Rezultati Natječaja za dizajn vizualnog identiteta TZ Dubrovačko-neretvanske županije

Najboljim radom na Natječaju za dizajn vizualnog identiteta Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Ocjenjivački sud u sastavu: Vladimir Bakić, Nikola Dobroslavić, Izvorka Jurić, Maroje Mrduljaš i Sean Poropat, proglasio je rad pod nazivom AMBLEM tima PROSPEKT (Nikola Šubić, Martina Vasilj Matković, Mile Kušić).

Na Natječaj za dizajn vizualnog identiteta Turističke zajednice Dubrovačko-neretvanske županije pristiglo je ukupno 18 radova koje je osim odabranih pozvanih timova (Flomaster, Lana Cavar / Narcisa Vukojević / Hrvoje Živčić, Superstudio, Bruketa&Žinić OM i đkć) dostavilo još 11 autora/timova:

rad pod šifrom 01
naziv koncepta: Dubrovnik rivijera
autori: Romić-Cvitić / Nina Romić, Filip Cvitić

rad pod šifrom 02
naziv koncepta: Beskonačno / Infinite
autor: Saša Prižmić

rad pod šifrom 03
naziv koncepta: Amblem
autori: Prospekt / Nikola Šubić, Martina Vasilj Matković, Mile Kušić

rad pod šifrom 04
naziv koncepta: Dubrovnik riviera
autori: Prsten d.o.o. – Creative Visual Solutions / Andro Škerlj, Berislav Kovačević

rad pod šifrom 05
naziv koncepta: Dubrovnik / grad koji inspirira
autor: Jakov Žaper

rad pod šifrom 06
naziv koncepta: Sinergija čovjeka i prirode
autorice: Brendsfera / Ivana Nikolić Popović, Natalija Čataj

rad pod šifrom 07
naziv koncepta: Mozaik doživljaja
autorice: Brendsfera / Ivana Nikolić Popović, Natalija Čataj

rad pod šifrom 08
naziv koncepta: Strikethrough
autori: Flomaster / Orsat Franković, Ana Pernar, Želimir Boras, Saša Stubičar

rad pod šifrom 09
naziv koncepta: All around
autori: Flomaster / Orsat Franković, Ana Pernar, Želimir Boras, Saša Stubičar

rad pod šifrom 10
naziv koncepta: Dubrovnik3D
autori: Kvadrat&krug / Boris Ljubičić, Igor Ljubičić

rad pod šifrom 11
naziv koncepta: Regija Dubrovnik / Dubrovnik Region
autori: đkć / Zoran Đukić, Draga Komparak, Jakov Vilović, Iva Domić, Vanja Perković

rad pod šifrom 12
naziv koncepta: mediteran
autor: Boris Ljubičić

rad pod šifrom 13
naziv koncepta: DNK
autori: Studio International / Boris Ljubičić, Otto Kušec, Ivana Ivanković, Tamara Ljubičić

rad pod šifrom 14
naziv koncepta: Grad i svijet
autori: Lana Cavar, Narcisa Vukojević, Hrvoje Živčić

rad pod šifrom 15
naziv koncepta: At every sight
autori: Superstudio / Dario Dević, Iva Hrvatin, Ira Payer, Jelena Slavujević

rad pod šifrom 16
naziv koncepta: Dubrovnik bez granica…
autor: Vedran Rede

rad pod šifrom 17
naziv koncepta: Holiday Republic
autori:  Bruketa&Žinić OM / Davor Bruketa, Miran Tomičić, Ivanka Mabić Gagić, Ivan Tanić, Tea Silvia Vlahović, Nebojša Cvetković

rad pod šifrom 18
naziv koncepta: Skrivena sloboda
autor: Maji studio / Luka Predragović

Ocjenjivački sud pregledao je sve radove te jednoglasno donio odluku o nagradama.


Prvu nagradu u neto iznosu od 40.000 kn osvojio je rad pod šifrom 03

naziv koncepta: AMBLEM

autori: PROSPEKT / Nikola Šubić, Martina Vasilj Matković, Mile Kušić

3

8

 

Obrazloženje odluke Ocjenjivačkog suda:

Rad se bazira u sustavnom rješenju izvedenom iz raspoznavanja vodećih obilježja Županije, a u kojima se preklapa percepcija turista i građana. Ta vodeća obilježja su zatim povezana s, kako autori kažu, «ikonama», odnosno simbolima koje su zajedničke i samom Gradu Dubrovniku i čitavoj Županiji: sunce, zidine, brodovi i lađe, poljoprivredni proizvodi, otoci te voda. Svakoj od tih «ikona» pridružen je po jedan grafem – jednostavna linearna forma – čime je razvijen grafički jezik rješenja krovnog znaka i njegovih mutacija u primjenama za pojedine fizionomske jedinice Županije, ali i za sve druge primjene poput kulturnih institucija, tematskih parkova ili istraživačkih centara.

Krovni znak Županije identičan je znaku Dubrovnika, dok se kod fizionomskih jedinica po potrebi isključuju manje bitni, a uključuju bitniji simboli. Razvijenost i količina «informacija» znaka za svaku fizionomsku jedinicu je identična, čime se one tumače kao jednakovrijedne.

Žiri je sustav grafema ocijenio dovoljno razumljivim i vizualno koherentnim, pri čemu je naročito zanimljivo kako nastaju različite priče ispričane vrlo sažetim vizualnim i simboličkim jezikom. Taj aspekt projekta pruža mogućnost za daljnje istraživanje i razradu.

Rješenje je grafički dovoljno reducirano da bude lako primjenjivo u raznim formatima i kontekstima, a pri tome zadržava čitljivost i prepoznatljivost. Također, rješenje nije trendovsko nego usklađuje suvremenu estetiku i svojevrsnu vanvremensku kvalitetu. Autori su postojećem nazivu «Dubrovnik i rivijera» definiranim turističkom strategijom Županije suprotstavili dopadljivo i slikovito alternativno rješenje «Dubrovnik i unaokolo/ Dubrovnik and around» koje afirmira disperziju turističkih aktivnosti u Županiji. Tu zamisao treba ispitati i provjeriti njene potencije unutar konteksta već definiranog nazivlja. Primjenu zlatne boje za krovni identitet žiri je ocijenio prihvatljivim, dok su boje pridružene identitetima fizionomskih cjelina nedovoljno izražajne, «ugašene» i potrebno je razmisliti o drugačijem odabiru, po mogućnosti takvom koji bi se snažnije naslonio na lokalne datosti. Odabir serifne tipografije je ispravan iako nije posebno elaboriran. Obzirom da je u pojedinim drugim natječajnim radovima dizajniran niz vrlo uvjerljivih, autentičnih tipografija, autorima se sugerira pokušaj dogovora oko korištenja neke od tih tipografija.

U natječaju prikazane aplikacije, naročito suveniri, pokazuju sposobnost autora da profesionalno odrade zadaće koje ovakav projekt uključuje, no dionici raznih oblika vizualnih komunikacija (plakati, elektronski mediji…) očekuje se naglašenije upečatljiv pristup koji bi i više koristio potencijale sustava te potencijalno agresivnije koristio raspoloživi set grafema i u makro-mjerilu. U aplikacijama autori također uvode i slogan «Feel free to…» kojem se dodaju razne aktivnosti. Žiri procjenjuje da je uz određene dorade, rad najbliži očekivanjima i potrebama, te da ima i najviše potencijala za prihvaćanje od strane svih lokalnih dionika koji će se služiti novim vizualnim identitetom.

 

Drugu nagradu u neto iznosu od 25.000 kn osvojio je rad pod šifrom 18

naziv koncepta: SKRIVENA SLOBODA

autor: MAJI STUDIO / Luka Predragović

 

2 nagrada kolaz

 

Obrazloženje odluke Ocjenjivačkog suda:

Rad započinje na pismu koje je autor razvio iz predloška izvornog natpisa Hotela Imperial, jednoga od početaka modernog turizma u Županiji, što je značenjski zanimljiva i dovoljno utemeljena odluka. U razvoju dizajnerskih odluka slijedi projektiranje znaka sastavljenog od niza elemenata eklektičkog značenjskog porijekla: geografske konfiguracije, sunca, poljoprivrede, horizontalnih pruga kao heraldičkog motiva, te mora i refleksija. Neki od tih elemenata su u vizuale prevedeni korištenjem mikro-elemenata pisma, a neki su autonomni.  Nastali su logotip i znak koji nije statičan, nego se njegovi elementi mogu preslagivati. Očiti potencijali tog principa nisu dovedeni do odista dinamičnog značenjskog sustava koji se prilagođava fizionomskim cjelinama županije ili drugim širim temama. Umjesto toga, elementi znaka se slobodno primjenjuju u aplikacijama što načelno dobro funkcionira. Sam znak/logotip nisu dovoljno konzistentni, previše su složeni i izostaje brza čitljivost. U logotip-znak uvodi se samo ime Županije (umjesto Dubrovnik i rivijera) te dodaje slogan «Skrivena sloboda» koji sugerira potrebu otkrivanja nedovoljno poznatih dijelova Županije, ali ne funkcionira u kontekstu činjenice da je Dubrovnik globalna ikona.

Estetika primijenjena u aplikacijama je vrlo dosljedno provedena, nije generička nego autorska. Koriste se stilizirane pune plohe, «uzorci» fotografija prepoznatljivih motiva u maniri modernizma, naročito 1950-ih i 1960-ih godina. Vizualno vrlo kultivirano rješenje se, namjerno ili ne, referira na snažnu lokalnu tradiciju modernističkog dizajna, a u značenjskom smislu sugerira odmak od «povijesnosti» prema nešto više suvremenoj, pa i trendovskoj estetici. Žiri je stava da je takav pristup na tragu ostvarivanja željene prepoznatljivosti i razlikovanja u odnosu na konvencije oglašavanja u suvremenoj turističkoj industriji, ali i da je i donekle maniristički. Žiri pohvaljuje napor da se na suvremen način osmisle svi elementi projekta, smatra da su projektantske odluke jasne i konzistentno se nadovezuju jedna na drugu, no da u konačnici ipak nedovoljno snažno komunicira vrijednosti Županije.

 

Treću nagradu u neto iznosu od 15.000 kn osvojio je rad pod šifrom 14

naziv koncepta: GRAD I SVIJET

autori: Lana Cavar, Narcisa Vukojević, Hrvoje Živčić

3 nagrada 

Obrazloženje odluke Ocjenjivačkog suda:

Rad polazi od interpretacije Županije kao odnosa «Grada i svijeta». Prepoznavanje tog odnosa Dubrovnika, šireg teritorija Dubrovačke republike i njenih veza sa svijetom je ispravno, kao što se može dovesti u vezu i s pozicijom suvremenih turističkih centara prema globalnom kontekstu. No, treba napomenuti da «Urbs et Orbis» ima i brojne druge konotacije, a žiri se ne može složiti s ocjenom autora iznesenom u natječajnom obrazloženju prema kojoj je «samo jedan Grad na istočnoj obali Jadrana – Dubrovnik». Rad se fokusira na izradu monograma izvedenog iz preklapanja početna tri slova pojmova Dubrovnik, obala, otoci. Time se pokušalo afirmirati heterogenost Županije a pojam «rivijere» definiran Turističkom strategijom županije pokušalo se proširiti primjenom pojma «obala» što se u nekoj mjeri može prihvatiti ali nedovoljno afirmira posebnosti zaleđa. Žiri pohvaljuje trud oko njegove geometrijske konstrukcije koja nastaje preuzimanjem uzoraka iz lokalne heraldike i arhitektonskih oblika. Žiri se može složiti s autorima da se u monogram mogu upisivati različita značenja, no upravo u tome leži i problem: njegova izvorišta se više ne prepoznaju pa je i njegova funkcija upitna. U samom vizualnom dojmu, monogram oscilira između heraldičke monumentalnosti i teško čitljive apstrakcije.

Za rad je dizajnirano vrlo uvjerljivo pismo inspirirano lokalnim uzorcima. Sklop znaka-monograma i autentične tipografije predstavlja okosnicu rješenja.

Za daljnje aplikacije razrađena je mreža unutar koje se upisuju tipografski elementi i time se osigurava koherencija vizualnih komunikacija i različitih aplikacija. Autor je ispravno istražio gradnju baze fotografija, vizuala koji se odmiču od stereotipa a ipak komuniciraju posebnosti županije što je vrlo važan aspekt ovakvog projekta. Prikazan je široki dijapazon aplikacija koje su suvremene, vizualno na trenutke dojmljive, no žiri je stava da su neka rješenja i previše shematska i kruta (predložene varijacije znaka i logotipa).

U konačnici, žiri dvoji da li moguće autentičnom pismu i znaku-monogramu prepustiti komuniciranje heterogenosti Županije, pa i specifičnosti turističkog proizvoda? To je zanimljivo i otvoreno teorijsko pitanje, koje je i doprinos ovog rada, no žiri je zaključio da je rad donekle hermetičan i više pripada žanru kulturoloških projekata nego potrebama turizma u široj primjeni.
Pozvani timovi koji nisu osvojili nagradu, a predali su rad (Flomaster, Superstudio, Bruketa&Žinić OM i đkć) dobit će obeštećenje u neto iznosu od 5.000 kn po timu.
Čestitamo nagrađenim autorima te zahvaljujemo svima natjecateljima na poslanim natječajnim rješenjima.

Linkovi na natječajne radove:

Nagrađeni radovi

Ostali natječajni radovi