Financijska izvješća HDD-a objavljena na internetskim stranicama Registra neprofitnih organizacija

Financijska izvješća HDD-a:

Bilanca

Prihodi i rashodi