DAN D 2013: DIZAJN I GRAD

1265_1

Međunarodni festival dizajna DAN D ove će se godine održati u kompleksu TŽV GREDELJ i na nizu drugih lokacija u Zagrebu s temom DIZAJN I GRAD. Prijave za središnju D-IZLOŽBU i za sudjelovanje na D-MARKETU zaprimaju se od 27. 3. Pripremite se!

Od kad je 2010. godine po prvi put održan u prostorima napuštenog industrijskog kompleksa Stare klaonice u Zagrebu, Dan D izrastao je u dizajnersku manifestaciju koja okuplja najbolje mlade kreativne snage iz Hrvatske i susjednih zemalja. Međunarodnom karakteru manifestacije pridonosi redovito sudjelovanje dizajnerskih inicijativa iz drugih gradova regije, u kojima paralelno niču slični utjecajni festivali dizajna. Dan D tako je postao prostor umrežavanja mladih dizajnera i dizajnerica, ali i ravnopravan akter propulzivne mreže regionalnih aktivnosti u području dizajna i kreativnih industrija općenito.

1265_2

Ovogodišnji festival središte svojih aktivnosti seli na lokaciju bivše industrijske zone Gredelj i ima za cilj na mikro razini rekreirati čitav sklop temeljnih aktivnosti koje čine dizajnersku scenu — edukacijske aktivnosti kroz kontinuiranu suradnju s fakultetima; medijacijske kroz niz predavanja i gostujućih izložbi; reprezentacijske kroz zajedničke nastupe mladih autora; zagovaračke kroz posredovanje dijaloga s gospodarstvenicima, obrtnicima i državnim institucijama; kohezivne kroz inauguriranje suradničkih platformi i eksperimentalne, kroz infrastrukturno i konceptualno podupiranje praksi onkraj dizajnerskog mainstreama te na rubovima disciplina. Mnoge od spomenutih aktivnosti događaju se i drugdje, primjerice u okviru djelovanja institucija, ureda, studija, galerija i udruga, no upravo Dan D ih umrežava, njihove veze čini čvršćima, potrebu za njima vidljivijom, a njihov smisao u širem kontekstu postojanijim.

Osim ključnog trodnevnog događanja u Zoni Gredelj, Dan D 2013. seli u sam centar grada s ciljem ukazivanja na već postojeće sadržaje ili pak one koji imaju potencijal zaživjeti u urbanom prostoru. Konkretno, Dan D će tijekom proširenih sedam dana trajanja aktivirati neke od napuštenih prostora u centru grada u suradnji s umjetnicima, dizajnerima i udrugama koji će ih koristiti kao vlastite studije, radne jedinice, urede, pozornice, te mjesta okupljanja i razmjene znanja i informacija. Istodobno, festival će baciti svjetlo na niz drugih aktivnosti širom grada koje trebaju jaču vidljivost i snažniju povezanost samih aktera, ali i dijalog sa širom zajednicom, na čiju svakodnevicu itekako mogu utjecati i s kojom se trebaju jače integrirati.

1265_3

Dizajn kao praksa prisutan je u svim segmentima javnog i urbanog života, i bez obzira kojim se vidom dizajna bavimo, izniman je njegov utjecaj na svakodnevicu, čak i ako se ponekad čini diskretnim i skrivenim. Svaki oblik signalizacije u javnom prostoru koreografira naše kretanje, ponašanje i orijentaciju, definira točke naših susreta i smjerove svakodnevnih putanja. Svako oglašavanje i vizualni znak u prostoru, bez obzira je li njegov kontekst komercijalan ili ne, drastično mijenja ne samo sliku grada u kojem živimo, nego i naše vlastite mentalne mape, te stvara nove asocijativne sklopove vezane uz prostor, ideje, vrijednosti, životno okruženje. Tjera nas na razmišljanje, na diskusiju, provocira i inspirira, ili pak ljuti i manipulira. Svaki produkt koji smo pustili u svijet utječe na naše ponašanje i odnos prema neposrednom okruženju. Svaki oblik komunikacije koji smo osmislili i postavili u zajednički javni prostor utječe na razumijevanje pojma zajednice i njenu unutrašnju dinamiku. Grad i javni prostor oduvijek su u fokusu onoga o čemu razmišljamo kada govorimo o odgovornosti dizajna i dizajnera prema društvu.

1265_4

Zona Gredelj mogući je budući gradski kreativni klaster, mjesto guste koncentracije međusobno umreženih kreativnih industrija i interdisciplinarne suradnje. Istodobno, takav bi prostor, po uzoru na mnoge druge europske primjere, oplemenio život cijeloga grada i ponovno ga udahnuo industrijskoj baštini kojoj inače prijeti ili propadanje ili komercijalizacija. Tražimo da razmišljate o svim ovim temama, ali i da u takvom kontekstu promislite o svom dosadašnjem radu — na koji način on djeluje prema ideji javnog i urbanog, kakve društvene i individualne interakcije stvara? Koliko doprinosi kvaliteti života zajednice? Kako dizajn mapira grad?

organizatori: HDD/Paprika
lokacija: Strojarska bb, Zagreb


SUDJELUJTE NA D-IZLOŽBI 2013!

TŽV Gredelj 14 – 16. 6. 2013.
organizatori: HDD / Paprika
lokacija: Strojarska bb Zagreb

Pozivamo sve zainteresirane za sudjelovanje na izložbi dizajna namijenjenoj mladim autorima, koja će se održati u okviru festivala Dan D od 14. – 16. lipnja 2013. u bišem tvorničkom kompleksu Gredelj. Prijave za sudjelovanje primaju se do 15. travnja 2013.

Poziv uključuje prijavu već realiziranih radova ili radova koji tematiziraju Dizajn i grad kao polazišnu točku ovogodišnjeg festivala. Na sajmu za mlade autore sudjelovati mogu studenti i profesionalni dizajneri, starosti do 35 godina (ako je riječ o grupi autora, kao kriterij se uzima matematički prosjek njihovih godina koji ne smije prijeći 35) koji djeluju u područjima dizajna interakcija, produkt, grafičkog, modnog, konceptualnog dizajna i sl.

Ove godine trajanje manifestacije produljuje se na sedam dana. Festival započinje nizom aktivnosti u ponedjeljak 10. lipnja u centru Zagreba. Jezgra manifestacije odigrat će se u napuštenoj tvornici Gredelj od 14.-16. lipnja, a njezin će glavni dio činiti upravo izložba mladih dizajnera, tzv. D-izložba. Petak, 14. lipnja rezerviran je kao i prošle godine za Dizajn i poduzetništvo i Dizajn i edukaciju, subota 15. lipnja za tematske programe, a nedjelja 16. lipnja ostaje obiteljski dan za relaksaciju, igru, radionice za djecu, stručna vodstva.

Prijave za sudjelovanje na D-izložbi zaprimat će se od 27. ožujka do 15. travnja 2013. Zainteresirani izlagači prijavljuju se putem on-line prijavnice koja osim općih podataka o autoru/timu sadržava i nekoliko referentnih radova te osnovni koncept izložbene prezentacije na Danu D. Studenti mogu izlagati radove nastale u okviru obrazovnih institucija, pod uvjetom da jasno istaknu da su radovi mentorirani (odnosno da nastup usklade sa pravilima svoje edukativne institucije, ako su ona propisana).
Prije ispunjavanja prijavnice pripremite sljedeće:
– kratku biografiju (do pola kartice teksta / 900 znakova)
– svoju fotografiju (.jpg, širine 1000 px)
– portfolio (izbor do 5 referentnih radova – slike i opis; .pdf dokument ne veći od 2,5 MB)
– opis koncepta izlaganja (tekstualno objašnjenje duljine pola kartice / 900 znakova)
– slike/skice koncepta izlaganja
Za potrebe izrade web stranica izložbe prilaže se digitalni zapis rada u .jpg formatu, RGB, 72 dpi, širine 1000 px).
Za potrebe izrade Dan D novina prilaže se jedan prikaz rada prema odabiru autora i to u .tif formatu, CMYK, 300 dpi, dimenzija približnih A4. Ukoliko autori nemaju spremnu fotografiju koncepta za objavu u D Novinama, tolerirat će se naknadna dostava materijala do 15. svibnja 2013. na info@dan-d.info.

Konačan popis izlagača bit će objavljen do 20. travnja 2013. Organizatori će na osnovu kvalitete predloženih koncepata napraviti selekciju, a prednost će imati radovi koji se bave ovogodišnjom tematikom. Odabrani autori su dužni dostaviti tehnički opis svog izlagačkog mjesta (vidi detalje u Tehničkim uvjetima i uputama) najkasnije do 15. svibnja 2013. na info@dan-d.info.

Izlagači koji svoje projekte žele prezentirati unutar Bloka Dizajn i poduzetništvo u petak, 14. lipnja, dužni su to indicirati na prijavnici, te pripremiti prezentaciju trajanja 5 minuta. Prezentaciju treba pripremiti prema naknadno dostavljenim uputama, te poslati na mail info@dan-d.info najkasnije do 1. lipnja 2013.SUDJELUJTE NA D-MARKETU 2013!


TŽV Gredelj 14. – 16. 6. 2013.
organizatori: HDD / Paprika
lokacija: Strojarska bb Zagreb

Pozivamo sve zainteresirane za sudjelovanje na D-marketu – prodajnoj izložbi dizajna koja će se održati u okviru festivala Dan D od 14. – 16. lipnja 2013. u bišem tvorničkom kompleksu Gredelj. Prijave za sudjelovanje primaju se do 5. svibnja 2013.

Prodajna izložba, prvi put uvedena 2011. godine, u kojoj se reflektira tržišni potencijal dobrih dizajnerskih rješenja, predstavlja svojevrsni kontrapunkt izložbi mladih još neafirmiranih autora. Market u relaksiranoj atmosferi okuplja probrane domaće i regionalne dizajnerske brendove i nositelje malih kvalitetnih produkcija. D–market izvrsna je platforma za promociju novih proizvoda, a dizajnerima i proizvođačima omogućuje direktnu komunikaciju s potencijalnim kupcima.

Na D-market mogu se prijaviti tvrtke, udruge, obrtnici, izdavači, dizajn shopovi, slobodni umjetnici sa visoko kvalitetnim samoiniciranim maloserijskim ili industrijskim proizvodima, bez obzira na kategoriju ili funkcionalnu pripadnost.
Prijave za sudjelovanje na D-marketu zaprimat će se od 27. ožujka do 5. svibnja 2013. Zainteresirani izlagači prijavljuju se putem on-line prijavnice koja osim općih podataka sadržava prikaze štanda i prodajnih materijala.

Prije ispunjavanja prijavnice molimo pripremite sljedeće:
– kratak profil tvrtke / udruge / obrta / shopa ili biografiju ako je riječ o samostalnom autoru (do pola kartice teksta / 900 znakova)
– opis koncepta izlaganja (do pola kartice teksta / 900 znakova)
– fotografije proizvoda ili štanda
Za potrebe izrade web stranica izložbe prilaže se digitalni zapis rada po vašem izboru u .jpg formatu, RGB, 72 dpi, širine 1000 px.
Za potrebe izrade D-novina prilaže se jedan prikaz rada i to u .tif formatu, CMYK, 300 dpi, dimenzija približnih A4.

Organizatori će na osnovu kvalitete pristiglih ponuda napraviti selekciju. Konačan popis izlagača bit će objavljen do 10. svibnja 2013.

Odabrani autori su dužni dostaviti tehnički opis svog izlagačkog mjesta (tlocrtni prikaz, elemente postava) najkasnije do 15. svibnja 2013. na info@dan-d.info.