Nagrađeni radovi s Izložbe hrvatskog dizajna 1314 u Istanbulu

Na godišnjoj izložbi koju je krajem 2014. godine u Istanbulu organizirao GMK, tursko nacionalno udruženje grafičkih dizajnera (Turkish Graphic Designers Association), predstavljeni su neki od nagrađenih radova s Izložbe hrvatskog dizajna 1314.

Turskoj publici predstavljeni su:

Balkan tiposistem
dizajneri: Marija Juza, Nikola Đurek
(Velika nagrada HDD-a)


Ćelava Pjevačica

autorice: Ana Kunej, Zlatka Salopek / Kuna Zlatica
(nagrada u profesionalnoj kategoriji dizajna vizualnih komunikacija)

IMG_8884


Piquentum Brazda

autori: Jelena Šimunović, Anselmo Tumpić, Sean Poropat (kreativni direktori); Tina Erman, Martina Sirotić, Davorka Tumpić, Zvjezdana Vukić, Aleksandar Živanov (dizajn); Irena Kotiga (administracijska i tehnička podrška) / Studio Sonda
(nagrada u profesionalnoj kategoriji dizajna vizualnih komunikacija)

IMG_8879


Damir Očko: Studies on Shivering

autorice: Dora Bilić, Tina Müller / Bilić_Müller studio
(nagrada u profesionalnoj kategoriji dizajna vizualnih komunikacija)

IMG_8878


Croata

autorica: Matea Brkić / Studij dizajna, Zagreb
mentor: Nikola Đurek
(nagrada u studentskoj kategoriji dizajna vizualnih komunikacija)


IMG_8876


TŽV Gredelj – Karel Martens hommage

dizajn: Lana Grahek / Studij dizajna, Zagreb
mentori: Damir Bralić, Nikola Đurek
(priznanje u studentskoj kategoriji dizajna vizualnih komunikacija)

IMG_8881


Gradska knjižnica Labin

autori: Damir Gamulin (dizajn); Margita Grubiša, Igor Presečan, Ivana Žalac (arhitektura, interijer)
(Icograda Excellence Award)

IMG_8884


Tipografija i signalizacijski sustav zagrebačkih ulica i kućnih brojeva

dizajn: Nikola Đurek, Damir Bralić
(nagrada za najbolji rad u profesionalnoj kategoriji dizajna prostornih i grafičkih intervencija i sistema)


Sustav signalizacije za trajekte

dizajn: Iris Klarić / DVK UMAS, Split
mentori: Nikola Đurek, Damir Bralić
(nagrada za najbolji rad u studentskoj kategoriji dizajna prostornih i grafičkih intervencija i sistema)

IMG_8886


Iskopavanja

koncept: Narcisa Vukojević, Lana Cavar
(nagrada u profesionalnoj kategoriji koncepta)

IMG_8882