City / Data / Future u Galeriji Nova

split izlozba kolaz

U utorak, 6. 10. 2015. u 19 sati u Galeriji Nova u Zagrebu otvara se izložba “City / Data / Future – Interakcije u hibridnom urbanom prostoru”, koja se kroz spekulativne scenarije bavi temama hibridnih gradova, odnosno relacijom između digitalnih tehnologija i fizičkog, urbanog prostora. Prezentirani projekti, nastali kroz kritičku dizajnersku praksu, predstavljaju dizajn fikcija koji spekulira o mogućim budućim scenarijima, koje mi, kao građani takvih gradova, možemo očekivati.

Suvremeni gradovi ubrzano postaju hibridi fizičkog okoliša i digitalne sfere podataka. Hibridni grad tehnološki je prošireni grad u kojemu se digitalni krajolik stapa s  opipljivim, fizičkim svijetom, te nam, neprestano rastući, nudi sve bogatija digitalna iskustva. Ovakve gradove nazivamo Pametnim, Cyber, Hibridnim, Inteligentnim, Medijiranim, Plug-in, Osjećajućim ili Sveprisutnim.

Što će se dogoditi ako ova sveprisutna tehnologija postane dominanta? Hoće li se promijeniti naš odnos prema gradu? Ovaj kontekst otvara nove rasprave o transparentnosti, vlasništvu, granicama, sigurnosti, kontroli, privatnosti i drugim temama.

Izložba, producirana od strane UrbanIxD projekta, sadrži ukupno devet radova, od toga je pet radova realizirano na UrbanIxD ljetnoj školi održanoj u Splitu 2013. godine, dva rada su kurirana samo za potrebe izložbe, a dva radu su namjenski producirana za ovu izložbu. Popratno je tiskan katalog koji prezentira koncept, radove i spekulativnu dizajnersku metodologiju.

Izložba je realizirana u sklopu FP7 projekta Europske komisije “UrbanIxD: Designing Human Interactions in the Networked City” koji se odvijao tijekom 2013. i 2014. godine. Umjetnička akademija u Splitu jedna je od četiri institucije koje su sudjelovala u ovom projektu, uz Sveučlište Napier u Edinburghu (kordinator), Sveučiliste u Aarhusu i Telecom Italia.

Izložba je pretpremijeru imala u Splitu, premijeru u Veneciji, a nakon toga je gostovala u Rijeci, Aarhusu i Puli. Projekt je dodatno podržan sredstvima Ministarstva kulture RH.