Call for Ukrainian and Croatian designers / Poziv ukrajinskim i hrvatskim dizajnerima

277885272_937296073618127_1473509471589865174_n

The Croatian Designers Association has decided to provide support and assistance to Ukrainian designers currently in Croatia. We invite Ukrainian designers to contact us so that we can more easily detect their needs, and in order to better connect them with those who offer assistance. We also invite Croatian agencies and design studios to contact us if they can offer jobs, equipment, office space or any other type of resource / HDD je odlučio pružiti podršku i pomoć ukrajinskim dizajnerima koji se nalaze u Hrvatskoj. Pozivamo agencije i dizajnerske studije da nam se jave ukoliko mogu ponuditi posao, opremu, mjesto za rad ili neku drugu vrstu resursa. Pozivamo i ukrajinske dizajnere da nam se jave kako bismo još jasnije detektirali stvarne potrebe, te ih kvalitetno usmjerili i bolje povezali s onima koji nude pomoć.

Ilustracija na naslovnici: Davor Pavelić

Dear members and friends,
deeply shaken by the visible and direct consequences of the war in Ukraine, which has fundamentally changed the lives of millions of people seeking security elsewhere, the Croatian Designers Association has decided to provide support and assistance to Ukrainian designers currently in Croatia, who, in addition to losing their jobs, also lost their basic working environment, such as work equipment, or a place to work.

We invite Ukrainian designers to contact us so that we can more easily detect their needs, and in order to better connect them with those who offer this assistance.

We also invite Croatian companies, agencies, design studios, collectives, designers and all those who feel they can contribute, to contact us if they can offer a job, equipment, office space or any other type of resource.

You can contact us at – hdd@dizajn.hr

HR – for those who offer help
Please clearly state what you can offer and leave your contact details (name, surname, phone number, email):

 • free desk in the office
 • equipment (type of equipment, loan or donation)
 • job / cooperation (type of work or cooperation, including remote work)


UA – for those seeking help
Please introduce yourself in a few sentences, provide contact information, and write what you need for your work:

 • free desk in the office
 • equipment (type of equipment)
 • work / cooperation

We hope that this initiative will help better connect Ukrainian and Croatian designers, but also potential clients, and that it will help Ukrainian designers find work, or at least reduce their feelings of insecurity and uncertainty in these challenging times.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dragi članovi i prijatelji,
duboko potreseni vidljivim i direktnim posljedicama rata u Ukrajini koji je strahovitom brzinom iz temelja promijenio živote milijune ljudi koji traže sigurnost na nekom drugom mjestu, Hrvatsko dizajnersko društvo odlučilo se pružiti podršku i pomoć ukrajinskim dizajnerima koji se u ovim trenucima nalaze u Hrvatskoj, a koji, osim što su izgubili posao, nemaju one osnovne uvjete za rad, poput opreme za rad i radnog mjesta. 

Ovim putem pozivamo, s jedne strane tvrtke, agencije, dizajn studije, kolektive, dizajnere i sve one koji se osjećaju da mogu doprinijeti, da nam se jave ukoliko unutar svojih mogućnosti mogu ponuditi posao, opremu, mjesto za rad ili neku drugu vrstu resursa. 

Pozivamo i ukrajinske dizajnere da nam se jave kako bismo još jasnije detektirali stvarne potrebe, te ih kvalitetno usmjerili i bolje povezali s onima koji tu pomoć nude. 

Javiti se možete na adresu — hdd@dizajn.hr


HR — za one koji nude pomoć
Molimo da jasno navedete što nudite te ostavite vaše kontakt podatke (ime, prezime, broj telefona, email):  

 • slobodan stol u uredu
 • opremu (vrsta opreme, posudba ili darivanje)
 • posao/suradnja (vrsta posla ili suradnje)


UA — za one koji traže pomoć
Molimo vas da se predstavite u nekoliko rečenica, navedete kontakt podatke, te da napišete što vam je potrebno za rad: 

 • slobodan stol u uredu
 • oprema (vrsta opreme) 
 • posao/suradnja 

Nadamo se da ćemo ovom inicijativom pomoći u boljem povezivanju ukrajinskih i hrvatskih dizajnera, ali i potencijalnih klijenata, te da će to doprinijeti pronalaženju posla ili im barem umanjiti osjećaj nesigurnosti i neizvjesnosti u ovim izazovnim trenucima.