Studij dizajna traži asistenta na kolegiju Projektiranje ID

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Studij dizajna raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto jednog suradnika suradničkog zvanja asistent u području umjetnosti, polje dizajn, grana industrijski dizajn na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu (na kolegiju Projektiranje ID).

 

Uvjeti:

Predloženici moraju imati završenu odgovarajuću visoku stručnu spremu te ispunjavati uvjete Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave uz priloženi životopis, preslik diplome, popis stručnih radova (u digitalnom i pismenom obliku), preslik radne knjižice sa svim podacima o zaposlenju za razdoblja upisa do 30. lipnja 2013. i/ili elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu nakon toga datuma, dostavljaju se neposredno ili putem pošte na adresu: Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26, u roku od 30 dana od objave u Narodnim novinama (do 03.travnja 2017.).