Otvorene su prijave za sudjelovanje na 9. artOmatu

Ovogodišnji 9. artOmat održat će se u Domu hrvatskih likovnih umjetnika od 17. do 22. prosinca 2019. godine paralelno s manifestacijom Plati i nosi koja se odvija u galeriji Bačva. Na sajmu je moguće sudjelovati prijavom na natječaj koji traje od 24. listopada do 13. studenoga 2019.

O artOmatu

ArtOmat je nekonvencionalni umjetnički sajam koji se održava jednom godišnje u vrijeme zagrebačkog adventa. Sajam okuplja umjetnike i dizajnere koji djeluju unutar različitih polja likovne i primijenjene umjetnosti te dizajna. Na sajmu je zastupljena odabrana, recentna i nova umjetnička te dizajnerska produkcija koja se promiče i afirmira nasuprot konvencionalne tržišne ponude. ArtOmat, osim sajma, uključuje edukativni i izložbeni program u okviru kojeg se održavaju izložbe, kreativne radionice, razgovori s umjetnicima i dizajnerima te drugi popratni sadržaji.

Pristigle prijave na natječaj za sudjelovanje na sajmu prolaze kroz proces stručne selekcije. Stručni žiri nastoji osigurati podjednaku zastupljenost različitih umjetničkih polja i njihovih grana. U selekcijskom postupku razmatraju se autori/ce čija je umjetnička i dizajnerska produkcija kvalitetno osmišljena i realizirana, inventivna, nastala u ograničenim serijama, unikatna i ručno rađena, odražava kontinutet tradicijskih obrta u suvremenoj interpretaciji, odgovara na suvremene trendove i pokrete (npr. održivost, ponovna upotreba, upcycling), spaja različita umjetnička polja i slično.

karla_juric_sajam_artomat_2018.9 (Custom)

Opće odrednice natječaja

  • Natječaj je otvoren za sve zainteresirane likovne i primijenjene umjetnike, dizajnere, makere, kreativne manufakturiste i ostale aktere neovisno o profesionalnom statusu i stručnom članstvu;
  • Prijaviti se može fizička i/ili pravna osoba iz Hrvatske i inozemstva koja na artOmat-u posluje sukladno zakonima RH;
  • Prijaviti se možete individualno ili grupno do maksimalno tri autora;
  • Ako je primjenjivo prednost u selekcijskom procesu dajemo prijavama u kojima su (pored postojećih) prijavljeni radovi/proizvodi koji do sada nisu predstavljen u javnosti;
  • U procesu selekcije, a ovisno umjetničkom polju i granama, stručni žiri razmatra nekoliko od spomenutih kategorija: formalne, sadržajne i stilske aspekte radova te proizvoda; koncepcija; primjena i uporaba umjetničkih tehnika; vizualna komunikacija; funkcionalnost i primjenjivost;  cjelina radova/proizvoda; inventivnost; rijetkost radova/proizvoda na tržištu; analogija sa suvremenim trendovima i pokretima (npr. održivost, ponovna upotreba, upcycling); interdisciplinarno djelovanje; odnos rada/proizvoda s lokalnim kontekstom i slično;
  • Stručni žiri može izdvojiti jedan i/ili više radova/proizvoda iz pojedinačne i/ili grupne prijave za predstavljanje na sajmu;
  • Kod grupnih prijava, uz pojedinačno vrednovanje pristiglih radova, dodatno se razmatra grupna kohezija. Stručni žiri kod grupnih prijava može dati prijedlog spajanja jednog i/ili dva autora i grupe autora s drugim prijaviteljem, a organizator je taj koji dodatno razmatra prijedlog žirija.

karla_juric_sajam_artomat_2018.5 (Custom)

Proces selekcije

Sve pristigle prijave razmatra stručni žiri. Imena članova žirija 9. artOmat-a bit će naknadno objavljena na službenim stranicama i društvenim mrežama. Po završteku rada žirija, svi prijavljeni autori/izlagači bit će putem e-maila obaviješteni o rezultatima, a najkasnije do 22.11.2019.

Prostorne odrednice

Sajamski dio artOmata održava se u kružnom prostoru galerije Prsten i galerije PM, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Trg žrtava fašizma 16, Zagreb.

Izlagačima se dodjeljuje prostor minimalne veličine od 9m2 s jednim zidom za izlaganje u kojem je moguće izlagati pojedinačno ili grupno (maksimalno tri autora). Prostor koji se dodjeljuje autorima/izlagačima je prazan (bez namještaja i opreme za izlaganje) te im je dostupna električna energija. Prostor za izlaganje autori/izlagači uređuju sami isključivo u terminu kojeg odredi organizator te sami osiguravaju opremu za izlaganje te potrebne djelatnike. Načine i metode poslovanja autori/izlagači obavljaju samostalno u skladu sa zakonskim odredbama Republike Hrvatske, a o kojima se samostalno informiraju. Izvan radnog vremena galerije predmete i radove moguće je ostaviti izložbenom prostoru, koji je pod sigurnosnom zaštitom te koja se zaključava. U prostoru ima slobodnog pristupa Internetu (Wi-Fi).

karla_juric_sajam_artomat_2018.3 (Custom)

Postupak prijave

Narativni dio prijave ispunjava se online dok se vizualni dio (fotografije) šalju odvojeno e-mailom.

Prijavu je potrebno ispuniti i poslati zaključno sa 13. studenim 2019. 

Online prijavnica nalazi se ovdje.

Rokovi

Natječaj je otvoren od 23. listopada do 13. studenog 2019.

Obavijest o rezultatima poslat će se svim prijaviteljima putem e-maila s kojeg je pristigla prijava najkasnije 22. studenog 2019.

Ugovor s HDLU se treba potpisati najkasnije do 6. prosinca 2019. kada je i rok za uplatu participacije.

Kontakt

Za sva dodatna pitanja obratite se isključivo e-mailom na: artomat.hdlu@gmail.com.

Više detalja o natječaju možete pronaći ovdje.