1516_feat_aa

Prijavnica za izložbu 1516 – studentski radovi

Polja označena sa * su obavezna.

Prijavljuju se studentski radovi nastali u sklopu obrazovnog programa na nekoj od obrazovnih institucija. Prijave za sudjelovanje na Izložbi hrvatskog dizajna 1718 zaprimaju se do nedjelje 17.6.2018. do ponoći. Uz prijavnicu potrebno je poslati digitalnu dokumentaciju kako je opisano u Pozivu za sudjelovanje na izložbi te potvrdu o uplati kotizacije ukoliko prijavitelj nije član HDD-a (dodatna dokumentacija šalje se putem wetransfera, jumbo maila i sličnih servisa).

 


Help Text

Kontaktni podatci


Uz prijavnicu je obavezno priložiti tri digitalne mape prema uputama u Pozivu za sudjelovanje te potvrdu o uplati kotizacije za sudjelovanje ukoliko autor nije član HDD-a.

Napomena

Slanjem prijavnice svi autori potvrđuju da su suglasni s odredbama navedenim u Pozivu za sudjelovanje na izložbi. Izrazi koji se koriste u prijavnici, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškome ili ženskome rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.