Otvoreni natječaj za oblikovanje vizualnih standarda izdavačke djelatnosti Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu / Identitet biblioteke ADU

cover crni

Akademija dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu raspisuje, a Hrvatsko dizajnersko društvo provodi otvoreni (javni) Natječaj za oblikovanje vizualnih standarda izdavačke djelatnosti Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu / Identitet biblioteke ADU. Pozivamo sve zainteresirane dizajnere, autore ili timove, da sudjeluju u natječaju. Rok za primanje radova je do 13. rujna 2017.

 

Iz Projektnog zadatka natječaja:


Akademija dramske umjetnosti
(začeta 1896. godine) najstarije je hrvatsko visoko učilište koje se bavi dramskom pedagogijom i, unutar svojih kazališnih i filmskih te plesnog odsjeka, obuhvaća gotovo sve aspekte kazališne, izvedbene, filmske i medijske umjetnosti na praktičnoj umjetničkoj, teorijskoj i znanstvenoj razini.

Potreba za izdavačkom djelatnosti ove institucije je neupitna; potentna je i kontinuirano prisutna. No tematski srodne, a pritom i raznovrsne publikacije, kakve nužno zahtijeva priroda organizacije ADU, nisu do sada bile objedinjene unutar definirane biblioteke na način da bi ADU bila prepoznata po svojoj izdavačkoj djelatnosti.

Motiv za raspis ovog natječaja upravo je identifikacija i integracija izdavačkih projekata ADU putem oblikovanja vizualnih standarda Akademijine biblioteke.

Danas na ADU postoji osam odsjeka: Gluma, Kazališna režija i radiofonija, Filmska i televizijska režija, Snimanje, Montaža, Dramaturgija, Produkcija i Ples. Unutar pojedinih odsjeka te suradnjom među njima ustrojavaju se katedre koje objedinjuju umjetničke predmete sa srodnim kolegijima užeg ili posebnog umjetničkog područja.
Na Akademiji su ustrojene: Katedra za scenarij, Katedra za scenski govor, Katedra za scenski pokret, Katedra za televiziju, Katedra za fotografiju, Katedra povijesti, teorije i analitike, Katedra filmskog i elektroniĉkog snimanja, Katedra za zvuk, Katedra scenskog oblikovanja te Katedra za dokumentaristiku.

Unutar umjetničke nastavne produkcije, koja je glavni oblik praktičnog umjetničkog rada studenata, Akademija svake akademske godine proizvede pedesetak kazališnih i plesnih i više od stotinu filmskih i audiovizualnih djela.

Djelovanjem nastavnog osoblja Akademije te sadašnjih i bivših studenata, ADU već posjeduje zbirku iznimno vrijednih umjetničkih, znanstvenih i stručnih sadržaja, te želi jače razviti svoj potencijal kao izdavača, odnosno sistematizirati dosadašnju produkciju. No knjige posvećene različitim aspektima filmske, kazališne i izvedbenih umjetnosti interesantne su i širem krugu korisnika i izvan okvira struke, zainteresiranih za opsežno područje scenskog i filmskog umjetničkog izraza.
Uspostava biblioteke ADU stoga ima za cilj, uz razvijanje same izdavačke produkcije, učiniti izdanja dostupnijima čitateljima kako unutar tako i izvan institucije ADU.

Pokretanjem i sustavnom izgradnjom nove, jedinstvene i prepoznatljive biblioteke, otvorene za širok raspon tema i pristupa svojstvenih složenosti Akademije (kao i same dramske i filmske umjetnosti), bila bi konzistentno obuhvaćena izdanja od onih koja se bave suvremenom strukovnom teorijom i metodologijom do reizdanja odabranih djela iz nacionalne povijesti pisanja o filmu, kazalištu i plesu.

 

Tema i cilj natječaja

Raspisivač ovim natječajem želi dobiti prepoznatljivo vizualno oblikovanje svoje cjelokupne izdavačke djelatnosti.

Oblikovanje biblioteke ADU ima zadaću vizualno uspostaviti Raspisivača kao izdavača specifičnih umjetničkih, znanstvenih i stručnih sadržaja.

Cilj natječaja je postići originalan i suvremen objedinjavajući identitet, imajući u vidu i poštujući raznorodnost rada i metoda na odsjecima i katedrama Akademije.

Natječajni rad treba predvidjeti odgovarajuću poziciju i veličinu postojećeg krovnog znaka i logotipa ADU unutar cjelokupnog dizajnerskog rješenja.

 

Nagrada

Dodjeljuje se jedna novčana nagrada u bruto iznosu od 20.000 kn.

 

Ocjenjivački sud

O dodjeli nagrade odlučuje Ocjenjivački sud u sastavu:

  1. Zoran Đukić, grafički dizajner (HDD)
  2. Ana Kunej, grafička dizajnerica (HDD)
  3. Goran Trbuljak, red. prof. art. (ADU)

 

Sadržaj natječajnog rada

Natječajni rad treba sadržavati prezentaciju idejnog rješenja originalnog identiteta nove jedinstvene biblioteke ADU sa svim karakterističnim elementima tipskih publikacija. Obavezno je priložiti kratko tekstualno obrazloženje koncepta, a moguće je priložiti i detaljnija pojašnjenja, ako to autor smatra potrebnim.

Prezentacija u oba oblika, fizičkom (printanom) i digitalnom, treba sadržavati:

— tekstualno obrazloženje grafičke ideje

— prijedlog odnosa osnovnih vizualnih karakteristika unutar biblioteke (sustava formata publikacija s obzirom na karakter sadržaja, sustava boja, sustava tipografija)

— prijedlog odnosa osnovnih vizualnih karakteristika unutar publikacije (oblikovanje karakterističnih uvodnih stranica, tekstualnih priloga bez ilustracija, tekstualnih priloga s više ilustracija, galerije fotografija, servisnih tekstualnih informacija poput kazala, popisa literature i slično)

— opis rješavanja i izvođenja posebnih motiva naslovnica (ako je potrebno kao element cjelovitog predloženog rješenja – nije zahtjev raspisivača)

— prikaze mogućih načina prilagodbe vizuala biblioteke na neku od drugih (odabranih) tema prema katedrama ili odsjecima (odabirom teme zorno pokazati kako rad generalno rješava multidisciplinarnost sadržaja i tema)

— razraditi odnos prezentiranja umjetničkog (ili popularnog) u odnosu na znanstveni (ili stručni) sadržaj (pokazati kako rad rješava distinkciju u karakteru sadržaja među publikacijama – na primjeru dramskog teksta u odnosu na teoretski ili udžbenički)

 

Oprema i prezentacija natječajnih radova

Natječajni rad sastoji se od:

printane prezentacije natječajnog rada položenog A3 formata

digitalne prezentacije natječajnog rada sadržajem identične printanom radu, u datoteci PDF formata ne većoj od 5 MB, snimljene na USB medij ili CD/DVD (napominjemo da je digitalnu prezentaciju poželjno u smislu čitkosti sitnih opisa, dodatno prilagoditi čitanju s ekrana ili projekcije).

Prezentacija treba imati označene brojeve stranica, a NE smije biti označena imenom autora, tima ili studija. I svi drugi dijelovi natječajnog rada (CD-ROM/USB, omotnica s prijavnicom) moraju biti NEOZNAČENI kako bi bili anonimni pred Ocjenjivačkim sudom.

Natječajni radovi šalju se kao preporučena pošiljka, dostavom ili donose osobno na adresu: Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb, s naznakom: “Natječaj — ADU”.

 

Rok za primanje natječajnih radova je 13. rujna 2017. do 17 sati. Radovi koji stignu nakon isteka roka za primanje bit će vraćeni pošiljatelju neotvoreni.

Natjecatelji uz rad prilažu potpisanu i popunjenu Prijavnicu koja je dio natječajne dokumentacije.

 

Kriteriji za odabir rješenja

 

komunikativnost rješenja s rasponom ADU tema

(Akademija dramske umjetnosti, kao mjesto proizvodnje umjetničko-znanstvenih sadržaja, a s obzirom na izrazitu isprepletenost njihovih estetskih, teorijskih i tehničkih karakteristika, treba rješenje koje će pomoći njihovoj artikulaciji, odnosno oblikovanjem destilirati elemente koji ukazuju na specifičan karakter biblioteke i pronaći njezin vizualni zajednički nazivnik)

primjenjivost i izvedivost

(primjenjivost i izvedivost rješenja u kasnijem razvoju prema temama i tipovima sadržaja te odnos vizualne kvalitete i pripadajuće kompleksnosti izvedbe koju rad predlaže)

profesionalnost i organizacija

(likovna i izvedbena sustavnost rješenja nužna je da bi rješenje bilo razmatrano za nagradu te daljnje izvođenje)

 

Postavljanje pitanja

Natjecatelji imaju pravo postavljati pitanja vezana uz Projektni zadatak i Opće uvjete Natječaja putem elektroničke pošte na adresu natjecaji@dizajn.hr do 8. rujna.

Odgovori na postavljena pitanja bit će objavljeni javno na www.dizajn.hr. Imena natjecatelja koji su postavljali pitanja neće biti objavljena.

 

Rokovi

14.7.2017. – početak Natječaja

8.9.2017. – rok za postavljanje pitanja

13.9.2017. – rok za prijem natječajnih radova

27.9.2017. – Ocjenjivački sud završava s radom.

 

Voditelj natječaja je Damir Gamulin.

ADU_opći uvjeti

ADU_prijavnica

ADU_zadatak

Dodatne podloge

Standardi korištenja vizualnog identiteta ADU:

ADU_prirucnik_grafickih_standarda ADU_znak_logotip_path