nastavila je djelovati kao prepoznatljivo gradsko kulturno središte u kojem se tijekom cijele godine održavaju brojni kulturni, edukativni i zabavni programi u plesnim, dramskim, glazbenim, filmskim, multimedijalnim i likovnim djelatnostima. Ustanova za sada nema vlastitu produkciju, ali je prostorom, opremom i organizacijsko-tehničkom podrškom kapacitirana da udomaći programe drugih organizatora (najvećim dijelom organizacija i udruga s nezavisne scene, umjetničkih organizacija i drugih institucija kao i razna gostovanja…).

Cilj ustanove je promicanje novih i beskompromisnih umjetničkih izraza i poetika te razvoj kreativnog potencijala lokalnih umjetničkih institucija i skupina kroz mogućnost vlastitog autorskog rada kao i ulazak HKD u vlastite produkcijske i koprodukcijske projekte. Tako bi se širom otvorio prostor za istraživanje nove likovne, scenske i glazbene forme kao i za razvoj novih tehnologija i digitalnih umjetnosti (kroz projekte koje uključuju multimedijalnost). Razvoj glazbenog, likovnog i scenskog repertoara obuhvaćao bi izvedbe srednjih i većih formata, kao i repertoara za mlade te kontinuirane izvedbe za najmlađe u suradnji s Gradskim kazalištem lutaka iz Rijeke. Program se kani usmjeriti na njegovanje rada specifičnih – novih, ali i renomiranih autora.

Sama zgrada HKD upečatljivo je i iznimno značajno djelo međuratne moderne arhitekture, planirana kao simbol kulturnih i tehnoloških dometa svoga vremena u širem kontekstu. Projektirana je interdisciplinarnim pristupom mladog i progresivnog arhitekta Josipa Pičmana, uz čiju je tragičnu sudbinu vezana. Razradu Pičmanovog projekta preuzeo je arhitekt Alfred Albini. Od izgradnje, 1947. godine, do danas, ova je građevina zadržala kontinuitet kulturne i umjetničke djelatnosti.

 

Tema i cilj Natječaja

Raspisivač ovim natječajem želi dobiti prepoznatljivo vizualno oblikovanje svojeg novog vizualnog i komunikacijskog elementa.

Cilj natječaja je postići originalan i suvremen objedinjavajući identitet, imajući u vidu elemente nasljeđa kao i željeni razvoj HKDa kao nove javne institucije.

Natječajni rad treba unutar cjelokupnog dizajnerskog rješenja predvidjeti odgovarajući tretman novog identiteta apliciranog na vanjske programe u odnosu na samostalnu produkciju i organizaciju HKDa.

Vizualni identitet HKDa se manifestira kroz oblikovanje grafičkih standarda apliciranih na seriju promotivnih i informativnih proizvoda kao što su plakati, letci, katalozi i slično.

 

Prijave za sudjelovanje na natječaju kao pozvani autori/timovi

Autori i kreativni timovi zainteresirani za sudjelovanje trebaju poslati zahtjev za sudjelovanje na adresu natjecaji@dizajn.hr s naslovom  NATJEČAJ HKD_RI. Rok za primanje zahtjeva za sudjelovanje u natječaju je 10.1.2019. godine do 15 sati.

Zahtjevi koji stignu nakon isteka roka za primanje neće biti uzimani u obzir.

Ocjenjivački sud će na temelju pristiglih prijava do utorka 15. siječnja 2019. odabrati pet pozvanih natjecatelja koji će za rad na idejnim rješenjima dobiti obeštećenje u iznosu 7.000,00 kn bruto, bez obzira na broj radova, u slučaju da nisu osvojili nagradu, a predali su natječajni rad u roku predviđenom Općim uvjetima Natječaja.

 

Kriteriji za odabir pozvanih natjecatelja

Ocjenjivački sud će na temelju primljenih zahtjeva odabrati 5 pozvanih natjecatelja prema sljedećim kriterijima:

  • profesionalna kvaliteta portfolija i referenci
  • relevantnost portfolija i referenci za natječajnu temu
  • suvremenost portfolija i referenci

 

Za prijavu u pozivni dio natječaja potrebno je poslati elektroničku poštu koja u prilogu treba sadržavati:

– portfolio u digitalnom zapisu (pdf format ne veći od 5MB) koji sadrži prezentaciju 5 radova ne starijih od 6 godina

– tekstualni opisi u PDFu moraju biti prilagođeni gledanju na malim ekranima odnosno s veće udaljenosti

– tekstualni dokument koji sadrži profesionalni životopis autora i/ili tima, relevantne reference ne starije od 6 godina i kontakt podatke natjecatelja (ime autora ili puni naziv tima, telefon, adresa elektroničke pošte i poštanska adresa)

 

Sažetak uvjeta za sudjelovanje

Na natječaj se mogu javiti dizajneri (profesionalni dizajneri, studenti dizajna) – samostalni autori ili kreativni timovi.

Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, njihovi zamjenici, članovi tehničke komisije i sastavljači natječajnog zadatka, zaposlenici Raspisivača i Provoditelja kao niti njihovi bliski srodnici.

Natječaj počinje 15.1.2019. kada će na mrežnim stranicama Provoditelja i Raspisivača biti objavljena kompletna natječajna dokumentacija te popis odabranih pozvanih natjecatelja.

Odabrani pozvani natjecatelji obavezni su sudjelovati na usmenom brifingu koji će se održati 18.1.2019. s najmanje jednim predstavnikom tima.

Svi natjecatelji će tijekom trajanja natječaja imati mogućnost postavljanja pitanja vezanih uz natječajnu dokumentaciju.

Rok za prijem natječajnih radova jest ponedjeljak 18.2.2019. do 17 sati.

Završetak rada Ocjenjivačkog suda te objava rezultata natječaja bit će najkasnije do 25.2.2019.

Autor(i) rada kojega Raspisivač usvoji kao rješenje za realizaciju i Raspisivač sklopit će ugovor kojim će dogovoriti daljnju suradnju na realizaciji izvedbenih rješenja, prema pravilima struke.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na internetskim stranicama Raspisivača i Provoditelja.

 

Nagrade

Dodjeljuju se tri novčane nagrade, a ukupni fond nagrada iznosi 50.000 kn bruto, a raspodijeljen je na sljedeći način:

1.nagrada: 25.000,00 kn

2.nagrada: 15.000,00 kn

3.nagrada: 10.000,00 kn

 

Pozvanim natjecateljima koji nisu osvojili niti jednu nagradu, a predali su rad u predviđenom roku, isplatit će se obeštećenje u bruto iznosu od 7.000,00 kn po natjecatelju, neovisno o broju predanih radova.

 

Ocjenjivački sud

Ocjenjivački sud čini pet članova, a sastavljen je od tri predstavnika HDD-a te dva predstavnika Raspisivača:

1.Tina Ivezić, grafička dizajnerica (HDD)

2.Ivijan Mujezinović, grafički dizajner (HDD)

3.Oleg Šuran, grafički dizajner (HDD)

4.Edvin Liverić, predstavnik Raspisivača

5.Jolanda Todorović, predstavnica Raspisivača

 

Voditelj natječaja je Damir Gamulin.

 

HKD_RI _zadatak
HKD_RI_opći_uvjeti
HKD_RI_prijavnica1
Hrvatski kulturni dom