Luka Gusić

Luka Gusić

  • Grafički dizajner, fotograf i filmski snimatelj
  • Samostalni umjetnik

Kontakt

Luka Gusić
Švearova 9
HR-10000 Zagreb
mob.: +385 98 23 44 19
e-mail: luka.gusic@zg.t-com.hr


Cantus časopis

Dizajn časopis Cantus
Cantus2003 —

cantus engleski 2005 - Copy cantus engleski 2004 - Copy - Copy cantus engleski 2003 - Copy - Copy cantus 135 2005 - Copy - Copy cantus 134 2005 - Copy - Copy cantus 133 2005 - Copy cantus 132 2005 - Copy - Copy cantus 131 2005 - Copy - Copy cantus 130 2004 - Copy - Copy cantus 129 2004 - Copy - Copy cantus 128 2004 - Copy - Copy cantus 127 2004 - Copy - Copy cantus 126 2004 - Copy - Copy cantus 123 2003 - Copy - Copy cantus 122 2003 - Copy - Copy cantus 121 2003 - Copy - Copy cantus 120 2003 - Copy - Copy cant 156 07.indd cant 159_160_11.indd cant 176 08.indd cant 179 15.indd cant 180 09.indd korice 01.indd Cantus181 unutra 2 korice 01.indd
Povratak na listu radova