Luka Gusić

Luka Gusić

  • Grafički dizajner, fotograf i filmski snimatelj
  • Samostalni umjetnik

Kontakt

Luka Gusić
Švearova 9
HR-10000 Zagreb
mob.: +385 98 23 44 19
e-mail: luka.gusic@zg.t-com.hr


Statut Paške općine

Monografija Statut Paške općine.
Matica hrvatska Pag/Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2011

Pag 05 Pag 04 Pag 03 Pag 01
Povratak na listu radova