TEHNOOPTIMIZAM / TEHNOPESIMIZAM: Otvoren natječaj međunarodnog festivala PLAN D 2017!

Novi festival i nova edukativna platforma pod imenom PLAN D predstavlja preobrazbu dugogodišnjeg dizajnerskog događanja Dan D, njegov iskorak iz festivalskog formata u dizajnersku edukativnu platformu, aktivnu cijele godine. Prvo izdanje festivala Plan D održat će se od 27. rujna do 1. listopada 2017. u prostoru napuštenog diskonta iza Tehničkog muzeja Nikola Tesla u Zagrebu. Organizator je HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO, a prvo izdanje realizirat će se u partnerstvu s Tehnički muzejem Nikola Tesla. Više o temi ovogodišnjeg festivala, ali i upravo raspisanom natječaju za sudjelovanje na Međunarodnoj izložbi mladih autora, pročitajte u nastavku!

Odnos čovjeka i tehnologije je oduvijek bio složen i ambivalentan. Od samih početaka do danas, čovjek koristi tehnologiju kao alat kojim spoznaje i oblikuje sebe i svoju stvarnost. Pojava novih tehnologija tu stvarnost često izaziva i redefinira, što uzrokuje široki dijapazon različitih reakcija – od otpora do oduševljenja. Dok jedni u inovacijama vide ostvarenje fantazija i snova o boljem životu, drugima su one izvor straha i frustracija. Ove dvije krajnosti, kojima ćemo zaokružiti široki spektar odnosa spram tehnologije, u popularnom javnom diskursu opisuju se kao tehnooptimizam i tehnopesimizam. Ako je tehnooptimizam obilježen kao neumorna vjera u svemogućnost tehnologije da riješi i najizazovnija društvena pitanja, tehnopesimizam je onaj koji tehnologiju smatra izvorom niza novih društvenih problema.

U okviru teme ne zanima nas samo način na koji raznolikost stavova spram tehnologije formira javnu raspravu, već i kako se takvi stavovi reflektiraju u oblikovanju našeg svakodnevnog okruženja. Upravo je zato dizajn, koji kroz korištenje i oblikovanje tehnologije nastoji odgovoriti na aktualne i buduće društvene potrebe, nezaobilazno mjesto rasprave o efektima tehnoloških rješenja. Uz bok tehnologiji, koja sve intenzivnije prožima svakodnevni život i preuzima funkcije koje je tracionalno izvršavao čovjek, dizajn poprima nova područja djelovanja. Tako dizajn više nije samo praksa oblikovanja predmeta, usluga i procesa koji zadovoljavaju društvene potrebe, već i mjesto konfrontacije gdje se kroz te iste predmete, usluge i procese propituju i razotkrivaju problemi njihovih pozadinskih ideoloških struktura. U tom smislu, uloga dizajnera nije samo promišljanje i projektiranje funkcionalnih, inovativnih i racionalnih aplikacija tehnologija u svakodnevnom životu, već i implikacija njihove primjene. To znači da, osim ekonomskih, socioloških i političkih pitanja, dizajner nerijetko formulira i pitanja etičke naravi.

Kroz izložbeni, edukativni i diskurzivni program ovogodišnjeg festivala Plan D prezentirat ćemo najširi spektar dizajnerskih praksi koje obrađuju različita promišljanja pri oblikovanju i korištenju tehnologije u dizajnu svakodnevnog okruženja. Odnosno, prakse i projekte koji perpetuiraju dominantne tehnološke paradigme, ali i one koje ih propituju i izvrću. Pritom ćemo se nadovezati na niz drugih disciplina koje tvore nezaobilazan fundus znanja i smjernica kojima možemo rasvijetiliti isprepletenost svakodnevnog života s tehnologijom, ali i prikazati sposobnost dizajnerske prakse u artikuliranju novih pristupa u suvremenom diskursu o tehnologiji.

 

open-call-gif

 

MEĐUNARODNA IZLOŽBA MLADIH AUTORA

PLAN D ove godine prvi put otvara natječaj za izlaganje na Međunarodnoj izložbi mladih autora. Na natječaj su pozvani svi studenti/ce i mladi/e autori/ce (do 30 godina starosti) koji/e u tematskom okviru festivala ‘Tehnooptimizam / Tehnopesimizam’ prepoznaju svoj rad. Odnosno, oni autori/ce koji/e u svom komercijalnom ili konceptualnom dizajnerskom radu promišljaju, koriste i oblikuju tehnologiju, uzimajući u obzir njezine pozitivne i negativne implikacije.

TRAŽE SE RADOVI KOJI:

 • daju kritički osvrt na postojeći smijer tehnološkog razvoja
 • promišljaju alternativne primjene postojećih tehnologija
 • nude scenarije alternativnih tehnoloških rješenja
 • istražuju i/ili demonstriraju pozitivne ili negativne posljedice tehnoloških naprava na kvalitetu ljudskog života
 • nadovezuju se, na bilo koji način, na neki od fenomena vezanih uz tehnologiju, kao što su: nadzor, privatnost, automatizacija, robotizacija, kvantifikacija…

Prijaviti se mogu svi autori/ce koji/e djeluju u područjima dizajna interakcija, produkt, grafičkog, modnog, konceptualnog, spekulativnog dizajna i sl. Selekcijska komisija procijeniti će prijavljene radove na temelju razrađenosti njihovih koncepata. Dovršenost rada nije uvjet — prijaviti se mogu i neizvedeni dizajnerski koncepti u visokom stupnju dorađenosti ideje. Odabrani radovi bit će izloženi od 27. rujna do 1. listopada 2017., u sklopu festivala Plan D, te objavljeni u festivalskom katalogu, na službenoj internetskoj stranici i na društvenim mrežama, kao i uključeni u promidžbene materijale festivala.

Nakon odabira radova za izlaganje, stručni žiri Plana D odabrat će i nagraditi najbolji rad/projekt kojemu će dodijeliti posebno priznanje Plan/D.

Zainteresirani izlagači mogu se prijaviti putem online prijavnice koja je dostupna na službenoj stranici festivala – www.pland.hr

UPUTE ZA PRIJAVU RADOVA:

 • Rok za prijavu radova je 15.08.2017.
 • Svi radovi prijavljuju se isključivo na e-mail adresu: info@pland.hr
 • Broj radova za prijavu po autoru/ici ili grupi autora nije ograničen.
 • Prijave na natječaj su bez kotizacije.
 • Novčana nagrada iznosi 700 €.

Preuzmite PDF prijavnice

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

 • Plan D prijavnica (obrazac s informacijama o radu i autoru/ici/ima).
 • Scan osobne iskaznice
 • Najviše 10 vizualnih prikaza rada u jpeg formatu, cmyk, razlučivosti 300dpi (imenovati na slijedeći način: ime_rada_rednibroj.jpg (npr. buducnost_1.jpg). Sve vizuale potrebno je zajedno arhivirati u zip format, imenovati ime_rada.zip, te uploadati putem JumbomailaSenspacea ili WeTransfera).

Svi radovi koji nisu do zadanog roka pristigli na e-mail Plana D, te radovi s nepotpunom dokumentacijom, neće se razmatrati.

Autori radova bit će obaviješteni elektronskom poštom o ishodu natječaja najkasnije do 21. 08. 2017. U istom će roku popis autora i prihvaćenih radova biti objavljen na službenoj internetskoj stranici www.pland.hr.

UPUTE ZA SLANJE RADOVA NAKON SELEKCIJE:

Autori/ice se nakon objave rezultata Selekcijske komisije obvezuju dostaviti rad/ove najkasnije do 10. 09. 2017. Radovi moraju biti dostavljeni u HDD do zadanog datuma na adresu:

Hrvatsko dizajnersko društvo
Boškovićeva 18,
10 000 Zagreb,
Hrvatska