Natječaj za izložbene programe u HDD GALERIJI u 2016. produljen do 8. srpnja!

Hrvatsko dizajnersko društvo poziva autore i autorske timove (dizajnere i one bliskih disciplina, kritičare i kustose) na predlaganje izložbi i projekata za program HDD GALERIJE u 2016. godini. Rok za predaju prijava je 1. srpnja 2015.


Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

HDD galerija predstavlja dizajnersku produkciju visoke razine i kulturne vrijednosti, naručene, samoinicirane i “osobne” autorske radove, ali i brojne projekte koji upravo metodama dizajna reagiraju na društvene pojave i probleme. Osobito važan dio galerijskog programa bavi se poviješću dizajna u Hrvatskoj te reaktualizacijom djela domaćih dizajnera iz prošlih desetljeća, te nastoji prikazati dizajn ne samo u njegovom oblikovnom i estetskom kontinuitetu, nego i kroz društveni i kulturni kontekst u kojem se razvija. Više o dosadašnjim izložbama pogledajte ovdje. Program HDD galerije podržan je od strane zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba.

LINK: hdd tlocrt i presjeci_autocad 2004 Model

LINK: Prijavnica_prijedlozi za HDD galeriju 2016

Razmatrat će se projekti koji:

– stručno predstavljaju recentnu domaću i međunarodnu dizajnersku praksu visoke razine

– kroz autorske izložbe ili kustoske koncepcije istražuju i reaktualiziraju djela dizajnera iz proteklih razdoblja

– koristeći se metodama dizajna kritički reagiraju na društvene pojave/situacije/probleme

– afirmiraju ključne vrijednosti dizajna te njegovu poziciju u široj javnosti.

Pri selekciji, prednost će imati promišljeni, ekonomični (niskobudžetni) projekti.
Prijedlozi mogu uključivati izložbe u HDD galeriji, ili ekstenzivnije projekte koji uključuju izložbu u HDD galeriji. Prijedloge mogu podnijeti autori i autorski timovi iz područja dizajna i srodnih disciplina, kritičari i kustosi. Svaki predlagatelj ima pravo sudjelovanja na ovom natječaju s više prijedloga.

Sadržaj natječajnog prijedloga

Prijedlozi se podnose putem prijavnice u prilogu.
Natječajni prijedlog treba sadržavati: naziv projekta, detaljan opis projekta, ciljeve projekta, detaljan troškovnik i podatke o predlagatelju (životopis). Ukoliko je potrebno prijavnici možete priložiti dodatne materijale koji daju potpuniji uvid u sam projekt. Ispunjene prijavnice šalju se na adresu hdd@dizajn.hr.
Nepotpune prijavnice nećemo uzeti u razmatranje, na raspolaganju smo vam oko svih pitanja, nejasnoća i eventualno potrebnih savjeta. Tlocrt HDD galerije nalazi se u dokumentu u prilogu.

Selekcija radova
Pristigle prijedloge odabrat će Galerijski savjet HDD-a na temelju čega će prihvaćeni prijedlozi biti uvršteni u prijedlog programa HDD-a za financiranje u 2016. godini od strane Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba.

Galerijski savjet HDD-a čine: Luka Borčić, Andrea Hercog, Zlatko Kapetanović, Maroje Mrduljaš, Sunčica Ostoić, Slaven Tolj i Nevena Tudor Perković

Rokovi
Prijave se primaju do 8. srpnja 2015. godine putem e-mail adrese hdd@dizajn.hr. Rezultati poziva bit će poznati do 15. srpnja 2015.

Postavljanje pitanja

Za sve dodatne informacije možete se obratiti voditelju galerije Marku Golubu e-mailom na adresu marko.golub@dizajn.hr ili telefonski na broj 099 6303 110.

Više o HDD galeriji:
Kroz izložbene i diskurzivne programe HDD sustavno nastoji promovirati inovativni i istraživački pristup. HDD galerija je u tom smislu zamišljena kao laboratorij za dizajn koji ne prezentira „lijepe“ plakate i predmete, nego je mjesto na kojem se dekonstruira sam sadržaj pojma dizajn te govori o načinima kako dizajn stvara nove odnose i hijerarhije. U okviru tog programa realiziran je niz projekata istraživačkog karaktera, ne usmjerenih na kreiranje predmeta i poruka, već na procese, promatranje odnosa između dizajna i svakodnevice, te na primjenu novih metodologija. Galerija također potiče projekte u kojima sami dizajneri istražuju vlastito nasljeđe, stavljajući se u ulogu kustosa i istraživača povijesnih društvenih, ekonomskih i kulturnih fenomena izravno ili rubno vezanih uz dizajn. Ciljevi ovog programa uključuju sustavno dokumentiranje i promociju suvremene dizajnerske produkcije, reevaluaciju i predstavljanje povijesnih dosega dizajna, poticanje i produkciju novih autorskih eksperimentalnih projekata na sjecištima disciplina, te projekata angažiranog karaktera koji propituju dizajn kao etički odgovornu disciplinu. Bitan cilj programa je i kontinuirano njegovanje stručnog i javnog diskursa o dizajnu, te su svi izložbeni i produkcijski programi popraćeni javnim razgovorima, okruglim stolovima i predavanjima u sklopu posebnog programa [d]razgovora, te stručnim radionicama i radionicama za djecu. U programima Galerije često sudjeluju autori najmlađe generacije otvoreni inovativnim i eksperimentalnim promišljanjima dizajna, profesionalni dizajneri koji svoje kompetencije koriste u različitim izložbenim projektima formirajući nove hibridne oblike kustoske-dizajnerske prakse, suradnici povjesničari umjetnosti, predstavnici edukacijskih ustanova, kao i organizacije civilnog društva.


Program je podijeljen u 4 programske i tematske linije:

1) Dizajn iz drugog rakursa
Serija izložbi posvećena širim kulturnim i društvenim fenomenima s izraženim dizajnerskim aspektom. Ova programska linija ukazuje kako dizajn nije izolirana djelatnost, usmjerena na stvaranje novih objekata, već aktivnost koja je duboko prožeta s vlastitim kulturnim, društvenim i ekonomskim kontekstom te neodvojiva od njega.

2) Diskurzivni objekti
Serija izložbi čije su polazište procesi istraživanja i eksperimenta u kontekstu dizajna. Umjesto usredotočenosti na gotove tržišne proizvode, ove izložbe pokušavaju izokrenuti taj rakurs i pokazati što nam svakodnevni (ili nesvakidašnji) predmeti govore o društvu i vremenu u kojem živimo.

3) Dizajniranje povijesti – historizacija dizajna
Serija izložbi koja adresira ozbiljan problem nedostatka znanja, podataka i pripovijesti o povijesti domaćeg dizajna. Do sad je u HDD galeriji realiziran niz takvih projekata koji su obuhvatili sve od masovne industrijske proizvodnje u bivšoj Jugoslaviji (izložba Sport, zdravlje, kultura, obrazovanje i rad, 2013.), preko dizajna ovitaka knjiga i dizajn znakova i logotipa u 2. polovici 20. stoljeća (Iskopavanja 1 i 2, 2011 – 2013.), pregleda dizajna u digitalnim medijima (izložba Dizajn i novi mediji, 2011.), do pokušaja uspostavljanja kronologije hrvatskog dizajna u širem društvenom kontekstu (izložbe Designed in Croatia, 2010.; Dizajnerice 1930 – 1980., 2015.).

4) Studije slučajeva
Studije slučajeva fokusiraju se na pojedinačne dizajnerske projekte određenih autora koji se mogu promatrati kao složeni fenomeni. Izložbe ne ističu toliko same predmete, koliko procese, procedure i odnose koji ih bitno određuju.