Posljednja prilika za prijavu na Zgraf 12!

web_foto-uz-poziv-na-sudjelovanje-6

Danas, 31.10.2016. točno u ponoć ističe konačni rok za prijavu radova za izlaganje na revijalnoj i tematskoj izložbi Zgraf 12—međunarodnoj izložbi grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija u organizaciji ULUPUH-a. Natječaj za prijavu studentskih radova otvoren je pak još nekoliko dana – do 5. studenog. Zgraf 12 održat će se u Laubi—Kući za ljude i umjetnost od 9. do 24. siječnja 2017. u Zagrebu. Međunarodni žiri 12. izdanja Zgrafa činit će: Iva Babaja, Jianping He, Radovan Jenko, Vaughan Oliver i Rick Poynor.

Radovi za izlaganje na Glavnoj izložbi Zgrafa 12 prijavljuju se u 2 kategorije—za Reviju i Temu—putem elektroničke prijavnice dostupne na internetskoj stranici Zgrafa. Radove možete prijaviti do 31. listopada 2016.

REVIJA je međunarodna selektirana izložba realiziranih radova s područja grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija, a TEMA međunarodna selektirana problemska izložba definirana sintagmom “Društvene reprize”. Na oba dijela Glavne izložbe Zgrafa 12 mogu se prijaviti radovi nastali u razdoblju od 2012. godine do zatvaranja natječaja. Više informacija o uvjetima i načinu prijave, temi i kotizacijama te elektroničke prijavnice možete pronaći na službenoj internetskoj stranici izložbe Zgraf 12 (www.zgraf.hr).

REVIJA je međunarodna selektirana izložba realiziranih radova s područja grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija, a obuhvaća radove realizirane u razdoblju od 2012. godine do zatvaranja natječaja. Autori i skupine autora radove prijavljuju putem elektroničke prijavnice u kategorijama: vizualni identitet, tiskana sredstva promocije / komunikacije, izdavaštvo, ambalaža, signalistika, oglašavanje, specifični segmenti vizualnih komunikacija—samostalno, dizajn za film ili elektroničke medije.

TEMA je međunarodna selektirana problemska izložba na temu „Društvene reprize” i obuhvaća radove koji mogu biti realizirani, koncipirani kao idejna rješenja ili nastali posebno za ovu priliku u razdoblju od 2012. godine do zatvaranja natječaja. Radovi mogu biti izvedeni u bilo kojem mediju, a jedini je uvjet da na bilo koji način problematiziraju zadanu temu. Tekst Ricka Poynora, gosta teoretičara 12. izdanja Zgrafa, pročitajte na poveznici “Društvene reprize”.

 

zgraf12-_-opci-vizual

 

Radove, i za Reviju i za Temu, prijavljuje isključivo autor ili skupina autora. Svaki autor ili skupina autora ima pravo prijaviti najviše pet radova. Skupinama autora smatraju se dizajnerski timovi, studija ili agencije. Autori koji djeluju u skupini imaju pravo prijaviti zasebno pet radova ukoliko su stvoreni nezavisno od skupine i nisu potpisani kao rad skupine. Kotizacija za prijavu radova i za Reviju i za Temu iznosi 300,00 kuna za svaki prijavljeni rad, odnosno 500,00 kn za malu seriju radova (do 3 rada) te 700,00 kuna za veliku seriju (do 5 radova). Povrat uplaćene kotizacije nije moguć. Radovi za obje izložbe zaprimaju se putem elektroničkih prijavnica za Reviju i Temu do 31. listopada 2016.

Međunarodni žiri 12. izdanja Zgrafa činit će: Iva Babaja, Jianping He, Radovan Jenko, Vaughan Oliver i Rick Poynor.

Više informacija potražite na www.zgraf.hr ili e-mailom na: zgraf12@zgraf.hr