Tag: Daniel Buren

Dalibor Martinis, Custodian at the Exhibition, 1976 Intervju

DALIBOR MARTINIS: In graphic design we saw a chance for expansion of our field of activity

“We who endeavoured to develop media practices and work with an awareness of the social and urban context in which we lived, saw in graphic design a chance to expand the field in which we worked. The poster is something that belongs to the urban space and communicates directly with passers-by, which was certainly interesting for me, as in the seventies I had a very clear critical attitude to artistic institutions, museums, galleries, academies and so on” – INTERVIEWED BY: MARKO GOLUB

Dalibor Martinis, Custodian at the Exhibition, 1976 Intervju

DALIBOR MARTINIS: U grafičkom dizajnu vidjeli smo priliku za proširenje polja djelovanja

„Mi koji smo nastojali razvijati medijske prakse i djelovati sa sviješću o društvenom i urbanom kontekstu u kojem živimo, vidjeli smo u grafičkom dizajnu priliku za proširivanje polja djelovanja. Plakat je nešto što pripada urbanom prostoru i komunicira izravno s prolaznicima i to mi je svakako bilo zanimljivo jer sam sedamdesetih godina razvio vrlo jasan kritički odnos spram umjetničkih institucija, muzeja, galerija, akademije i slično“ – RAZGOVARAO: MARKO GOLUB