Rok za prijavu na IZLOŽBU HRVATSKOG DIZAJNA 1718 produljen je do 22. lipnja!

Zbog velikog broja upita produljili smo rok za prijavu radova na Izložbu hrvatskog dizajna 1718. ROK ZA PRIJAVU RADOVA PUTEM ELEKTRONIČKE PRIJAVNICE JE DO PETKA 22.6. do ponoći. Do tog roka potrebno je poslati elektroničku prijavnicu zajedno s digitalnom dokumentacijom kako je opisano u Pravilniku. Radovi (isprinti ili originali) za potrebe selektiranja trebaju se dostaviti u Hrvatsko dizajnersko društvo, Boškovićeva 18, Zagreb, osobno, poštom ili dostavom u periodu od 18. do 21.6.2018. od 10 do 19 sati

 

Svi ostali rokovi navedeni u Pozivu za sudjelovanje ostaju isti.

Na Izložbu hrvatskog dizajna mogu se prijaviti profesionalni i studentski radovi u sljedećim kategorijama:

1 – dizajn vizualnih komunikacija

2 – dizajn u digitalnim medijima / dizajn interakcija

3 – dizajn ambalaže

4 – industrijski / produkt dizajn

5 – prostorne i grafičke intervencije i sistemi

6 – modni i odjevni dizajn

7 – cjeloviti projekt / proizvod

8 – projekt / inicijativa / kritički dizajn

Svi radovi koji se prijavljuju na izložbu trebaju biti realizirani, s iznimkom radova koji se prijavljuju unutar kategorije “projekt/inicijativa/kritički dizajn”.

Radovi na Izložbi ne moraju nužno biti predstavljeni u kategoriji za koju su prijavljeni. U slučaju prijave premalog broja radova u nekoj od kategorija, Selekcijska komisija zadržava pravo prijavljene radove prikazati unutar druge srodne kategorije.

Radovi se prijavljuju putem online-prijavnice za prijavu profesionalnih i studentskih radova.

Uz prijavnicu, za svaki rad potrebno je priložiti i digitalne mape, kako je opisano uz svaku pojedinu kategoriju, te skeniranu potvrdu o plaćenoj kotizaciji. Potvrdu je moguće predati i zajedno s dokumentacijom (ispisi radova / originali) za selektiranje najkasnije do posljednjeg dana prijave. Prihvatit će se isključivo radovi prijavljeni prema navedenom postupku. Prijavnice se mogu ispuniti zaključno do ponoći 22.6.2018. do ponoći.

Slanjem prijavnice svi autori potvrđuju da su suglasni s odredbama ovog Pravilnika.

Na izložbu se mogu prijaviti i studentski radovi. Studentskim radovima smatraju se radovi nastali u sklopu obrazovnog programa neke od ustanova za školovanje dizajnera, pod vodstvom mentora. Studenti radove prijavljuju u dogovoru s mentorom. Nementorirani radovi nastali izvan obrazovnog programa ne smatraju se studentskim radovima. Takvi radovi mogu se prijaviti unutar profesionalnih kategorija uz uvjete koji vrijede za prijavu tih radova.

 

PREDAJA RADOVA ZA POTREBE SELEKTIRANJA

Osim online-prijavnice te digitalne mape, za potrebe selektiranja potrebno je dostaviti original rada ili ispis u visokoj rezoluciji do formata B2, ako postoji pretpostavka da digitalnom prezentacijom rad značajno gubi na kvaliteti prikaza. U slučaju da se predaje original rada, nije potrebno predavati ispis.

Ako je za potrebe selekcije predan original rada, u slučaju njegova izbora od strane Selekcijske komisije, isti će poslužiti za potrebe predstavljanja na izložbi.

Radovi (isprinti / originali) mogu biti poslani poštom, odnosno dostavljeni putem kurirske službe ili osobno. Radovi poslani poštom trebaju imati naznaku “Izložba 1718”.

Radovi se zaprimaju od 18. do 21.6.2018. od 10 do 19 sati, na adresi HDD, Boškovićeva 18, Zagreb.

Troškove dostave radova snose prijavitelji.


KOTIZACIJA

Pravne osobe i autori (fizičke osobe) koji nisu članovi HDD-a plaćaju pristupnu kotizaciju u iznosu od 350 kn po prijavljenom radu, odnosno 700 kn za seriju radova.

Autori (fizičke osobe) koji su članovi Hrvatskog dizajnerskog društva plaćaju umanjenu pristupnu kotizaciju* u iznosu od 200 kn po prijavljenom radu, odnosno 400 kn za seriju radova.

Grupa autora (fizičke i pravne osobe) od kojih je barem jedan autor član HDD-a također ima pravo na umanjenu pristupnu kotizaciju* u iznosu od 200 kn / 400 kn po prijavljenom radu / seriji radova.

Studenti koji nisu članovi HDD-a plaćaju pristupnu kotizaciju za radove nastale pod vodstvom mentora u iznosu od 50 kn po prijavljenom radu, odnosno 100 kn za seriju radova.

Studenti koji su članovi HDD-a ili grupa studenata od kojih je barem jedan član HDD-a oslobođeni su plaćanja pristupne kotizacije* za radove nastale pod vodstvom mentora.

*Pravo na umanjenu kotizaciju, odnosno na neplaćanje kotizacije, priznaje se samo članovima HDD-a s urednom podmirenom članarinom.

Kotizaciju je potrebno uplatiti na žiro račun HDD-a (IBAN HR0624840081100855084) te pod svrhu plaćanja obavezno upisati “Kotizacija za 1718”. Ako ste član HDD-a, u pozivu na broj potrebno je navesti trajni članski broj (u slučaju potrebe kontaktirati tajnistvo@dizajn.hr). Samo radovi s plaćenom kotizacijom mogu sudjelovati u postupku selekcije.


KATEGORIJE PRIJAVE

1 – dizajn vizualnih komunikacija

Dizajn vizualnih komunikacija podrazumijeva izdavačke projekte (knjige, novine, časopisi), tiskana sredstva promocije i/ili komunikacije (plakati, godišnjaci, brošure, kalendari), brending i vizualne identitete (znak i/ili logotip, primarna komunikacijska sredstva, složeni sustavi vizualnog identiteta), oglašivačke projekte (kampanje; billboardi, plakati, oglasi), oblikovanje vrijednosnih papira i tiskanica (poštanske marke, obveznice, kreditne kartice), informacijski dizajn (grafikoni, dijagrami, sheme). U ovoj kategoriji se prijavljuju i specifični segmenti vizualnih komunikacija: tipografija i ilustracija.

Moguće je prijaviti samo realizirane radove. Za svaki rad potrebno je ispuniti zasebnu online-prijavnicu uz koju se prilažu tri digitalne mape:

 • Mapa 1 (za selektiranje radova*) treba sadržavati digitalni zapis u .pdf formatu koji sadrži prezentaciju rada i sva potrebna tekstualna objašnjenja na hrvatskom jeziku.
 • Mapa 2 (za objavu u publikaciji) treba sadržavati:

– jedan prikaz rada prema odabiru autora u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzije A4 formata)

– sažetu verziju tekstualnog objašnjenja rada u .doc formatu, max. 700 znakova s razmacima

 • Mapa 3 (za objavu na webu) treba sadržavati digitalni zapis rada u .jpg formatu (RGB, razlučivost 72 dpi, dimenzija 1000 px širine).

* Za selektiranje radova potrebno je predati i kvalitetan ispis rada na A3 formatu (ne kaširati!). Moguće je predati i original rada ili ispis u visokoj rezoluciji do formata B2, ako postoji pretpostavka da gore navedenim načinom prezentacije rad značajno gubi na kvaliteti prikaza. Ako se predaje original rada, nije potrebno predavati ispis na A3 formatu.

Nakon odluke Selekcijske komisije autori će biti kontaktirani oko načina predaje odabranih radova za izložbu.

2 – dizajn u digitalnim medijima / dizajn interakcija

Dizajn u digitalnim medijima podrazumijeva dizajn mikrostranica, kompleksnih web-sjedišta, portala, sučelja online-aplikacija, mobilnih web-sjedišta i aplikacija, animacija za web-stranice, televizijski program, video i film te dizajn računalnih igara. Radi se o projektima i radovima kod kojih je primarni fokus dizajnerskog procesa na vizualnom komuniciranju u 2D medijima (zaslon).

Dizajn interakcija podrazumijeva dizajn digitalnih proizvoda i usluga (primjerice mobilne aplikacije, online-usluge, digitalni gadgeti / artefakti i sl.). Primarno se misli na projekte i radove koji se odmiču od zaslona, a težište dizajnerskog procesa je u dizajniranju interakcija, gdje je tehnologija samo posrednik, uz poseban fokus na dizajniranju korisničkog iskustva / doživljaja.

Moguće je prijaviti samo realizirane radove. Za svaki je rad potrebno ispuniti zasebnu online-prijavnicu.

Radovi se predaju u formi u kojoj su realizirani (URL, DVD/CD, objekt ili u nekom drugom obliku ako navedeno ne omogućuje najprikladniju prezentaciju, npr. videoprezentacija / dokumentacija).

 • Mapa 2 (za objavu u publikaciji) treba sadržavati:

– jedan prikaz rada prema odabiru autora u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzije A4 formata);

– sažetu verziju tekstualnog objašnjenja rada u .doc formatu, max. 700 znakova s razmacima.

Nakon odluke Selekcijske komisije, autori će biti kontaktirani oko načina predaje odabranih radova za izložbu.

3 – dizajn ambalaže

Ova kategorija obuhvaća sve realizirane radove u području dizajna ambalaže, odnosno u funkciji fizičke zaštite proizvoda, olakšavanja njegova transporta, skladištenja i upotrebe, njegove prepoznatljivosti u tržišnoj ponudi, jasnoće i preglednosti informacija relevantnih za korisnika itd. Unutar ove kategorije vrednuje se i estetika, sigurnost, ekonomičnost pakiranja, jednostavnost njegova korištenja, kao i ekološki pristup dizajnu. U prijavi je potrebno jasno istaknuti i obuhvat dizajnerskog rada – primjerice, je li riječ o dizajnu etikete koja se primjenjuje na postojeće pakiranje ili o cjelovitom oblikovanju ambalaže.

Moguće je prijaviti samo realizirane radove. Za svaki je rad potrebno ispuniti zasebnu online-prijavnicu uz koju se prilažu tri digitalne mape, kako je dolje opisano.

 • Mapa 1 (za selektiranje radova*) treba sadržavati digitalni zapis u .pdf formatu koji sadrži prezentaciju rada i sva potrebna tekstualna objašnjenja na hrvatskom jeziku.
 • Mapa 2 (za objavu u publikaciji) treba sadržavati:

– jedan prikaz rada prema odabiru autora u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzije A4 formata);

– sažetu verziju tekstualnog objašnjenja rada u .doc formatu, max. 700 znakova s razmacima.

 • Mapa 3 (za objavu na webu) treba sadržavati digitalni zapis rada u .jpg formatu (RGB, razlučivost 72 dpi, dimenzija 1000 px širine).

*Za selektiranje radova potrebno je predati i kvalitetan ispis rada na A3 formatu (ne kaširati!). Moguće je predati i original rada ili ispis u visokoj rezoluciji do formata B2, ako postoji pretpostavka da gore navedenim načinom prezentacije rad značajno gubi na kvaliteti prikaza. Ako se predaje original rada, nije potrebno predavati ispis na A3 formatu.

Nakon odluke Selekcijske komisije autori će biti kontaktirani oko načina predaje odabranih radova za izložbu.

4 – industrijski/produkt dizajn

Moguće je prijaviti samo realizirane radove. Podrazumijeva projekte maloserijske i velikoserijske proizvodnje implementirane u svakodnevni život, primjerice namještaj, mehanički, električni i elektronički uređaji i oprema, alati, sustavi komunikacije, transport, manji uporabni predmeti, oprema za sport, igru, zabavu, ambalaža proizvoda (za slučaj da se dizajn odnosi na 3D oblikovanje) i dr., za privatne i javne prostore. Prijaviti se mogu i projekti nastali u limitiranim edicijama i samoinicirani projekti prezentirani funkcionalnim prototipom.

Za svaki je rad potrebno ispuniti zasebnu online-prijavnicu uz koju se prilažu tri digitalne mape, kako je dolje opisano.

 • Mapa 1 (za selektiranje radova*) treba sadržavati digitalni zapis u .pdf formatu koji sadrži prezentaciju projekta / proizvoda, tekstualno objašnjenje, dokumentaciju potrebnu za pojašnjenje projekta i trodimenzionalni prikaz (rendering ili fotografije).
 • Mapa 2 (za objavu u publikaciji) treba sadržavati:

– jedan prikaz rada prema odabiru autora u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzije A4 formata);

– sažetu verziju tekstualnog objašnjenja rada u .doc formatu, max. 700 znakova s razmacima.

 • Mapa 3 (za objavu na webu) treba sadržavati digitalni zapis rada u .jpg formatu (RGB, razlučivost 72 dpi, dimenzija 1000 px širine).

*Za potrebe selektiranja potrebno je predati i kvalitetni ispis rada na A3 formatu (ne kaširati!). Za proceduru selektiranja radova moguće je predati i prototip, odnosno realizirani objekt, odnosno ispis (fotografije ili renderinga) u visokoj rezoluciji do formata B2, ako postoji pretpostavka da gore navedenim načinom prezentacije rad značajno gubi na kvaliteti prikaza. U slučaju da je prijavljeni rad dizajn elementa interijera, svakako je potrebno prikazati element unutar interijera za koji je nastao. Ako se predaje original rada, nije potrebno predavati ispis na A3 formatu.

Nakon odluke Selekcijske komisije, autori će biti kontaktirani oko načina predaje odabranih radova za izložbu.

5 – prostorne i grafičke intervencije i sistemi

Ova kategorija uključuje postave izložbi, sustave signalizacije, scenografiju i uređenje interijera te druge intervencije u prostoru koje u sebi sadrže sinergiju elemenata vizualnih komunikacija, produkt dizajna i prostornog uređenja.

Moguće je prijaviti samo realizirane radove. Za svaki je rad potrebno ispuniti zasebnu online-prijavnicu uz koju se prilažu tri digitalne mape, kako je dolje opisano.

 • Mapa 1 (za selektiranje radova*) treba sadržavati digitalni zapis u .pdf formatu koji sadrži prezentaciju projekta / proizvoda, tekstualno objašnjenje, dokumentaciju potrebnu za pojašnjenje projekta i trodimenzionalni prikaz (rendering ili fotografije).
 • Mapa 2 (za objavu u publikaciji) treba sadržavati:

– jedan prikaz rada prema odabiru autora u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzije A4 formata);

– sažetu verziju tekstualnog objašnjenja rada u .doc formatu, max. 700 znakova s razmacima.

 • Mapa 3 (za objavu na webu) treba sadržavati digitalni zapis rada u .jpg formatu (rgb, razlučivost 72 dpi, dimenzija 1000 px širine).

*Za potrebe selektiranja potrebno je predati i kvalitetni ispis na A3 formatu (ne kaširati!). Za proceduru selektiranja radova moguće je predati i nacrte te fotografije ili rendering do formata B2, ako postoji pretpostavka da gore navedenim načinom prezentacije rad značajno gubi na kvaliteti prikaza.

Nakon odluke Selekcijske komisije autori će biti kontaktirani oko načina predaje / prezentacije odabranih radova za izložbu.

6 – modni dizajn

Pravo prijave imaju radovi (pojedinačni komadi ili kolekcije) realizirani za potrebe naručitelja. Mogu se prijaviti i dizajnerska rješenja nastala u vlastitoj proizvodnji kao samoinicirani radovi (pojedinačni komadi ili kolekcije). Uključuje modni dizajn odjeće, dizajn modnih dodataka (nakita, torbi, obuće) i modnu ilustraciju. Radovi se prijavljuju u obliku portfolija, fotografije i/ili filmskog zapisa. Za potrebe izlaganja, selektori imaju pravo zatražiti originalan proizvod.

Za svaki je rad potrebno ispuniti zasebnu online-prijavnicu uz koju se prilažu tri digitalne mape, kako je dolje opisano.

 • Mapa 1 (za selektiranje radova*) treba sadržavati digitalni zapis u .pdf formatu koji sadrži prezentaciju projekta / proizvoda, tekstualno objašnjenje, dokumentaciju potrebnu za pojašnjenje projekta i trodimenzionalni prikaz (rendering ili fotografije).
 • Mapa 2 (za objavu u publikaciji) treba sadržavati:

– jedan prikaz rada prema odabiru autora u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzije A4 formata);

– sažetu verziju tekstualnog objašnjenja rada u .doc formatu, max. 700 znakova s razmacima.

 • Mapa 3 (za objavu na webu) treba sadržavati digitalni zapis rada u .jpg formatu (RGB, razlučivost 72 dpi, dimenzija 1000 px širine).

*Za potrebe selektiranja potrebno je predati i kvalitetni ispis rada na A3 formatu (ne kaširati!). Za proceduru selektiranja radova moguće je predati i prototip, odnosno realizirani objekt, odnosno ispis (fotografije ili renderinga) u visokoj rezoluciji do formata B2, ako postoji pretpostavka da gore navedenim načinom prezentacije rad značajno gubi na kvaliteti prikaza. Ako se predaje original rada, nije potrebno predavati ispis na A3 formatu.

Nakon odluke Selekcijske komisije, autori će biti kontaktirani oko načina predaje odabranih radova za izložbu.

7 – cjeloviti projekt / proizvod

Ova kategorija uključuje transkategorijske projekte tj. projekte koji predstavljaju cjelovit proizvod ili projekt i prezentiraju ga putem više dizajnerskih područja (npr. uključuju inicijativu, vizualni identitet, razvoj proizvoda ili ambalaže, koncept postava ili prodajnog mjesta, mrežne stanice sl.). Cjelovit proizvod ili projekt treba obuhvaćati jednako kvalitetnu razinu u više naših standardnih kategorija, a obuhvaćati minimalno tri dizajnerska područja (npr. dizajn vizualnih komunikacija, ambalažu, produkt dizajn i sl.). Prijavitelji, odnosno neki od suradnika na projektu, mogu i zasebno prijaviti na Izložbu pojedine elemente projekta u odgovarajućoj kategoriji (npr. ambalažu u kategoriji ambalaže i sl.).

Moguće je prijaviti samo realizirane radove. Za svaki je rad potrebno ispuniti zasebnu online-prijavnicu uz koju se prilažu tri digitalne mape, kako je dolje opisano.

 • Mapa 1 (za selektiranje radova*) treba sadržavati digitalni zapis u .pdf formatu koji sadrži prezentaciju projekta / proizvoda, tekstualno objašnjenje, dokumentaciju potrebnu za pojašnjenje projekta i trodimenzionalni prikaz (rendering ili fotografije).
 • Mapa 2 (za objavu u publikaciji) treba sadržavati:

– jedan prikaz rada prema odabiru autora u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzije A4 formata);

– sažetu verziju tekstualnog objašnjenja rada u .doc formatu, max. 700 znakova s razmacima.

 • Mapa 3 (za objavu na webu) treba sadržavati digitalni zapis rada u .jpg formatu (RGB, razlučivost 72 dpi, dimenzija 1000 px širine).

*Za potrebe selektiranja potrebno je predati i kvalitetni ispis na A3 formatu (ne kaširati!). Za proceduru selektiranja radova moguće je predati i nacrte te fotografije ili rendering do formata B2, ako postoji pretpostavka da gore navedenim načinom prezentacije rad značajno gubi na kvaliteti prikaza.

Ako se predaje original rada, nije potrebno predavati ispis na A3 formatu.

Nakon odluke Selekcijske komisije autori će biti kontaktirani oko načina predaje odabranih radova za izložbu.

8 – projekt / inicijativa / kritički dizajn

Kategorija obuhvaća inovativne radove u visokom stupnju dovršenosti ili konceptualne promišljenosti.

Riječ je o radovima koji su najčešće samoinicirani (ali ne i samopromotivni), eksperimentalni, uspostavljaju kritički odnos prema društvenim pojavama ili pokušavaju riješiti neke društvene probleme. Također tu spadaju projekti koji idu u smjeru spekulativnog, kritičkog dizajna i dizajna fikcija, a koji između ostalog propituju i same temelje ove dizajnerske specijalizacije i njezina odnosa s okruženjem (prostorom), tehnologijom i društvom (primjerice radovi postavljeni u urbanom prostoru). Ovi radovi mogu zadirati u „rubna“ područja dizajna i/ili obuhvaćati interakciju prethodno navedenih kategorija. U ovu kategoriju mogu se prijaviti i istraživački projekti, publikacije i izložbe koje unapređuju naše spoznaje o povijesti dizajna i njegovoj ulozi u društvu, na relevantan način kontekstualiziraju njegove dosege, anticipiraju njegove potencijale za budućnost ili na inovativan način povezuju dizajn s drugim disciplinama. Također je moguće prijaviti i dizajnerske koncepte koji nisu materijalizirani / realizirani radovi, ali imaju nedvosmislena obilježja dizajnerske, tehnološke ili društvene inovacije*.

Rad se prijavljuje najprikladnijom metodom, kao što je opisano u onoj od prethodno navedenih kategorija koja je radu tipološki najbliža.

Moguće je prijaviti samo realizirane radove, osim u slučaju posljednje stavke iz navedenog opisa (označeno s “*”). Za svaki je rad potrebno ispuniti zasebnu online-prijavnicu uz koju se prilažu tri digitalne mape, kako je dolje opisano.

 • Mapa 1 (za selektiranje radova*) treba sadržavati digitalni zapis u .pdf formatu koji sadrži prezentaciju projekta / proizvoda, tekstualno objašnjenje, dokumentaciju potrebnu za pojašnjenje projekta i trodimenzionalni prikaz (rendering ili fotografije).
 • Mapa 2 (za objavu u publikaciji) treba sadržavati:

– jedan prikaz rada prema odabiru autora u .tif formatu (CMYK, razlučivost 300 dpi, dimenzije A4 formata);

– sažetu verziju tekstualnog objašnjenja rada u .doc formatu, max. 700 znakova s razmacima.

 • Mapa 3 (za objavu na webu) treba sadržavati digitalni zapis rada u .jpg formatu (RGB, razlučivost 72 dpi, dimenzija 1000 px širine).

*Za potrebe selektiranja potrebno je predati i kvalitetni ispis na A3 formatu (ne kaširati!). Za proceduru selektiranja radova moguće je predati i nacrte te fotografije ili rendering do formata B2, ako postoji pretpostavka da gore navedenim načinom prezentacije rad značajno gubi na kvaliteti prikaza.

Ako se predaje original rada, nije potrebno predavati ispis na A3 formatu.

Nakon odluke Selekcijske komisije autori će biti kontaktirani oko načina predaje odabranih radova za izložbu.


POSTAVLJANJE PITANJA

Sva pitanja u vezi s prijavom radova mogu se poslati na 1718@dizajn.hr.

 

Detaljni uvjeti, način prijave, kriteriji vrednovanja radova te način rada Selekcijske komisije i Ocjenjivačkog suda opisani su na LINKU.

icod logo