Rok za prijavu na sudjelovanje na Izložbi hrvatskog dizajna 21/22 produljen do 19. kolovoza!

Nakon velikog broja upita, produljili smo rok za prijavu radova na Izložbu hrvatskog dizajna 21/22 do 19. kolovoza do ponoći! Izložba hrvatskog dizajna 21/22 ovog će se puta održati u Laubi – Kući za umjetnost i ljude, kao i na online platformi koju smo pokrenuli na prošlom izdanju! Radovi koji prođu selekciju naći će se i u reprezentativnoj tiskanoj publikaciji Pregled hrvatskog dizajna koja već 23 godine dokumentira najbolje od suvremenog hrvatskog dizajna! Naravno, natječite se i za nagrade Hrvatskog dizajnerskog društva najprestižnije domaće strukovne nagrade u području dizajna koje se dodjeljuju u 8 profesionalnih i 8 studentskih kategorija.


Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

Za sudjelovanje se možete prijaviti putem online prijavnice ovdje: www.izlozba.dizajn.hr.

Ovogodišnje kategorije su: Dizajn vizualnih komunikacija, Industrijski / produkt dizajn, Dizajn u digitalnim medijima i dizajn interakcija, Dizajn ambalaže, Modni i odjevni dizajn, Cjeloviti projekt / proizvod, Prostorne i grafičke intervencije i sistemi,  te Koncept / inicijativa / kritički dizajn.

O odabiru radova odlučuje Selekcijska komisija u sastavu Robert Čanak (Wayfinding konzultant, Studio Node/Modulex Croatia), Dario Dević (Lead Designer, Agencija 404), Nataša Njegovanović (industrijska dizajnerica, Studij dizajna), Luka Perić (dizajner digitalnih proizvoda, suvlasnik Studija Bien), Cvetka Požar (kustosica, MAO Ljubljana), Zlatka Salopek (grafička dizajnerica, Studio Kuna zlatica) i Juraj Zigman (modni dizajner, modni obrt Zigman).

Cilj izložbe je autentično dokumentirati “trenutak” dizajnerske profesije unutar dvogodišnjeg perioda, prostrti pred publiku panoramsku sliku visokopostavljenih profesionalnih standarda te relevantnih tendencija koju u datom trenutku želimo zabilježiti kao svojevrsni oslonac i podsjetnik za budućnost.

19. kolovoz  2022.    • Rok za prijavu radova

rujan 2022.             • Objava rezultata

prosinac 2022.        • Lansiranje online izložbe

siječanj 2023.          • Lauba – kuća za ljude i umjetnost • otvorenje Izložbe • promocija tiskanog kataloga / Pregleda hrvatskog dizajna 21/22 • dodjela Nagrada Hrvatskog dizajnerskog društva

2122 objava900px

Izložba hrvatskog dizajna središnja je i najvažnija strukovna dizajnerska manifestacija u Hrvatskoj koja okuplja najkvalitetnije dizajnerske radove nastale tijekom dvogodišnjeg razdoblja u svim područjima dizajnerskog djelovanja, uključujući dizajn vizualnih komunikacija i grafički dizajn, industrijski dizajn, dizajn ambalaže, dizajn prostornih intervencija i sustava, dizajn interakcija i elektroničkih medija, kritički, odnosno konceptualni dizajn, modni i odjevni dizajn itd. Osim što od 1999. godine predstavlja najbolje od profesionalne produkcije hrvatskih dizajnera, dizajnerskih studija i agencija, izložba uključuje i studentsku sekciju koja daje uvid u sva aktualna postignuća u visokoškolskoj dizajnerskoj edukaciji. O reputaciji i važnosti ovih izložbi govori i činjenica da se od 2010. održavaju u Muzeju za umjetnost i obrt, jednoj od najposjećenijih i najuglednijih muzejskih institucija u regiji.

Izložba će se ove godine održati u novom prostoru, Laubi – kući za ljude i umjetnost, s obzirom na to da je Muzej za umjetnost i obrt zbog oštećenja nastalih u potrebu privremeno zatvoren. Osim toga Izložba će se prezentirati i na online platformi koju smo uspostavili za prošlu izložbu. Na otvorenju izložbe održat će se i promocija tiskanog kataloga, odnosno publikacije Pregled hrvatskog dizajna 21/22 te svečana dodjela Nagrada Hrvatskog dizajnerskog društva (u slučaju da će na snazi biti ograničenja vezana uz javne skupove uslijed pogoršanja epidemiološke situacije, planirana događanja ćemo prilagoditi trenutnim okolnostima).

Radovi prijavljeni na ovu izložbu prolaze strogu kritičku selekciju koju provodi Selekcijska komisija i Međunarodni ocjenjivački sud sastavljen od nekih od najvećih autoriteta u različitim područjima profesionalnog dizajnerskog djelovanja, uključujući ne samo dizajnere nego i kustose, kritičare i teoretičare dizajna. O odabiru radova odlučuje Selekcijska komisija u sastavu Robert Čanak, Dario Dević, Nataša Njegovanović, Luka Perić, Cvetka Požar (SI), Zlatka Salopek i Juraj Zigman.

Ovogodišnje kategorije su: Dizajn vizualnih komunikacija, Industrijski / produkt dizajn, Dizajn u digitalnim medijima i dizajn interakcija, Dizajn ambalaže, Modni i odjevni dizajn, Cjeloviti projekt / proizvod, Prostorne i grafičke intervencije i sistemi te Koncept / inicijativa / kritički dizajn. Nagrade i Posebna priznanja HDD-a dodjeljuju se u svim kategorijama. Posebna Nagrada HDD-a za životno djelo ove će godine biti dodijeljena Borisu Ljubičiću. Najboljem radu u selekciji za Izložbu hrvatskog dizajna 21/22 dodijelit će se i Velika nagrada Hrvatskog dizajnerskog društva.

Tiskana publikacija Pregled hrvatskog dizajna 21/22 temeljna je dvogodišnja publikacija koja donosi pregled najkvalitetnije hrvatske dizajnerske produkcije u protekle dvije godine. Opsežna publikacija na cca 300 stranica predstavlja radove selektirane za izlaganje u sklopu bijenalne Izložbe hrvatskog dizajna 21/22. Publikacija predstavlja više od samog kataloga manifestacije. U prvom segmentu uključuje eseje i intervjue domaćih i međunarodnih stručnjaka u području prakse, kritike i teorije dizajna, kako o tekućim, tako i o metodološkim, društvenim i kulturnim aspektima same dizajnerske prakse. Publikacije Pregled hrvatskog dizajna u tom su smislu nastojanje da se sadašnji trenutak hrvatskog dizajna kontekstualizira, kritički propita i arhivira. Drugi i najveći segment publikacije sadrži detaljan prikaz svih selektiranih radova u sedam kategorija: vizualne komunikacije, produkt/industrijski dizajn, modni dizajn, el. mediji itd. Osim grafičkih i fotografskih reprodukcija, svi radovi predstavljeni su i kratkim tekstovima koji objašnjavaju polazišta, ideje i proces realizacije projekata. Treći segment publikacije prezentira aktivnosti Hrvatskog dizajnerskog društva u razdoblju između dvije bijenalne izložbe. Publikacija je dvojezična (hrvatsko-engleski). Svi sudionici izložbe Pregled hrvatskog dizajna dobivaju bez naknade. Moguće je dobiti samo jedan katalog po odabranom radu. Svi sudionici izložbe kao i članovi HDD-a mogu kupiti dodatne primjerke kataloga po sniženoj cijeni.

PRAVILNIK

Pravilnikom se propisuju uvjeti sudjelovanja te način rada radnih tijela Izložbe hrvatskog dizajna 21/22.

Pravo sudjelovanja na izložbi imaju svi autori s boravištem u RH, autori čije djelovanje na bilo koji način pripada hrvatskom kulturnom krugu, kao i inozemni autori s projektima nastalima za naručitelja registriranog u RH.

Osim profesionalnih, na izložbu se mogu prijaviti i studentski radovi. Studentskim radovima smatraju se radovi nastali u sklopu obrazovnog programa neke od ustanova za školovanje dizajnera, pod vodstvom mentora. Studenti radove prijavljuju u dogovoru s mentorom. Nementorirani radovi nastali izvan obrazovnog programa ne smatraju se studentskim radovima. Takvi radovi mogu se prijaviti unutar profesionalnih kategorija uz uvjete koji vrijede za prijavu tih radova.

Prihvaćaju se radovi nastali u periodu od 18.6.2020.-19.8.2022.

Prijave za sudjelovanje na izložbi zaprimaju se u periodu od trenutka objave poziva do 19.8.2022. do ponoći. U svrhu prijave potrebno je ispuniti elektronsku prijavnicu, priložiti digitalnu dokumentaciju kako je opisano u Pravilniku te potvrdu o uplati kotizacije.

Popis radova selektiranih za izložbu objavit će se na www.dizajn.hr i izlozba.dizajn.hr  u rujnu 2022.

Objava online izložbe bit će u prosincu 2022., a otvorenje izložbe u siječnju 2023. u Laubi.

Radna tijela Izložbe hrvatskog dizajna 21/22 su Selekcijska komisija i Ocjenjivački sud.

 

Kategorije prijave

Radovi se mogu prijaviti u sljedećim kategorijama:

1. dizajn vizualnih komunikacija

2. dizajn u digitalnim medijima / dizajn interakcija

3. dizajn ambalaže

4. industrijski / produkt dizajn

5. prostorne i grafičke intervencije i sistemi

6. modni i odjevni dizajn

7. cjeloviti projekt / proizvod

8. koncept / inicijativa / kritički dizajn

Svi radovi koji se prijavljuju na izložbu trebaju biti realizirani, s iznimkom radova koji se prijavljuju unutar kategorije “koncept/inicijativa/kritički dizajn”.

Radovi na izložbi ne moraju nužno biti predstavljeni u kategoriji za koju su prijavljeni. U slučaju prijave premalog broja radova u nekoj od kategorija, Selekcijska komisija zadržava pravo prijavljene radove prikazati unutar druge srodne kategorije.

Selekcijska komisija

Odabir pristiglih radova obavlja Selekcijska komisija koju čine: Robert Čanak (Wayfinding konzultant, Studio Node/Modulex Croatia), Dario Dević (Lead Designer, Agencija 404), Nataša Njegovanović (industrijska dizajnerica), Luka Perić (dizajner digitalnih proizvoda, suvlasnik Studija Bien), Cvetka Požar (kustosica, MAO Ljubljana), Zlatka Salopek (grafička dizajnerica, Studio Kuna zlatica) i Juraj Zigman (modni dizajner, modni obrt Zigman).

Selekcijska komisija formirana je s obzirom na kategorije prijave tako da svaku kategoriju svojim kompetencijama i profesionalnim autoritetom pokrivaju najmanje dva ili tri člana komisije. U slučaju spriječenosti ili odustajanja nekog od članova Selekcijske komisije odredit će se zamjenski član, odnosno članovi.

Članove Selekcijske komisije predlaže Upravni odbor. Svi članovi Selekcijske komisije dužni su se upoznati s Pozivom za sudjelovanje te odredbama ovog Pravilnika prije početka rada Selekcijske komisije te se obvezuju raditi u skladu s njihovim odredbama.

Članovi Selekcijske komisije individualno će ocjenjivati radove putem online aplikacije, koja se nalazi u okviru web stranice na kojoj će se predstaviti i sama online Izložba hrvatskog dizajna 21/22. Slijedom online ocjenjivanja Selekcijska komisija održavat će i online sastanke putem kojih će definirati selekciju radova koji će se predstaviti na online Izložbi hrvatskog dizajna te koji će biti uvršteni i u tiskani katalog, odnosno publikaciju Pregled hrvatskog dizajna 21/22.

Selekcijska komisija će nominirati i tri projekta za Veliku nagradu HDD-a, između radova prijavljenih na ovaj Poziv. Nominirani projekti javno će se objaviti na www.izlozba.dizajn.hr do roka predviđenog ovim Pravilnikom.

U slučaju odgađanja roka prijava za sudjelovanje na izložbi, rok objave može se odgoditi najviše za onoliko dana obuhvaćenih tom odgodom.

Selekcijska komisija ima pravo, putem posebnog poziva autorima, dodatno uvrstiti radove za koje smatra da su vrijedna ostvarenja na području dizajna u razdoblju koje prezentira izložba. Ti radovi trebaju za prijavu biti pripremljeni prema istim uvjetima koji vrijede za radove prijavljene redovnim putem.

Članovi Selekcijske komisije kao i članovi njihove bliže obitelji (supružnici, roditelji, djeca) ili njihovi bliski poslovni suradnici mogu prijaviti radove na redovnu selekciju, ali njihovi radovi nisu u konkurenciji za dodjelu nagrada.

Selekcijska komisija odabirat će radove koji pokazuju izvrsnost u svim fazama osmišljavanja i izvedbe te predstavljaju pokazne primjere dobre prakse u dizajnu.
u-e2rdW4

Ocjenjivački sud

Ocjenjivački sud dodijelit će nagrade HDD-a, a bit će sastavljen od članova Selekcijske komisije: Robert ČanakDario DevićNataša NjegovanovićLuka PerićCvetka PožarZlatka SalopekJuraj Zigman kojima se pridružuju dva inozemna člana.

Članovi Selekcijske komisije i Ocjenjivačkog suda bit će predstavljeni u publikaciji Pregled hrvatskog dizajna 21/22. O načinu njihova predstavljanja odlučit će urednik kataloga.

Nagrade

Svi selektirani radovi ulaze u konkurenciju za nagrade. Ocjenjivački sud dodijelit će jednu Veliku nagradu Hrvatskog dizajnerskog društva te Nagrade i Priznanja Hrvatskog dizajnerskog društva po kategorijama, a njihov broj ovisit će o kvaliteti pristiglih radova.

Velika nagrada HDD-a dodjeljuje se projektu koji je, prema ocjeni Ocjenjivačkog suda, svojom kvalitetom, inovativnošću, kompleksnošću ili jasnom i snažnom porukom široke društvene prepoznatljivosti značajno odskočio u odnosu na ostatak dizajnerske produkcije. Selekcijska komisija će na zasjedanju za ovu nagradu nominirati tri projekta odabrana među selektiranim radovima koji su u protekle dvije godine metodama dizajna ostvarili zamjetan učinak i pozitivne pomake u socijalnom, kulturnom i ekonomskom kontekstu, a Ocjenjivački sud će na žiriranju odlučiti o prvonagrađenom projektu.

Nagrade u pojedinim kategorijama dodjeljuju se radovima koji pokazuju izvrsnost u svim fazama osmišljavanja i izvedbe i predstavljaju pokazne primjere dobre prakse u dizajnu.

Kako bi se na što kvalitetniji i fleksibilniji način odgovorilo na problem velikog raspona tipologija radova unutar široko definiranih kategorija, Ocjenjivački sud može dodijeliti i Priznanja Hrvatskog dizajnerskog društva.

Studentskim radovima također će se dodijeliti Nagrade i Priznanja po kategorijama.

Ako radovi unutar pojedine kategorije ne udovoljavaju kriterijima Ocjenjivačkog suda, isti može odlučiti da se unutar te kategorije ne dodijele nagrade.

Na osnovi odluke Upravnog odbora Hrvatskog dizajnerskog društva, Nagrada Hrvatskog dizajnerskog društva za životno djelo dodijelit će se dizajneru vizualnih komunikacija Borisu Ljubičiću za izniman doprinos hrvatskom dizajnu.

DSC_8319

Opći uvjeti za prijavu radova

Na izložbu se prijavljuju radovi iz područja dizajna vizualnih komunikacija, dizajna u digitalnim medijima / dizajna interakcija, dizajna ambalaže, industrijskog / produkt dizajna, prostornih i grafičkih intervencija i sistema, modnog i odjevnog dizajna, cjelovitog projekta / proizvoda te radovi unutar kategorije koncept / inicijativa / kritički dizajn, koji su nastali u razdoblju od 18.6.2020. do 19.8.2022.

Svi radovi koji se prijavljuju na izložbu trebaju biti realizirani, s iznimkom radova koji se prijavljuju unutar kategorije “projekt / inicijativa / kritički dizajn”.

Broj prijavljenih radova nije ograničen.

Prijave radova traju od trenutka objave poziva do 19.8.2022. putem online prijavnice za prijavu profesionalnih i studentskih radova. Uz prijavnicu, za svaki rad potrebno je priložiti i digitalne mape, kako je opisano uz svaku pojedinu kategoriju, te skeniranu potvrdu o plaćenoj kotizaciji. Prihvatit će se isključivo radovi prijavljeni prema navedenom postupku. Prijavnice se mogu ispuniti zaključno do ponoći 19.8.2022.

Slanjem prijavnice svi autori potvrđuju da su suglasni s odredbama ovog Pravilnika.

Radovi za koje do posljednjeg dana predviđenog za predaju radova za potrebe selektiranja (19.8.2022.) nije plaćena kotizacija propisana ovim Pravilnikom neće biti prihvaćeni.

Popis radova koje je odabrala Selekcijska komisija bit će objavljen na izlozba.dizajn.hr  u rujnu 2022.

Kotizacija

Profesionalni radovi

Pravne osobe i autori (fizičke osobe) koji nisu članovi HDD-a plaćaju pristupnu kotizaciju u iznosu od 350 kn po prijavljenom radu.

Autori (fizičke osobe) koji su članovi Hrvatskog dizajnerskog društva i imaju podmirenu članarinu zaključno s 2022. plaćaju pristupnu kotizaciju* u iznosu od 200 kn po prijavljenom radu.

Grupa autora (fizičke i pravne osobe) od kojih je barem jedan autor član HDD-a koji ima podmirenu članarinu zaključno s 2022. godinom također plaćaju pristupnu kotizaciju* u iznosu od 200 kn po prijavljenom radu.

Studentski radovi

Studenti koji nisu članovi HDD-a plaćaju pristupnu kotizaciju za radove nastale pod vodstvom mentora u iznosu od 50 kn po prijavljenom radu.

Studenti koji su članovi HDD-a ili grupa studenata od kojih je barem jedan član HDD-a koji ima podmirenu članarinu zaključno s 2022. godinom oslobođeni su plaćanja pristupne kotizacije* za radove nastale pod vodstvom mentora.

*Pravo na umanjenu kotizaciju, odnosno na neplaćanje kotizacije, priznaje se samo članovima HDD-a s urednom podmirenom članarinom zaključno s 2022. godinom.

Kotizaciju je potrebno uplatiti na žiro račun HDD-a (IBAN HR06 2484008 1100855084) te pod svrhu plaćanja obavezno upisati “Kotizacija za 21/22”. Ako ste član HDD-a, u pozivu na broj potrebno je navesti trajni članski broj (u slučaju potrebe kontaktirati tajnistvo@dizajn.hr). Samo radovi s plaćenom kotizacijom mogu sudjelovati u postupku selekcije.

Prijava radova

1 – dizajn vizualnih komunikacija

Dizajn vizualnih komunikacija podrazumijeva izdavačke projekte (knjige, novine, časopisi), tiskana sredstva promocije i/ili komunikacije (plakati, godišnjaci, brošure, kalendari), brending i vizualne identitete (znak i/ili logotip, primarna komunikacijska sredstva, složeni sustavi vizualnog identiteta), oglašivačke projekte (kampanje; billboardi, plakati, oglasi), oblikovanje vrijednosnih papira i tiskanica (poštanske marke, obveznice, kreditne kartice), informacijski dizajn (grafikoni, dijagrami, sheme). U ovoj kategoriji se prijavljuju i specifični segmenti vizualnih komunikacija: tipografija i ilustracija.

2 – dizajn u digitalnim medijima / dizajn interakcija

Dizajn u digitalnim medijima podrazumijeva dizajn mikrostranica, kompleksnih web-sjedišta, portala, sučelja online-aplikacija, mobilnih web-sjedišta i aplikacija, animacija za web-stranice, televizijski program, video i film te dizajn računalnih igara. Radi se o projektima i radovima kod kojih je primarni fokus dizajnerskog procesa na vizualnom komuniciranju u 2D medijima (zaslon).

Dizajn interakcija podrazumijeva dizajn digitalnih proizvoda i usluga (primjerice mobilne aplikacije, online-usluge, digitalni gadgeti / artefakti i sl.). Primarno se misli na projekte i radove koji se odmiču od zaslona, a težište dizajnerskog procesa je u dizajniranju interakcija, gdje je tehnologija samo posrednik, uz poseban fokus na dizajniranju korisničkog iskustva / doživljaja.

3 – dizajn ambalaže

Ova kategorija obuhvaća sve realizirane radove u području dizajna ambalaže, odnosno u funkciji fizičke zaštite proizvoda, olakšavanja njegova transporta, skladištenja i upotrebe, njegove prepoznatljivosti u tržišnoj ponudi, jasnoće i preglednosti informacija relevantnih za korisnika itd. Unutar ove kategorije vrednuje se i estetika, sigurnost, ekonomičnost pakiranja, jednostavnost njegova korištenja, kao i ekološki pristup dizajnu. U prijavi je potrebno jasno istaknuti i obuhvat dizajnerskog rada – primjerice, je li riječ o dizajnu etikete koja se primjenjuje na postojeće pakiranje ili o cjelovitom oblikovanju ambalaže.

4 – industrijski / produkt dizajn

Moguće je prijaviti samo realizirane radove. Podrazumijevaju se projekti maloserijske i velikoserijske proizvodnje implementirani u svakodnevni život, primjerice namještaj, mehanički, električni i elektronički uređaji i oprema, alati, sustavi komunikacije, transport, manji uporabni predmeti, oprema za sport, igru, zabavu, ambalaža proizvoda (za slučaj da se dizajn odnosi na 3D oblikovanje) i dr., za privatne i javne prostore. Prijaviti se mogu i projekti nastali u limitiranim edicijama i samoinicirani projekti prezentirani funkcionalnim prototipom.

5 – prostorne i grafičke intervencije i sistemi

Ova kategorija uključuje postave izložbi, sustave signalizacije, scenografiju i uređenje interijera te druge intervencije u prostoru koje u sebi sadrže sinergiju elemenata vizualnih komunikacija, produkt dizajna i prostornog uređenja.

6 – modni i odjevni dizajn

Pravo prijave imaju radovi (pojedinačni komadi ili kolekcije) realizirani za potrebe naručitelja. Mogu se prijaviti i dizajnerska rješenja nastala u vlastitoj proizvodnji kao samoinicirani radovi (pojedinačni komadi ili kolekcije). Uključuje modni dizajn odjeće, dizajn modnih dodataka (nakita, torbi, obuće) i modnu ilustraciju. Radovi se prijavljuju u obliku portfolija, fotografije i/ili filmskog zapisa. Za potrebe izlaganja, selektori imaju pravo zatražiti originalan proizvod.

7 – cjeloviti projekt / proizvod

Ova kategorija uključuje transkategorijske projekte, tj. projekte koji predstavljaju cjelovit proizvod ili projekt i prezentiraju ga putem više dizajnerskih područja (npr. uključuju inicijativu, vizualni identitet, razvoj proizvoda ili ambalaže, koncept postava ili prodajnog mjesta, mrežne stanice sl.). Cjelovit proizvod ili projekt treba ostvariti jednako kvalitetnu razinu u više naših standardnih kategorija, a obuhvaćati minimalno tri dizajnerska područja (npr. dizajn vizualnih komunikacija, ambalažu, produkt dizajn i sl.). Prijavitelji, odnosno neki od suradnika na projektu, mogu i zasebno prijaviti na Izložbu pojedine elemente projekta u odgovarajućoj kategoriji (npr. ambalažu u kategoriji ambalaže i sl.).

8 – koncept / inicijativa / kritički dizajn

Kategorija obuhvaća inovativne radove u visokom stupnju dovršenosti ili konceptualne promišljenosti.

Riječ je o radovima koji su najčešće samoinicirani (ali ne i samopromotivni), eksperimentalni, uspostavljaju kritički odnos prema društvenim pojavama ili pokušavaju riješiti neke društvene probleme. Također tu spadaju projekti koji idu u smjeru spekulativnog, kritičkog dizajna i dizajna fikcija, a koji između ostalog propituju i same temelje ove dizajnerske specijalizacije i njezina odnosa s okruženjem (prostorom), tehnologijom i društvom (primjerice radovi postavljeni u urbanom prostoru). Ovi radovi mogu zadirati u „rubna“ područja dizajna i/ili obuhvaćati interakciju prethodno navedenih kategorija. U ovu kategoriju mogu se prijaviti i istraživački projekti, publikacije i izložbe koje unapređuju naše spoznaje o povijesti dizajna i njegovoj ulozi u društvu, na relevantan način kontekstualiziraju njegove dosege, anticipiraju njegove potencijale za budućnost ili na inovativan način povezuju dizajn s drugim disciplinama. Također je moguće prijaviti i dizajnerske koncepte koji nisu materijalizirani / realizirani radovi, ali imaju nedvosmislena obilježja dizajnerske, tehnološke ili društvene inovacije*.

Rad se prijavljuje najprikladnijom metodom, kao što je opisano u onoj od prethodno navedenih kategorija koja je radu tipološki najbliža.

Način prijave rada

Za prijavu rada u svim kategorijama potrebno je ispuniti zasebnu online-prijavnicu uz koju se prilaže:

– digitalni zapis rada u .jpg ili .png formatu (RGB, razlučivost 72 dpi). Preporučene, no ne i obavezne dimenzije: za vertikalni (portrait) format širina 1080px, a za horizontalni (landscape) format širina 1800px. Svaka fotografija treba biti max. veličine 2 MB. Moguće je priložiti max. 6 fotografija (naslovna i 5 dodatnih fotografija) koje se uploadaju na predviđeno mjesto u prijavnici za potrebe selektiranja i objavu na webu

– jedan prikaz rada prema odabiru autora u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzije A4 formata) (za objavu u publikaciji). Prilaže se poveznica za download (WeTransfer, Dropbox, Google Drive i sl.)

Sastavni dio online prijavnice je i sažeta verzija tekstualnog objašnjenja rada na hrvatskom i engleskom jeziku za potrebe objave na webu i u katalogu (max. 700 znakova s razmacima za svaki tekst). Organizator zadržava pravo uređivanja tekstova.

Ako je primjenjivo u prijavnici možete staviti i dodatne poveznice na video, web, prezentaciju o radu i sl. (nije obavezno)

Kod kategorije 2 – dizajn u digitalnim medijima / dizajn interakcija, osim gore navedenog, potrebno je priložiti i poveznicu na realizirani rad i/ili dokumentaciju o njemu (case study, videoprezentacija i slično).

Autori slanjem prijave za rad potvrđuju da su obavezni i suglasni, u slučaju da će dobiti nagradu, svoj rad dati na korištenje HDD-u do zatvaranja izložbe nagrađenih radova. U slučaju gubitka ili oštećenja radova na izložbi autori neće imati materijalnih potraživanja od HDD-a. Radovi će se vratiti autorima tek nakon zatvaranja izložbe. Troškove povrata radova snose autori. Predajom rada za selekciju autori potvrđuju da se slažu s uvjetima prijave.

Publikacija Pregled hrvatskog dizajna 21/22

Izložba će biti popraćena katalogom Pregled hrvatskog dizajna 21/22 koji će sadržavati informacije o svim izloženim radovima i autorima. U katalogu će biti predstavljeni i članovi Selekcijske komisije i Ocjenjivačkog suda.

Katalog je dvojezičan (hrvatsko-engleski). Svi sudionici online izložbe Katalog dobivaju bez naknade. Moguće je dobiti samo jedan katalog po odabranom radu. Svi sudionici izložbe kao i članovi HDD-a mogu kupiti dodatne primjerke kataloga po sniženoj cijeni.

Postavljanje pitanja

Sva pitanja u vezi s prijavom radova mogu se poslati na hdd@dizajn.hr.

Vizualni identitet, dizajn i razvoj weba

Vizualni identitet i dizajn postava izložbe: Šesnić&Turković
Web dizajn: Marina Jukić
Razvoj weba: Emanuel Blagonić
Partner projekta: Lauba – kuća za ljude i umjetnost, Zagreb

Rokovi

21.6.2022. – objava raspisa
do 19.8.2022. – prijava radova elektroničkim putem
rujan 2022. – objava selektiranih radova za online izložbu 21/22 i objava nominacija za Veliku nagradu HDD-a
prosinac 2022. – lansiranje online izložbe
siječanj 2023.  – promocija kataloga, svečana dodjela nagrada te otvorenje izložbe u Laubi

 

Više informacija i online prijavnica nalazi se na www.izlozba.dizajn.hr