Povijest

Hrvatsko dizajnersko društvo osnovano je kao Društvo dizajnera Hrvatske 27. 6. 1983. Začetnici osnivanja bili su Bernardo Bernardi, Vladimir Robotić, Stipe Brčić, Dragan Roksandić, Adam Petranović, Branimir Horvat, Zlatko Kapetanović, Vladimir Žitković, Igor Toš, Mario Antonini, Vjenceslav Richter, Marijan Orešić, Mladen Orešić, Boris Ljubičić i Jasenka Pavliša.

Prvih godina nakon 2. svjetskog rata svi su likovni umjetnici organizirani zajedno u Udruženju likovnih umjetnika Hrvatske, ULUPUH-u.

Skupina likovnih umjetnika koja se bavi oblikovanjem uporabnih predmeta (posebice arhitekti) odvaja se od umjetnika koji se bave tzv. “čistom” umjetnošću; tako je potkraj 40-ih potaknuto, a 1950. osnovano Udruženje likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti Hrvatske, ULUPUH.

Osnivači ULUPUH-a vode se idejom sinteze svih umjetničkih disciplina koje sudjeluju u oblikovanju čovjekova ambijenta; na početku nisu ustrajali na razlikama u zadaći, mediju ili metodi između pojedinih disciplina.

Svijest o specifičnosti industrijskog dizajna kao bitno različitog u odnosu na unikatno oblikovanje svih vrsta razvija se postupno tijekom 50-ih i 60-ih godina.

Osnutak Sekcije za industrijsko oblikovanje u ULUPUH-u, ali tek potkraj 60-ih godina. Međutim, sekcija nije dobila pravo na pristupnu selekciju članova, čime je onemogućeno daljnje zacrtavanje kriterija struke.

Usprkos početnom entuzijazmu Sekcije, ubrzo postaje jasno da postoji duboko nerazumijevanje i nespremnost dominantnih predstavnika Udruženja da shvate bitnu razliku u zadaćama, metodi i strukturi znanja između unikatnoga i industrijskog oblikovanja.

(U svijetu ova je razlika već posve jasna i ima za posljedicu osnutak specifičnih organizacija na svjetskoj razini: ICSID, International Council of Societies of Industrial Design i ICOGRADA, International Council of Graphic Design Associations.)

Zbog niza ograničenja u djelovanju ne podržavaju se specifični programi sekcije dizajna; nerazumijevanje unutar ULUPUH-a onemogućava neposredan kontakt Sekcije s ICSID-om; svi kontakti s internacionalnom organizacijom teku preko ondašnje jugoslavenske razine (SULUPU) itd. – sazrijeva svijest o nužnosti osnutka samostalne organizacije dizajnera.

U jesen 1982. (desetljeće i pol provedeno u borbama unutar Udruženja!) skupina članova Sekcije za industrijsko oblikovanje ULUPUH-a formirala je 1. nacrt prijedloga za osnutak samostalnog društva dizajnera u Hrvatskoj, koji je naišao na velik otpor i podijelio tadašnje članstvo ULUPUH-a.

U proljeće 1983. prijedlog je formuliran u obliku manifesta koji je objavljen u vijestima ULUPUH-a. Autor mu je bio Bernardo Bernardi, spiritus movens, koji je svojim žarom i autoritetom predstavljao središnju točku i glavnog pokretača akcije…

…koja se odvijala u dugotrajnom nizu često vrlo neugodnih sastanaka na kojima su se morali svladavati veliki otpori izražavani kroz neshvaćanje (”Što vi zapravo želite?”) ili pak strah od mogućega gubitka pozicija (”Vi razarate Udruženje!”).

Kako se Društvo osnivalo u nizu koraka između jeseni 1982. i ljeta 1985., kao datum njegova osnutka, dakle i godišnjice izabran je 25. 6. 1983. – kada inicijativna skupina donosi konačnu odluku o osnivanju Društva.

Ustrajnost skupine urodila je plodom. 27. 6. 1983. održana je Osnivačka skupština tada nazvanog Društva dizajnera Hrvatske, na kojoj je donijet Statut društva i na kojoj sudjeluje 49 dizajnera.

Popis prvih protagonista (začetnika osnivanja): Bernardo Bernardi, Vladimir Robotić, Stipe Brčić, Dragan Roksandić, Adam Petranović, Branimir Horvat, Zlatko Kapetanović, Vladimir Žitković, Igor Toš, Mario Antonini, Vjenceslav Richter, Marijan Orešić, Mladen Orešić, Boris Ljubičić i Jasenka Pavliša.

Konstituirajuća skupština održana je 28. 5. 1985., kada Društvo napokon može započeti s redovitim radom. Institucije koje pomažu mlado Društvo su Autorska agencija i Institut za drvo koji je privremeno ustupio svoje prostore u Žerjavićevoj ulici 82.

28. 6. 1993. promjena imena iz Društva dizajnera Hrvatske u Hrvatsko dizajnersko društvo.

Posebna je aktivnost Društva usmjerena na pripreme oko osnivanja Studija dizajna u Zagrebu: od 12. 3. 1986. Društvo je kao ravnopravni partner zaduženo i odgovorno za pripremu i izradu programa stručnog dijela Studija. Kada se 1989. godine napokon otvorio, Studij dizajna u Zagrebu povukao je gotovo sve aktiviste Društva dizajnera i time zauzeo primarnu ulogu unapređenja dizajna u Hrvatskoj; 1992. uspješno se predstavlja na 27. zagrebačkom salonu.

Inicijativom Upravnog odbora Hrvatskog dizajnerskog društva otpočelo je “odbrojavanje”: Prva Izložba hrvatskog dizajna 01, praćena Godišnjakom hrvatskog dizajna i Nagradom hrvatskog dizajnerskog društva održana je u Galeriji Forum 1999. godine.

Pripremila: Iva Brežanski, 2002.

Izvori:
Igor Toš, «Ipak se kreće…», ČIP br. 9/12, 1998.
Branka Hlevnjak, «15 godina Hrvatskog dizajnerskog društva», Godišnjak hrvatskog dizajna 01, Zagreb, 1999.
Dokumentacija Hrvatskog dizajnerskog društva dobivena je na uvid ljubaznošću Stipe Brčića, voditelja Studija dizajna u Zagrebu

.