DIZAJNERSKA POČETNICA TRAŽI VODITELJE!

DSC02766

Hrvatsko dizajnersko društvo poziva svoje članove na sudjelovanje u projektu Dizajnerska početnica. Rok za prijavu produljen je do ponedjeljka 28. travnja 2014.

Dizajnerska početnica je edukativni projekt HDD-a započet 2009. godine. Riječ je o seriji kreativnih radionica namijenjenih djeci osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, a od ove godine i djeci vrtićke dobi. Radionice potiču djecu i srednjoškolce na kreativno razmišljanje i umjetničko izražavanje, konceptualno promišljanje i razvijanje vizualne pismenosti i sposobnosti opažanja, a tematski su koncipirane u odnosu na korištenje specifičnih materijala, tipove zadataka ili teme od društvenog značaja.

Cilj radionica je upoznati djecu s osnovama dizajna i njegovom utjecaju i važnosti na svakodnevni život kroz stvarnu realizaciju jednog dizajnerskog projekta, odnosno kreativnog procesa.

Radionice će se održavati u HDD galeriji, subotom u periodu između 10-13 h (trajanje radionice do 3 sata). Broj sudionika na svakoj radionici je ograničen na 15 polaznika.

Osim jednodnevnih ili serije radionica, pozivamo autore da predlože i jedinstvenu metodologiju dizajnerskih radionica koje će se realizirati u okviru projekta Ministarstva kulture: Ruksak (pun) kulture* u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, a koja je dovoljno fleksibilna da se može prilagoditi različitim kontekstima (škole i vrtići različitih područja u RH).

*Ruksak (pun) kulture je nacionalni dopunski program podrške kurikulumu u osnovnim i srednjim školama, vezan uz umjetnost i kulturu, koji će u hrvatskim školama provoditi stručnjaci (književnici, likovni i kazališni, glazbeni i plesni umjetnici i studenti). U ovom polugodištu program će se realizirati u školama i vrtićima do 1. lipnja, a tijekom lipnja (do 20.6.) samo u vrtićima, zbog dinamike rada škola. Program će se nastaviti u periodu od rujna do prosinca 2014. godine.
Više o projektu: http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=8816.

Kriteriji za odabir
Pri selekciji prednost će imati promišljeni, ekonomični (niskobudžetni) prijedlozi u skladu s gore navedenim ciljevima.
Selektori će voditi računa da su u programu zastupljena različita područja dizajna i edukacijska područja bitna za razvoj djeteta (npr. kreativno mišljenje, timski rad, društveno korisne teme, umjetnost, ekologija, novi mediji i sl.) kao i zanimljivost ponuđene teme. Prijedlog radionice treba biti tematski koncipiran u odnosu na: određeni materijal i njegove karakteristike, specifične dizajnerske tipove zadataka prilagođene dječjem ili srednjoškolskom uzrastu, ili teme od društvenog značaja.

Prijava treba sadržavati sljedeće podatke:
1. Naziv radionice (lako pamtljiv, prilagođen uzrastu)
2. Sažet opis radionice koji će služiti kao tekst za najavu radionice (do 500 znakova)
3. Detaljan opis radionice koji će služiti za selekciju prijava (do jedne kartica teksta; 1800 znakova):
a) ciljana dobna skupina (vrtić, niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole, srednja škola)
b) detaljan opis programa radionice po održanom satu te duljina trajanja
c) okviran troškovnik s popisom materijala potrebnog za radionicu (za 15 polaznika)
d) priložiti fotografiju koja bi najbolje opisala radionicu i privukla polaznike (za najavu radionice)
e) ciljevi radionice
4. CV iz kojeg je vidljivo polje djelovanja i reference vezane uz predloženu temu radionice te kratka biografija (do 300 znakova za objavu radionice). Ukoliko je potrebno prijavnici možete priložiti dodatne materijale koji daju potpuniji uvid u prijedlog.
5. Kontakt voditelja (ime i prezime, adresa, e-mail, broj mobitela)

Molimo vas da naznačite da li ste u mogućnosti sudjelovati u okviru programa Ruksak (pun) kulture već u ovom polugodištu.

Prijedloge mogu podnijeti pojedinci, ali i timovi (do 2 osobe). Svaki predlagatelj ima pravo sudjelovanja s više prijedloga. Na osnovu odabranih prijedloga formirat će se raspored Početnica za cijelu godinu s unaprijed određenim terminima.

Selekcijska komisija:
Mia Bogovac (industrijska dizajnerica)
Izvorka Jurić (grafička dizajnerica, voditeljica projekta Dizajnerske početnice 2013/2014)
Branimir Paškvan (produkt dizajner, profesor stručnih predmeta u Građevinskoj tehničkoj školi Rijeka)
Maja Subotić (grafička dizajnerica, voditeljica projekta Dizajnerske početnice 2014/2015)

Izabrane prijave bit će uvrštene i u prijedlog programa HDD-a za financiranje u 2015. godini od strane Ministarstva kulture RH i Grada Zagreba.

Izabrani voditelji radionica koje će se realizirati u HDD galeriji bit će honorirani po dogovoru i u skladu s mogućnostima. Voditelji koji će svoje radionice realizirati u sklopu programa Ruksak (pun) kulture bit će honorirani sukladno cjeniku Ministarstva kulture.

Rok za prijavu
Prijave se primaju u elektronskom obliku na dizajnerskapocetnica@dizajn.hr do 25. travnja 2014. Rezultati natječaja objavit će se 5. svibnja 2014. na Dizajn.hr web stranici, newsletteru i putem FB Dizajn.hr stranice. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se uzimati u obzir.

.