Otvoreni natječaj za dizajn vizualnog identiteta Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture

Grad Rijeka raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi otvoreni Natječaj za dizajn vizualnog identiteta Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture. Rok za predaju radova je 26. siječnja 2015.


NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA


Projektni zadatak natječaja kao i cjelokupnu natječajnu dokumentaciju možete preuzeti na linkovima:

OPĆI UVJETI NATJEČAJA
PROJEKTNI ZADATAK NATJEČAJA
DODATNE PODLOGE UZ PROJEKTNI ZADATAK NATJEČAJA:
Koncept kandidature Grada Rijeke za EPK 2020
Popis svih gradova nosioca naslova EPK od 1985. do 2014. godine
Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje od 2014. do 2020. godine
Prijavnica se nalazi u priloženoj dokumentaciji.

UVOD

Grad Rijeka je u travnju 2013. godine donio Strategiju kulturnog razvitka Grada Rijeke za razdoblje 2013. – 2020., usklađenu s ciljevima Europske unije za to razdoblje. Jedan od ustanovljenih strateških ciljeva kulturnog razvoja uključuje i projekt kandidature za naslov “Europska prijestolnica kulture” 2020. godine.
Inicijativa “Europska prijestolnica kulture” (EPK) ima za cilj očuvanje i promicanje raznolikosti kultura u Europi, naglašavanje njihovih zajedničkih značajki i povećavanje osjećaja pripadnosti građana zajedničkome kulturnom prostoru s jedne strane, te poticanje kulturnog doprinosa dugoročnom razvoju gradova u skladu s njihovim strategijama i prioritetima s druge strane.

Gradovi koji nose naslov Europske prijestolnice kulture svojim aktivnostima nastoje poboljšati opseg, raznolikost i europske dimenzije svoje kulturne ponude, uključujući i transnacionalnu suradnju; proširiti pristup i sudjelovanje u kulturi, ojačati kapacitet svojega kulturnog sektora i njegovu povezanost s drugim sektorima te podići svoj međunarodni ugled pomoću kulture.

TEMA I CILJ NATJEČAJA

Vizualni identitet Grada Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020. imat će važnu i aktivnu ulogu u kontinuiranoj komunikaciji unutar grada i na riječkom području za vrijeme priprema za EPK, tijekom predizbornog razdoblja do travnja 2015. , odnosno izbornog razdoblja do prosinca 2015. i u međunarodnoj promociji Rijeke kao EPK (tijekom i nakon izbornog razdoblja, tijekom godine za koju se dodjeljuje naslov EPK i nakon 2020. godine), te će biti faktor prilikom izlaganja kandidature pred Europskom komisijom, u travnju 2015. za predizborno razdoblje, odnosno u rujnu 2015. za izborno razdoblje (datumi će biti naknadno potvrđeni od strane Europske komisije). Rad na kandidaturi relativno je dug proces tijekom kojega se postupno i po fazama formiraju detaljne programske smjernice i koji podrazumijeva stalnu evaluaciju i usklađivanje svih segmenata projekta EPK. U skladu s tim, na samom početku procesa, cilj je usvojiti relevantno idejno rješenje vizualnog identiteta razvijeno u skladu s postavljenim komunikacijskim smjernicama, čija će se razrada odvijati paralelno s organizacijom EPK 2020.

Osnovne koncepcijske linije i programske teme
Koncept kandidature Grada Rijeke za EPK 2020. (dokument u prilogu Projektnom zadatku natječaja) sadrži tematske cjeline i prateće koncepcijske linije za daljnji razvoj kako samog programa EPK, tako i koncepta vizualnog identiteta Rijeke kao EPK. Programske tematske cjeline odnosno koncepcijske linije sažete su u četiri pojma: Luka, Rad, Voda i Različitosti, pri čemu Luka predstavlja krovni pojam koji sadrži pojmove Rada, Vode i Različitosti. (Upućujemo natjecatelje da više o razlozima odabira upravo ovih pojmova pročitaju u samom konceptu kandidature Rijeke za EPK).

Slogan koji prati te koncepcijske linije glasi:
Rijeka – Luka različitosti (engleska verzija: Rijeka: Port of Diversity)

PREDMET NATJEČAJNOG RADA
Predmet natječaja je dizajn službenog vizualnog identiteta Grada Rijeke povodom kandidature za Europsku prijestolnicu kulture.

Autor prvonagrađenog rješenja bit će odgovoran za dizajn idejnog rješenja vizualnog identiteta te će nakon završenog natječaja s Raspisivačem sklopiti ugovor o suradnji sa svrhom izrade izvedbenog rješenja vizualnog identiteta. Natječaj podliježe provedbi u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, a svi uvjeti natječaja definirani su dokumentom “Opći uvjeti natječaja”.
Grad Rijeka nema aktualni vizualni identitet pa razvoj novoga rješenja ni na koji način nije uvjetovan prošlim rješenjima. Postojeća radna oznaka “Grad Rijeka, grad kandidat EPK 2020” ne predstavlja referencu za rad na novom vizualnom identitetu i bila je korištena isključivo u administrativne svrhe u razdoblju prije razvoja potrebnog sustava vizualne komunikacije.

Vizualni identitet “Rijeka 2020, Europska prijestolnica kulture” treba biti projektiran za tri uzastopna razdoblja upotrebe: za razdoblje kandidature, za vrijeme nošenja naslova Europske prijestolnice kulture te u periodu nakon naslova EPK.

Nakon 2020. godine, Rijeka će nastaviti razvijati inicijative pokrenute prije i za vrijeme statusa EPK i dosljedno graditi i promovirati sliku grada utemeljenu u zacrtanoj strategiji kulturnog razvitka. Taj kontinuitet pratit će prepoznatljivi vizualni identitet, važan u razdoblju za vrijeme nošenja naslova Europske prijestolnice kulture, kao i nakon njega.

ZAHTJEVI
Prije osmišljavanja koncepata i idejnih rješenja vizualnog identiteta odnosno vizualne komunikacije Grada Rijeke, važno je da natjecatelji razumiju važnost istaknutih koncepcijskih linija koje istovremeno predstavljaju i baštinu i vrijednosti na temelju kojih Rijeka gradi svoju budućnost; vrijednosti zbog kojih je Rijeka jedinstven grad i zbog kojih vrijedi živjeti baš u Rijeci.
Kao i koncepcijske linije i slogan, i koncept vizualnog identiteta i komunikacije u svojim bi postavkama trebao njegovati humano i inkluzivno opredjeljenje, u promišljanju i razradi biti napredan, oblikovno suvremen, a u primjeni pristupačan i funkcionalan. Korišteni spektar, od tona komunikacije do izražajnih sredstava, trebao bi se voditi ljudskom mjerom i ostati osoban. Poželjno je da koncept vizualnog identiteta Rijeke bude promišljen i prostorno, s obzirom da može zaživjeti kao urbana intervencija ili objekt, te da, kao i sama Rijeka, ima veze s karakterom vode, koja na razini koncepta ne bi trebala biti doslovna, a u izvedbenom smislu može predviđati neki oblik fizičkog povezivanja s vodom.

PROVOĐENJE U SKLADU SA ZJN

Natječaj se provodi u skladu s načelima javne nabave, glavom II. Zakona o javnoj nabavi i ostalim njegovim odredbama koje se primjenjuju na natječaj („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 110.000,00 kn i uključuje nagrade i isplate sudionicima (naknada za rad provoditelja, honorar članova Ocjenjivačkog suda i nagrade natjecateljima).

Evidencijski broj nabave: 06-01-16/2014
CPV: 92312000-1 Umjetničke usluge

OCJENJIVAČKI SUD

Ocjenjivački sud čini 5 članova, a čine ga 2 člana – predstavnika Raspisivača, i 3 člana – predstavnika dizajnerske struke, kandidirana od strane HDD-a:
1. Damir Gamulin (HDD)
2. Feđa Vukić (HDD)
3. Jelena Fiškuš (HDD)
4. Idis Turato (Grad Rijeka)
5. Plamena Šarlija (Grad Rijeka)

POSTAVLJANJE PITANJA
Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz Projektni zadatak Natječaja, kao i o Općim uvjetima Natječaja isključivo putem elektroničke pošte na adresu: natjecaji@dizajn.hr do 22.1.2015. Odgovor na postavljeno pitanje bit će poslan elektroničkom poštom natjecatelju koji ga je postavio.

NAGRADE
Ukupni fond nagrada iznosi 54.000,00 kuna neto, a raspodijeljen je na sljedeći način, s time da je moguće za svaku nagradu odabrati samo jednog natjecatelja.

1. nagrada: 24.000,00 kn
2. nagrada: 18.000,00 kn
3. nagrada: 12.000,00 kn

PREDAJA NATJEČAJNIH RADOVA
Upute za opremu i predaju natječajnih radova, kao i očekivani sadržaj natječajnog rada, detaljno su opisani u Općim uvjetima natječaja.
Natječajni radovi s prilozima šalju se kao preporučena pošiljka, dostavom ili donose osobno na adresu:Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb
s naznakom “Natječaj za dizajn vizualnog identiteta Grada Rijeke kao EPK”.

ROKOVI
Početak natječaja je 1.12.2014. godine.
Rok za postavljanje pitanja vezana uz Projektni zadatak i za Opće uvjete je do 22.1.2015. godine.
Rok za predaju natječajnih radova je 26.1.2015. do 18,00 sati.
Ocjenjivački sud završit će s radom najkasnije do 3.2.2015. godine..