Motel Trogir raspisao natječaj za signalizaciju dva modernistička spomenika kulture u Dalmaciji

Povodom Europske godine kulturne baštine 2018., projekt MOTEL TROGIR Udruge za suvremene umjetničke prakse Slobodne veze raspisuje natječaj za dizajn logotipova i info-signalizacije za dva modernistička objekta u Dalmaciji: za Motel Soline u Trogiru arhitekta Ivana Vitića iz 1965. godine i Dječje lječilište Krvavica u Krvavici arhitekta Rikarda Marasovića iz 1962. – 64. godine.

Fotografija na naslovnici: Dječje lječilište Krvavica

Sukladno načelima Europske godine kulturne baštine koja uključuju “poticanje građana na istraživanje bogate i raznovrsne kulturne baštine Europe, njenu afirmaciju, razumijevanje i zaštitu kao jedinstvenih vrijednosti te promišljanje o mjestu koje kulturna baština zauzima u svakodnevici”, cilj natječaja je oblikovati jedinstveni vizualni znak (logo) svakog pojedinog objekta i prateće legende koja bi sadržavala osnovne informacije o građevini.

Signalizacijom se doprinosi osvješćivanju javnosti o važnosti ciljanih objekata turističke i lječilišne namjene, a koji imaju status spomenika kulture RH i u stanju su propadanja.

“Turizam je (bio) jedan od najvažnijih medija postizanja brzog i potrebnog razvoja tadašnje jugoslavenske jadranske regije. Ambiciozan cilj – i pritisak – osmišljavanja razvojnih programa obimnih kvantiteta te instrumenata njihove provedbe predstavljao je velik izazov. Arhitektonsko oblikovanje, uređenje krajobraza, uslužna i cestovna infrastruktura, koji su nastali u tom procesu i danas su od temeljnog značenja za hrvatsku obalu.” (Dafne Berc)

Mnogi od tada nastalih objekata još uvijek rade i novim vlasnicima donose profit, dok su drugi izloženi „strategijama propadanja“, uslijed tranzicije i netransparentne privatizacije, što je zadesilo upravo i Motel Soline u Trogiru arhitekta Ivana Vitića iz 1965. godine i Dječje lječilište Krvavica u Krvavici arhitekta Rikarda Marasovića iz 1962. – 64. godine.

 

Motel Soline, Trogir

Motel Soline, Trogir

 

Oba objekta su tek unazad nekoliko godina re-afirmirana kao iznimna arhitektonska ostvarenja te odnedavno imaju i formalni status spomenika kulture RH koje su stekla slijedom građanskih incijativa (Platforma 9,81, Motel Trogir) prepoznatih od lokalnih konzervatorskih odjela Ministarstva kulture. Primjeri utoliko predstavljaju i sinegiju civilnog i institucionalnog djelovanja na očuvanju kulturne baštine. Novostečeni statusi spomenika, međutim, nisu rezultirali obnovom objekata, a ovaj natječaj nastoji još jednom skrenuti pažnju na njihovu važnost u kontekstu ne samo modernističke arhitekture već i kao sastavnog dijela ukupnosti hrvatske i europske graditeljske baštine.

Registar spomenika kulture Republike Hrvatske trenutno sadrži 71 objekat izgrađen u drugoj polovici 20. stoljeća. Natječajem tematiziramo odabrane objekte u srednjodalmatinskom području, kao ishodišnom prostoru projekta, a obuhvaćamo građevine koje su već niz godina posredno ili neposredno dio aktivnosti projekta Motel Trogir.

Odabrana rješenja bit će implemenirana u fizičkom prostoru ciljanih objekata tijekom Europske godine kulturne baštine 2018.

 

Uvjeti natječaja:

  • na natječaju mogu sudjelovati svi zainteresirani
  • jedan autor može priložiti po jedno rješenje za svaki objekt
  • rješenja trebaju uključivati vizualni znak (logo) objekta i dizajn i oblikovanje pratećeg teksta legende/info-teksta
  • rješenja trebaju predstavljati inovaciju u odnosu na postojeću signalizaciju spomenika kulture, a otvorenom ostaje i mogućnost neuvriježenih načina signalizacije
  • ukupni proračun za svako pojedino rješenje ne treba prelaziti 2 000 HRK
  • predložena rješenja u svom tehničko-izvedbenom aspektu trebaju biti održiva i ekološka (trajni materijali) budući da će se postavljati u otvorenom prostoru
  • rješenja trebaju biti samostojeći elementi, odnosno ne traže se rješenja koja se apliciraju na same objekte (no npr. signalizacija se može fiksirati na okolna rasvjetna tijela i slično).
  • natječajne prijedloge potrebno je poslati u jpg formatu (skicu, opis, tehnički opis do maksimilno 1 kartice teksta)

 

Početak natječaja: 26. veljače 2018.

Rok za predaju natječajnih radova: 2. travnja 2018.

Nagrada: odabranim prijedlozima bit će isplaćeno 2 000 HRK neto za svako idejno rješenje.

Prijedloge će odabrati članovi tima projekta Motel Trogir: Nataša Bodrožić, Lidija Butković Mićin i Saša Šimpraga

Pitanja i natječajni radovi se šalju na: slobodne.veze@gmail.com

Više o projektu Motel Trogir:

http://moteltrogir.tumblr.com/
https://slobodneveze.wordpress.com/

Projekt Motel Trogir posvećen je istraživanju, kritičkoj (re)evaluaciji i afirmaciji modenističke arhitektonske baštine Hrvatske i šire.

 

O objektima:

Motel Soline (originalno Motel Sljeme), arhitekt Ivan Vitić, 1965.:

https://witness.theguardian.com/assignment/550fe804e4b05b980fc9453a/1507397

Dječje lječilište u Krvavici, arhitekt Rikard Marasović, (izgrađen 1963.-1964.):

http://www.d-a-z.hr/hr/vijesti/djecje-ljeciliste-u-krvavici-napokon-pod-zastitom,1647.html

Aktivnosti projekta Motel Trogir podržane su u 2018. godini od strane Zaklade Kultura nova i Ministarstva kulture RH.