Nominacije za Veliku nagradu Hrvatskog dizajnerskog društva 1718

Nominacije 1718

Selekcijska komisija Izložbe hrvatskog dizajna 1718 – u sastavu Dejan Dragosavac Ruta, Boris Greiner, Vedran Kasap, Ana Labudović, Mario Lončarić, Nika Pavlinek i Tomislav Mostečak – odlučila je o tri nominacije za Veliku nagradu Hrvatskog dizajnerskog društva. O dobitniku Velike nagrade odlučivat će Međunarodni ocjenjivački sud Izložbe 1718, a odluka će biti objavljena na otvorenju Izložbe, 25. listopada 2018. u Muzeju za umjetnost i obrt.

Velika nagrada HDD-a dodjeljuje se projektu koji je, prema ocjeni Međunarodnog ocjenjivačkog suda, svojom kvalitetom, inovativnošću, kompleksnošću ili jasnom i snažnom porukom široke društvene prepoznatljivosti značajno odskočio u odnosu na ostatak dizajnerske produkcije. Selekcijska komisija Izložbe hrvatskog dizajna 1718 nominira tri projekta koji su u protekle dvije godine metodama dizajna ostvarili zamjetan učinak i pozitivne pomake u socijalnom, kulturnom i ekonomskom kontekstu, a Međunarodni ocjenjivački sud će u listopadu 2018. odlučiti o prvonagrađenom projektu. Nominirani su sljedeći radovi:

 

Osnove oblikovanja pisma

autori: Frank E. Blokland, Nikola Đurek
suradnici: Marko Hrastovec (dizajn, uređivanje), Dejan Kršić, Hrvoje Živčić, Igor Čaljkušić (uređivanje), Krešimir Bobaš (lektura), Vlatko Broz, Mirna Herman-Baletić, Catelijne van Middelkoop (prijevod)
izdavač: DVK UMAS, Split
05/2018

 

OOP-Mapa3

 

Opis projekta:
Knjiga je nastala suradnjom dvojice različitih autora, ponešto različitih generacija, iz različitih društvenih konteksta i tipografskih tradicija – jednog iz Nizozemske i drugog iz Hrvatske. Knjiga je istodobno prijevod i original. Započeta kao prijevod već klasičnog udžbenika nizozemske tipografske škole, nadograđena je i nadopunjena rezultatima Đurekovih istraživanja i usustavljivanja promišljanja specifičnosti tipografskog zapisivanja hrvatskog jezika. Osim dizajnerima i studentima dizajna namijenjena je svima zainteresiranima za povijest pisma i tipografije te kaligrafsko pisanje.

Obrazloženje selekcijske komisije:
„Udžbenici iz područja dizajna kod nas su rijetki, a još su rjeđi oni za područje dizajna tipografije i oblikovanje tipografskih pisama. Značajnija izdanja koja su dodirnula ovu temu –  Tipografsko oblikovanje (1963.) i Tipografski priručnik (1985.) Franje Mesaroša – objavljena su prije više od trideset godina. Ovo je drugo izdanje Odsjeka za Dizajn vizualnih komunikacija Umjetničke akademije u Splitu iz područja tipografije (nakon knjige Potez: teorija pisanja Gerrita Noordzija), koje uz praktičan prikaz Noordzijeve didaktičke metode i pisanja različitim perima, donosi i pravila o spacioniranju, položaju i veličinama dijakritika, te stvaranju digitalnog pisma iz kaligrafskog pisanja. Knjiga je pisana stručno, ali jasnim i razumljivim stilom, te je kao početnica osim dizajnerima i studentima dizajna namijenjena svima zainteresiranima za povijest pisma i tipografije, te za kaligrafsko pisanje. Knjiga je na neki način sinteza odnosa koji je u posljednjih desetak godina uspostavljen između naše lokalne sredine i Odsjeka za tipografiju i medije pri Kraljevskoj akademiji za umjetnost u Haagu, jer se oko knjige okupilo nekoliko polaznika Type&Media koji su u zadnjih desetak godina na sveučilištu u Zagrebu i Splitu predavali znanje koje su skupili u Nizozemskoj (Nikola Đurek, Hrvoje Živčić, Marko Hrastovec), ali koji istovremeno pokazuju kako se oblikovanje pisma i kod nas udomaćilo kao opcija održivog zanimanja.“

 

Posjetiteljski centar Mali arsenal

autori projekta: Iva Letilović, Igor Pedišić + Vladimir Končar
projektna tvrtka: AB Forum
koncept, dizajn i razvoj interakcija: Studio Revolucija
suradnici: Luka Fatović (AB Forum), Berislav Medić (UPI-2M, projekt konstrukcije), Zoran Košmerl (HAL, dizajn rasvjete), Barbara Peranić, Igor Miletić (Konzervatorski odjel u Zadru, konzervatorski nadzor), Laris Borić (stručni suradnik), Saša Budimir (3D animacija), Alen Stojanac, Suzana Košćak, Anja Bošnjak (dizajn), Dražen Hižak (programiranje prostorne interakcije), Luka Jendrašić (programer mobilne aplikacije), Ante Stipaničev (programer touchscreen aplikacije), Ivan Kapec (kompozitor) Hrvoje Petek, (dizajn zvuka), Project 6 studio (snimanje audio vodiča), Slađan Lipovec (lektor), Lovro Jurišić, Marica Babić, Josip Matassi, Gino Verrocchi (autori projekta HERA)
izvođač: Credo-ing d.o.o., AVC d.o.o.
investitor: Zadarska županija u okviru projekta HERA Upravljanje održivim turizmom
05/2017

 

181A6842

Opis projekta:
Mali arsenal zaštićeni je spomenik kulture, dio srednjovjekovnog zadarskog kaštela, zasebne fortifikacijske strukture uklopljene u sustav gradskih zidina. Konzervatorskom sanacijom 2017. arsenal postaje centar za posjetitelje i polazna točka za upoznavanje i obilazak zadarskog fortifikacijskog sustava. Konzervatorskim uvjetima propisana je mogućnost minimalne arhitektonske intervencije, stoga je kao ravnopravni prostorni element uključena multimedija. Unutrašnji prostor Malog arsenala ima dva moda pojavnosti: onaj u kojem je multimedija prisutna, a prostor je dematerijaliziran i nevidljiv, te onaj u kojem je prostor vidljiv sa svim sačuvanim povijesnim slojevima. Prilikom ulaska prostor je zamračen, pokreće se velika projekcija na vertikalnom staklu te interaktivna projekcija na horizontalnoj staklenoj plohi povrh nekadašnjeg kanala. Po završetku prikaza svjetlo se pali, multimedija nestaje i projekcijske plohe postaju praznine, a prisutnost novoga gotovo da je nevidljiva.

Obrazloženje Selekcijske komisije:
„Autori Malog arsenala interdisciplinarnim su pristupom i preciznom izvedbom napravili iskorak u kreiranju rješenja za muzejsko-galerijske prostore. Unatoč konzervatorskim preprekama i ograničenjima unutar tog zaštićenog spomenika kulture, njihova interpretacija fortifikacije grada je rezultirala imerzivnim i impresivnim doživljajem. Građenju narativa pristupilo se na inovativan način, pritom respektirajući tkivo spomenika. Slojevi prošlosti konzervirani su promišljenim arhitektonskim rješenjima, a uporabom multimedije te suvremenih tehnologija i materijala nadodani su novi edukativni i iskustveni slojevi. Posjetitelji su angažirani u fizičkom prostoru i izvan Malog arsenala putem aplikacije Zadar Walking Guide, koja ih kroz svojevrsni „lov na blago“ stimulira na daljnje istraživanje lokalnih muzeja. Širenjem prostora interakcije razvija se publika i za druge srodne muzejske prostore, što multiplicira važnost ovog projekta.“

 

Obiteljski hotel Amarin

dizajn: Damir Gamulin
copywriting: Nenad Vukušić Sebo
arhitektura: Studio UP – Lea Pelivan, Toma Pleić
krajobrazna arhitektura: Ksenija Jurčić Diminić
naručitelj: Maistra d.d. Rovinj
2017

 

Gamulin - Obiteljski hotel Amarin - parking detalj

 

Opis projekta:
Prostorna grafika i signalizacija Obiteljskog hotela Amarin zasniva se na ideji kako grafika i riječi kao komunikacijski sloj obiteljskog hotela trebaju biti upućeni odraslima i djeci, koja percipiraju drugačije nego odrasli. Zamišljen kao “hotel koji priča” Amarin naglašeno komunicira s gostima nadogradnjom sustava standardnog obavještavanja doživljajnom razinom. Kako bi djeca ravnopravno osjetila da je hotel i njihov, kreirana su dva paralelna signalizacijska i aktivacijska kanala. Odraslima se obraća prisnim tekstom, a djeci vizualnim jezikom jednostavnih geometrijskih oblika koji pozivaju na aktivno sudjelovanje i otkrivanje prostora. Grafički i jezični identitet oblikovan je tako kroz princip dvostrukog kodiranja informacija koje usmjeravaju, ali i otvaraju put mašti.

Obrazloženje Selekcijske komisije:
„Prostorna grafika i signalizacija Hotela Amarin izvanredan je primjer integralnog arhitektonsko-dizajnerskog rješenja. Komunikacija je oblikovana sustavno i dosljedno. Horizontalna i vertikalna signalizacija izniču iz forme prostora te stvaraju njegov bogat, suvremen karakter. Utilitarna komunikacijska uloga rješenja, svojim vizualnim, taktilnim i auditivnom jezikom, omogućuje intuitivno prepoznavanje i kretanje kroz prostor prožet doživljajem. Multisenzornim sustavom interpretacije sadržaja potiče se kreativni (emotivni) odgovor svakog gosta. Interakcijom među elementima interijera i eksterijera čitav objekt postaje veliko igralište, što je najvrednija karakteristika ovog jedinstvenog obiteljskog hotela.“