Rezultati otvorenog poziva za dizajnera na projektu Centar oblikovanja svakodnevice

Na otvoreni poziv za dizajnera na projektu pod nazivom Centar oblikovanja svakodnevice (COS), koji Hrvatsko dizajnersko društvo provodi zajedno s partnerima, udrugom Bacači sjenki, ULUPUH-om, Muzejom za umjetnost i obrt (MUO) te Gradom Zagrebom, pristiglo je ukupno 10 prijava zainteresiranih autora. Povjerenstvo u sastavu: Mia Bogovac, voditeljica projekta COS, Damir Gamulin i Marko Golub, voditelj Galerije HDD-a, jednoglasno je za dizajnera vizualnog identiteta projekta odabralo MARIJU JUZU.

 

Zainteresirani autori/timovi nisu trebali dostaviti gotovo rješenje vizualnog identiteta COS-a već su trebali prezentirati svoj profesionalni referentni portfolio kojim će dokazati svoj vizualni pristup, te kreativni i istraživački aspekt kojim konkuriraju među ostalim prijaviteljima, biografiju, motivacijsko pismo, ponudu te dostaviti dokaz o stručnoj sposobnosti.

Na otvoreni poziv za prijavu dizajnera u zadanom roku pristigle su prijave sljedećih autora: 2 dizajnera, Boris Ljubičić, Danijela Grgič, Ivan Goran Žunar, Marija Juza, Martin Peranović, Martina Granić, Niko Mihaljević, Petra Turčić, Rina Barbarić.

Temeljem dostavljene dokumentacije, Povjerenstvo je u uži izbor odabralo troje autora/timova: 2 dizajnera (Miran Bašić, Otto Kušec), Martinu Granić i Mariju Juzu, koje je pozvalo na razgovor kako bi se detaljnije predstavili.

Nakon razgovora s pozvanim autorima/timovima jednoglasnom odlukom Povjerenstva za dizajnera vizualnog identiteta projekta odabrana je Marija Juza.

Obrazloženje odabira:

Odabrana dizajnerica pokazala je visoki stupanj razumijevanja teme poziva i  projekta, posebno važnosti uloge dizajnera u komunikaciji projekata ove vrste, kako prema stručnoj, tako i široj javnosti. U odluci je uzeto u obzir i njeno dosadašnje iskustvo te referentni radovi nastali na projektima koji su po svojoj kompleksnosti, ali i tematici, srodni projektu Centar oblikovanja svakodnevice, realizirani su po visokim profesionalnim standardima te osim toga svjedoče o autoričinoj iznimnoj agilnosti, širokom rasponu kompetencija i prilagodljivosti koja je ključna za projekt ove vrste. Tijekom razgovora s kandidatkinjom također smo došli do zaključka kako je riječ o odgovornoj autorici, koja razumije opseg posla i njegove specifičnosti te je spremna ponuditi rješenje traženo ovim pozivom u zadanom roku.

 

O projektu Centar oblikovanja svakodnevice:

Projekt Centar oblikovanja svakodnevice koji je Hrvatsko dizajnersko društvo zajedno s partnerima prijavilo na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi, Operativni program “Učinkoviti ljudski potencijali“, odabran je za bespovratno sufinanciranje Europske Unije iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 2,351,087.66 kuna, a iznos EU potpore za projekt je 1.998.424,51 kuna (85% bespovratnih sredstava).

Više detalja na linku

lenta_obavijest-01