Kreativnost je imati srce – U spomen Matiji Raosu (1984. – 2018.)

Matija Raos

U nedjelju 26. kolovoza 2018. nakon teške bolesti napustio nas je dragi kolega, prijatelj i suradnik Matija Raos, član Hrvatskog dizajnerskog društva, jedan od idejnih začetnika i utemeljitelja Hrvatskog društva nezavisnih profesionalaca i inicijative Coworking Croatia. Od Matije ćemo se oprostiti u četvrtak 30. kolovoza u 12.50 sati na groblju Gaj urni – Krematorij.

Matija Raos rođen je 1984. godine. Nakon završene Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn upisao je Studij dizajna, smjer produkt dizajn, koji je završio 2009. godine. Tijekom i nakon redovnog školovanja pohađao je niz radionica i seminara radi daljnjeg usavršavanja, a još za vrijeme studija počeo je raditi kao freelancer. Sudjelovao je na brojnim natječajima, uključivao se u niz interdisciplinarnih projekata, često društvene tematike. Radeći u okviru renomirane kreativne agencije Monumentum, vrlo je rano dobio priliku steći iskustvo na kompleksnim projektima za velike međunarodne klijente. Međutim, upravo sklonost interdisciplinarnom načinu rada i promišljanju širih društvenih problematika kojih su kreativci i sami dio, najdublje je obilježila njegovo djelovanje. U tom smislu, od samog je početka uključen u razne inicijative samoorganizacije dizajnera i drugih kreativaca, još kao student postao je član Hrvatskog dizajnerskog društva u čijem radu surađuje na nekoliko projekata, bio je član jezgre tima platforme Boonika, što je sve s vremenom dovelo do pokretanja dvaju najvažnijih Matijinih projekata – inicijative Coworking.hr i Hrvatskog društva nezavisnih profesionalaca.

2012. godine zajedno s nekolicinom istomišljenika pokreće inicijativu Coworking.hr čiji je cilj umrežavanje i spajanje samostalnih profesionalaca koji dijele jedinstveni radni prostor. Radeći na zagovaranju i promicanju interesa nezavisnih profesionalaca, godinu dana nakon ove inicijative i paralelno s djelovanjem u sklopu nje, sudjeluje u osnivanju Hrvatskog društva nezavisnih profesionalaca (HDNP), neprofitne profesionalne organizacije koja nastoji afirmativno utjecati na ekonomski, pravni i društveni status nezavisnih profesionalaca, popularno zvanih freelancera. HDNP je postao dio Europskog foruma nezavisnih profesionalaca, a u istoj europskoj organizaciji Matija je bio i potpredsjednik.

Iako nikad nismo ostvarili kontinuiranu suradnju, Matija Raos je svo to vrijeme bio u bliskom doticaju s djelovanjem HDD-a te je direktno surađivao ili sudjelovao na nizu projekata Društva. Štoviše, prvo ozbiljnije javno predstavljanje inicijative hrvatske platforme za Coworking odvilo se u kontekstu međunarodnog festivala dizajna Dan D u lipnju 2012. u prostoru Stare klaonice u Zagrebu. Tada je i u publikaciji festivala prezentirao koncept Coworkinga, iskustva slovenskih kolega te planove za njegovo pokretanje u Hrvatskoj. Na narednim festivalima Dan D, koji su se održavali 2013. i 2014. godine, Matija je bio voditelj radionica Coworkinga. Matijina usmjerenost na zajednicu i stvaranje boljeg okruženja za život dovela je i do njegovog angažmana u nizu radionica inkluzivnog dizajna koje je HDD suorganizirao s različitim partnerima. Njegovi radovi izlagani su i na bijenalnim Izložbama hrvatskog dizajna te u HDD-ovoj matičnoj galeriji, gdje je posljednji put bio zastupljen u sklopu izložbe D(r)ugo sjećanje.

Matija Raos bio je prijatelj, kolega, suradnik, suborac u stvaranju boljeg okruženja za hrvatski dizajn, kreativce, kao i zajednicu u cjelini. Čovjeka čije je srce bilo toliko veliko koliko je trebalo da prepozna, obuhvati, zagrli i podrži svaku dobru ideju, misao, dobru stvar. Kreativnost je upravo to, imati srce. Oprostit ćemo se s njim u četvrtak 30. kolovoza u 12.50 sati na groblju Gaj urni – Krematorij.