NATJEČAJ ZA DIZAJN POSLOVNOG POKLONA HGK

Hrvatska gospodarska komora raspisuje i provodi javni natječaj za dizajn poslovnog poklona u potrazi za novim načinima mišljenja i stvaranja autentičnoga gospodarskog, diplomatskog poslovnog poklona, kao svježeg oblika promicanja hrvatskoga gospodarstva u sprezi interdisciplinarnog dizajnerskog pristupa i vrhunske kvalitete izrade hrvatskih proizvođača. Novim se poslovnim poklonom želi istaknuti ne samo dugogodišnja tradicija i kvaliteta hrvatskog proizvoda nego i suvremenost i inovativnost. Očekuje se cjelovit projekt pakiranih poslovnih poklona razvijenih do završne faze u suradnji s proizvođačem te spremnih za realizaciju. Rok za dostavu natječajnih radova je 17. rujna 2018. godine, do 16 sati.

Iz Projektnog zadatka natječaja:
O TEMI NATJEČAJA

Poslovno i diplomatsko darivanje umijeće je s dugom poviješću, koju mnoge zemlje shvaćaju vrlo ozbiljno. U drevnim su civilizacijama na svakom kontinentu vođe razmjenjivale darove kako bi uspostavili, ojačali i unaprijedili diplomatske odnose, pa su tako razmjenjivali zemlju, novac, stoku, nevjeste i drago kamenje da potaknu mir i dobre odnose. Danas su životinje i biserne školjke zamijenjene kravatama, vinom, iPadima i sličnim, ali motivacija ostaje ista.

Umjetnost odabira poklona za državne je dužnosnike u današnje vrijeme evoluirala u suptilni oblik diplomacije. Cilj je hrvatske gospodarske diplomacije biti na vrhu vanjske politike. Poslovni poklon darovan na raznim bilateralnim susretima pridonosi uspostavi i unaprjeđenju ciljeva gospodarske i vanjske politike Hrvatske, stoga treba pokazati bit naroda, imati sposobnost prenijeti ponos na jedinstveno u gospodarstvu, kulturi i ljudima, izborom onog najboljeg od nacionalnog umijeća i kvalitete.

Pokloni državnih tijela mogu predstavljati tradiciju fine ili narodne umjetnosti, obrta ili obrtništva. Oni mogu prikazati bogatstvo u šumama, metalima ili moru, finom tekstilu i odjeći. Pokloni mogu biti izabrani iz bogate baštine antikviteta ili umjetničkih ostvarenja. No oni mogu biti inovativni i suvremeni, a da pritom imaju komunikacijsku, simboličku i identitetsku kvalitetu koja predstavlja duh i karakter zemlje.

Stoga je zlatno pravilo, tako očigledan i neizostavan zahtjev, da poslovni pokloni budu proizvedeni u potpunosti u Hrvatskoj. Odabir lokalno proizvedenih proizvoda koji predstavljaju najbolje u vlastitoj zemlji za poslovni poklon na taj način postaje više od puke formalnosti, ali i ostaje podsjetnik na poseban savez između darovatelja i primatelja.

 

CILJ NATJEČAJA

Hrvatska gospodarska komora raspisuje i provodi javni natječaj za razvoj novog koncepta i kreativnog rješenja poslovnog poklona HGK. U suradnji sa Zajednicom za industrijski dizajn HGK, cilj je ovog natječaja na profesionalan način doći do najkvalitetnijih autorskih rješenja te odabrati optimalno rješenje prema mišljenju stručnjaka iz dizajna, ali i odgovornih osoba Naručitelja. Novim se poslovnim poklonom želi istaknuti ne samo dugogodišnja tradicija i kvaliteta hrvatskog proizvoda nego i suvremenost i inovativnost. Očekuje se cjelovit projekt pakiranih poslovnih poklona razvijenih do završne faze u suradnji s proizvođačem te spremnih za realizaciju.

 

ZAHTJEVI ZA NATJECATELJE

Natječajem se traži inovativan način mišljenja i stvaranja autentičnog diplomatskog i gospodarskog poslovnog poklona, dekorativnog ili uporabnog proizvoda namijenjenog zahtjevima suvremenog načina života i poslovanja.

Strateški kriteriji za odabir natječajnih radova:
• simboličko značenje koje u općem i konkretnom smislu sadrži specifičnosti RH
• priča priču o RH
• izražava nacionalni ponos
• odražava kreativnost, inovativnost, emocije i kulturne odrednice koje se povezuju s RH
• spoj tradicije i modernog (spoj gospodarstva, akademske zajednice i hrvatske kulturne baštine)
• kulturno-povijesni, tradicijski i suvremeni.
Što poslovni poklon predstavlja? Kakve priče priča? Koji su naši simboli i junaci? Kakve poruke šalje? Što su naše vještine, izvrsnosti i kompetencije? Što je naša tradicija? Što su naši resursi? Tko smo, odakle dolazimo, kamo idemo? Koje vrijednosti obuhvaća? Kakve nove uspomene želimo stvarati? Što će drugi pamtiti o nama, podneblju, gospodarstvu, kulturi, znamenitostima, ljudima? Što bismo željeli da ponesu kao uspomenu o nama?
O tim i brojnim drugim pitanjima valja misliti u procesu dizajna poslovnog poklona budući da istodobno komuniciramo s prošlošću, sadašnjošću i budućnošću, interpretirajući kolektivno pamćenje i suvremena gospodarska stremljenja jednog prostora i kulture. Potičući nova čitanja i viđenja u suvremenom kontekstu te svježe načine komunikacije vrijednosti, resursa, umijeća i poslovnosti.

 

Kreativni kriteriji za odabir natječajnih radova:
• inovativnost pristupa
• predmet može biti dekorativne i/ili uporabne naravi, pri čemu jedno nužno ne isključuje drugo
• funkcijom je namijenjen poslovnom okružju
• obilježja hrvatskih regija
• prepoznatljiv i jedinstven
• visokih estetskih kriterija
• sadrži i komplementarno dizajniranu ambalažu proizvoda s pratećom pričom o proizvodu i hrvatskom gospodarstvu
• sadrži vizualna obilježja HGK, apliciran logo HGK na proizvodu i na pakiranju
• oblikovno univerzalan – prilagođeno korisniku bez obzira na spol ili dob.

Kako se njegov sadržaj manifestira? Kakva ga estetika obilježava? Može li imati trajnu vrijednost? U kakvom se kontekstu pojavljuje? Koja je njegova ciljna publika? Može li biti funkcionalan u poslovnom okružju? Na što podsjeća? U kakvom pakiranju ga poklanjamo? Kako kategoriziramo razine poslovnog poklona? Od kojih se dijelova poslovni poklon sastoji? Kako pojedini dijelovi funkcioniraju samostalno, a kako u cjelini? Mogu li obilježja hrvatskih regija biti predstavljena materijalima karakterističnim za pojedino područje, primjerice slavonski hrast, brački kamen, paška čipka ili sl.?

Imajući na umu da su poslovni pokloni ponajprije namijenjeni diplomatskim i gospodarskim domaćim i inozemnim partnerima, jasno je da zahtijevaju specifičnu odgovornost u oblikovanju i višeslojan pristup kako bi simbolikom i identitetskom kvalitetom predstavljali dugogodišnju tradiciju, suvremenost i na budućnost usmjereno gospodarstvo, gospodarske resurse i nacionalne vrijednosti.

Hrvatske teme i motive moguće je promatrati i otkrivati iz mnogostrukih perspektiva, na suvremen, smislen, kreativan, inovativan, reprezentativan način i vođeno stručnim kriterijima oblikovno artikulirati ono što je u gospodarstvu, kulturi, nasljeđu, umijećima, kompetencijama, vještinama i baštini nacionalni ponos kojim se želimo predstavljati u zemlji i inozemstvu. Stoga se očekuje interdisciplinarni pristup dizajnu u suradnji različitih struka, koji pred domaće dizajnere i poduzetnike može staviti inspirativne stvaralačke izazove.

Poslovni poklon, predmet i pripadajuća ambalaža, trebaju po globalno prihvaćenim kriterijima predstavljati primjer dobrog dizajna, odnosno moći biti svrstani pod pojam good design, što pridonosi i razumijevanju uloge dizajna i dizajnera u projektiranju hrvatskih proizvoda i usluga.

Pri osmišljavanju poklona potrebno je obratiti pozornost na materijale od kojih se izrađuje. Pritom je posebno značajno ako oni odražavaju zemlju iz koje potječu te time i vrijednosti koje HGK zastupa, posebice nacionalnom akcijom Kupujmo hrvatsko.
Hrvatska gospodarska komora pokrenula je akciju Kupujmo hrvatsko 1997. godine kako bi ojačala svijest građana o važnosti kupnje domaćih kvalitetnih proizvoda i potaknula njihovu kupnju. Akcija je od samih početaka bila povezana i s promocijom nositelja znakova kvalitete Izvorno hrvatsko i Hrvatska kvaliteta. Pritom su ključne poruke bile: (1) hrvatski proizvodi su kvalitetni i sigurni proizvodi; (2) kupnjom hrvatskih proizvoda štitimo domaću proizvodnju i čuvamo radna mjesta; (3) kupnja hrvatskog treba postati stil života 365 dana u godini i za sve generacije. Akcija je na početku bila primarno usmjerena na proizvođače, no s vremenom se sve više proširuje na usluge, hrvatsku kreativnost i znanje.

Iste vrijednosti akcije Kupujmo hrvatsko trebaju biti izražene i u dizajnu te odabiru materijala poklona. Tu su svakako bitni materijali koji imaju proizvodnju kod nas, primjerice, brački kamen, ručno brušeno kristalno staklo, keramika, staklo, metal, plastika i slično. Od drva se ističu hrast, bukva, jasen i grab.


Tehnički kriteriji za odabir natječajnih radova:

• mogu se koristiti gotovo svi materijali kao dijelovi ili u cijelosti, npr. keramika, kamen, glina, drvo, tekstil, gips, papir, metal, kristal i plastike iz Hrvatskih izvora
• udovoljava kriterijima kompletnosti, kvalitete izrade i skladnosti
• veličina poklona mora biti primjerenih dimenzija radi lakše i praktičnije distribucije – ne veći od veličine omotnice za dokumente A4 ili pošiljke dim 300 x 200 x 100 mm i ne teži od 5 kg
• poslovni poklon u zasebnoj ambalaži ne prelazi vrijednost od 500 kn
• ako je riječ o funkcionalnom predmetu, treba zadovoljiti sve funkcionalne zahtjeve
• trajan, čvrst i pouzdan u primjeni (praktična i sigurna upotreba)
• namijenjeno proizvodnji i tehnološkim mogućnostima proizvođača u RH
• moguće proizvesti ekonomično i održivo u RH.
Može li se proizvesti lokalno, ekonomično i održivo? Koliko je jednostavan za transport? Kako su iskorištene tehničke, estetske, taktilne i dr. karakteristike materijala? Kako su iskorištene zakonitosti, ograničenja i mogućnosti tehnologije?

 

S obzirom na to da će nekim delegacijama ili državnim dužnosnicima više puta biti uručen poslovni poklon te da se to izbjegne, cilj je da poslovni poklon bude serija predmeta koji objedinjeni čine jedinstvenu kolekciju, bilo funkcionalno (npr. set predmeta za radni stol) ili estetski (serija varijacija). Poslovni poklon treba biti modularan, tako da se sastoji od dva ili više samostalnih predmeta sa zasebnim sustavima ambalaže koji objedinjeni u primjerenoj ambalaži čine diferencirane vrijednosne kategorije poklona. Svaki od elemenata može zasebno funkcionirati kao poklon prve kategorije koji se daruje državnim dužnosnicima, a dva ili više zajedno objedinjeni u sekundarnoj ambalaži kao poslovni poklon druge ili VIP kategorije koji se daruje inozemnim državnim delegacijama.
Važno je da ambalaža ispriča priču o materijalu, proizvodnji, tradiciji, korištenju, kojima poklon predstavlja hrvatsko gospodarstvo.
Od nagrađenih će natjecatelja Naručitelj i Ocjenjivački sud očekivati cjelovite, pakirane poslovne poklone razvijene do završne faze u suradnji s proizvođačem te spremne za realizaciju. Potrebno je priložiti i okvirnu projekciju troškova proizvodnje/izrade predloženog rješenja.

VRSTA POZIVA I PRAVO SUDJELOVANJA

Javni poziv namijenjen je hrvatskim profesionalnim dizajnerima. U timove je moguće uključiti primijenjene umjetnike, obrtnike i sve druge proizvođače gospodarskih i kulturnih dobara, koji stvaraju u Hrvatskoj i u najširem smislu pripadaju hrvatskoj kreativnoj i gospodarskoj zajednici.
Poziv se odnosi na prijavu nerealiziranih i neobjavljenih radova, nastalih ili razvijenih za ovaj natječaj.

Autori koji su blisko povezani s članovima ocjenjivačkog suda ne smiju prijaviti svoj rad.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

Kompletna natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici:

https://hgk.hr/nabava

PRIJAVNICA.pdf
PROJEKTNI ZADATAK.pdf
Prilog 1 – HGK standardi.pdf
Prilog 2 – Vizualna obilježja HGK u vektorskom obliku.jpg
Prilog 3 – Sektor industrije u brojkama.pdf
Prilog 4 – Ponudbeni obrazac.pdf


Postavljanje pitanja

Zainteresirani autori i timovi mogu postavljati pitanja isključivo putem elektroničke pošte na adresu: natjecaj@hgk.hr do 10. rujna 2018. godine.

SADRŽAJ I PREZENTACIJA RADA

Prezentacija natječajnog rada treba sadržavati: tekstualno obrazloženje (do 800 znakova) koncepta;
Vizualizacije/ilustracije s opisima svih relevantnih elemenata (funkcija i varijanti) koji su temelj za razumijevanje predloženog koncepta poslovnih poklona HGK; okvirnu projekciju troškova proizvodnje/izrade predloženog rješenja na primjeru serije od 200 komada.
Pojedina prezentacija natječajnog rada može sadržavati najviše 10 listova. Uz digitalnu prezentaciju, potrebno je priložiti nekaširani ispis A3 formata.

Prezentaciju valja pripremiti u digitalnom zapisu (PDF) na CD-ROM-u ili USB sticku (veličine do 10 MB). U digitalnom zapisu u zasebnoj mapi naslovljenoj „za izložbu“, potrebno je pripremiti sažetak tekstualnog opisa projekta, dužine 250-300 znakova te 1 fotografija ili 3D vizualizacija za potrebe izlaganja na izložbi u vertikalnom B1 formatu. Tekst za legendu i B1 prezentaciju će za potrebe izložbe ispisati Naručitelj.

Model poslovnog poklona i pakiranja u mjerilu M 1:1

Prijavnica i Ponudbeni obrazac prilažu se uz rad u zapečaćenoj kuverti.
Svi dijelovi natječajnog rada moraju biti neoznačeni kako bi bili anonimni pred Ocjenjivačkim sudom.
Autori koji prijavljuju više radova trebaju svaki rad prijaviti zasebno.
Natječajni radovi šalju se ili dostavljaju na adresu: Hrvatska gospodarska komora, Rooseveltov trg 2, 10000, Zagreb, s naznakom: NATJEČAJ ZA POSLOVNI POKLON HGK.

OCJENJIVAČKI SUD

1. Martina Sokač Saraga, voditeljica Odjela za odnose s javnošću Službe za komunikacije HGK
2. Ines Šmit, voditeljica Odjela za protokol HGK
3. Silva Stipić Kobali, direktorica Sektora za međunarodne poslove i EU HGK
4. Ksenija Jurinec, samostalna produkt dizajnerica
5. Vanja Blumenšajn, vrlo kreativni direktor, agencija Señor
6. Izvorka Jurić, art direktorica, Design Bureau Izvorka Jurić
7. Andrea Hercog, produkt dizajnerica i predavačica na Studiju dizajna u Zagrebu

 

NAGRADE I PRIZNANJA

Ocjenjivački sud će najboljim radovima dodijeliti 3 nagrade te najviše 7 jednakovrijednih priznanja. Nagradni fond iznosi 45.000 kn i raspodijeljen je na sljedeći način:

1. nagrada 20.000 kn
2. nagrada 15.000 kn
3. nagrada 10.000 kn

Svi su iznosi navedeni kao bruto iznosi, bez obzira na način isplate. Nagrade i priznanja mogu biti dodijeljeni isključivo novim i nerealiziranim radovima osmišljenima za ovaj poziv. Ne postoji ograničenje broja radova koje jedan autor ili grupa autora može prijaviti. Autor ili grupa autora koji su predali više od jednog rada mogu dobiti više od jednog priznanja ili nagrade.

PRAVA I OBVEZE AUTORA

Svojim potpisom na prijavnici Autori natjecatelji potvrđuju autorstvo natječajnog rada, da je rad originalan i profesionalno dizajniran prema pravilima struke, da prihvaćaju uvjete sudjelovanja te da će preuzeti zahtjeve trećih osoba, u vezi sa svojim radom.
Svojim potpisom na prijavnici Autori također potvrđuju da su ovlašteni za njegovu predaju i za potpuno ustupanja isključivog i neograničenog (vremenski, teritorijalno i sadržajno) prava na iskorištavanje autorskog djela Naručitelju. Potpisom na prijavnici Natjecatelji kao mogući nagrađeni Autori potvrđuju da su suglasni s eventualnom dodjelom Ugovora o korištenju autorskog djela dizajna, da će izraditi tehničku dokumentaciju i nadzirati proizvodnju nulte serije odabranog rješenja te da su za navedeno ovlašteni i sposobni. Prava na korištenje projekata u smislu njihova razvoja i proizvodnje bit će posebno regulirana Ugovorom o korištenju autorskog djela dizajna.

Svi Autori obvezuju se izraditi maketu ili prototip svoga rada za potrebe izlaganja na izložbi koja je u nadležnosti HGK, a autori prijavom na ovaj natječaj prihvaćaju da njihov rad bude uključen u izložbu i promotivne aktivnosti na način, u rokovima i opsegu kako ga odredi HGK. Svi projekti, odnosno makete i prototipovi, izrađeni za potrebe izlaganja, ostat će u vlasništvu autora, a autori se obvezuju dostaviti ih na raspolaganje Provoditelju natječaja za izložbu i promotivne aktivnosti.

 

ROKOVI

Četvrtak 26. 4. 2018. / Javna objava natječaja
Ponedjeljak 10. 9. 2018. / Rok za postavljanje pitanja o Projektnom zadatku natječaja
Ponedjeljak 17. 9. 2018. (do 17 sati) / Rok za primanje natječajnih radova
Do petka 21. 9. 2018. / Ocjenjivački sud završit će s radom te donijeti odluku o nagradama
Do srijede 26. 9. 2018. / Povjerenstvo HGK donijet će konačnu odluku koji će od tri nagrađena rada biti odabran za realizaciju
Do petka 28. 9. 2018. / Objava rezultata natječaja
Do ponedjeljka 12. 11. 2018. / Izrada tehničke dokumentacije i proizvodnja nulte serije odabranog rješenja
Do utorka 13. 11. 2018. / Rok za dostavu radova/maketa za fotografiranje za potrebe izložbe i prateće promocije
Studeni/prosinac 2018. / Izložba