Testiranje stvarnosti

“Suvremena hrvatska arhitektura — testiranje stvarnosti” predstavlja prvi sustavni pregled domaće produkcije u razdoblju od 1990. do 2007. godine.

U knjizi Suvremena hrvatska arhitektura testiranje stvarnosti predstavljeno je oko sto arhitektonskih projekata koji su po sudu uredništva obilježili hrvatsku arhitekturu u zadnjih 17 godina. Kriterij odabira radova bio je kvaliteta i uspješnost kojom projekti odgovaraju na programski, sociološki ili ekonomski kontekst tj. koliko uspješno arhitektura odgovara na zadatke postavljene unutar same discipline i društvene zajednice. Tekstove su napisali Vedran Mimica, Maroje Mrduljaš, Vladimir Mattioni, Helena Paver Njirić, Feđa Vukić, Nikola Polak, Dafne Berc i Luciano Basauri. Gost kritičar je američki teoretičar arhitekture Kenneth Frampton. Analizirajući odnos arhitektonske produkcije i šireg društvenog konteksta, knjiga istovremeno predstavlja retrospektivu i kritiku zadnjih sedamnaest godina suvremene hrvatske arhitekture. Uvodni dio knjige u vidu timelinea najvažnijih događaja u razdoblju od 1991. do 2006. godine ocrtava hrvatski i internacionalni kontekst.

206_2

Ogled Testiranje stvarnosti Maroja Mrduljaša predstavlja okosnicu knjige. Mrduljaš u uvodu kaže: “Tekstovi o suvremenoj hrvatskoj arhitekturi objedinjeni pod naslovom Testiranje stvarnosti temelje se na stavu da društvene okolnosti značajno utječu na arhitektonsku praksu u kojoj se društvena stvarnost, u povratnoj vezi, ogleda. Iz tog odnosa izvedeni su fenomeni koji opisuju kontekste unutar kojih arhitektonska praksa nastaje te kulturne, socijalne, utilitarne i druge učinke arhitekture na društvenu stvarnost”. Predstavljeni arhitektonski projekti razmatraju se kao “dio specifičnih fenomena koji su istovremeno dio društvene stvarnosti i tendencija unutar arhitektonske struke”, a sedam fenomena kroz koje je grupirana i analizirana suvremena hrvatska produkcija su: Razmjena ideja, Ulozi u budućnost, Oblici kolektivnog identiteta, Arkadija slobodnog tržišta, Kolektivno stanovanje, Schöner wohnen i Café Croatia.

206_3

Maroje Mrduljaš, Vedran Mimica, Andrija Rusan:
“Suvremena hrvatska arhitektura — testiranje stvarnosti”
Glavni urednik: Maroje Mrduljaš, naklada Arhitekst 2007.
657 stranica, 914 fotografija i 378 nacrta
ISBN 978-953-6888-07-8

206_5