Rezultati Natječaja za dizajn vizualnog identiteta, signalistike i postava zbirke ‘Lipa pamti’

Damir Gamulin i Antun Sevšek autori su nagrađenog rada na Natječaju za dizajn vizualnog identiteta, signalistike i postava zbirke ‘Lipa pamti’.

Ocjenjivački sud objavio je tko su dobitnici nagrada Natječaja za za dizajn vizualnog identiteta, signalistike i postava zbirke ‘Lipa pamti’.

Ocjenjivački sud natječaja u sastavu: dr.sc. Tea Perinčić, Željko Bistrović, Eni Šebalj, Koraljka Vlajo, Nikola Radeljković, Vanja Cuculić i Silvije Novak, pregledao je pristigla idejna rješenja pozvanih autora/timova te, sukladno kriterijima ocjenjivanja i Općim uvjetima natječaja, najboljim proglasio rad pod šifrom 03: ‘LIPA PAMTI I ŽIVI’ autora Damira Gamulina i Antuna Sevšeka. Autorima je pripala nagrada u neto iznosu od 50.000,00 kn.

Ostali pozvani autori/timovi za rad na svojim idejnim rješenjima primit će obeštećenje u neto iznosu od 10.000,00 kn svaki.

Obrazloženje odluke o odabiru:
Nagrađeni natječajni rad najbolje je odgovorio na projektni zadatak natječaja te je ocijenjen kao muzeološki najcjelovitiji, deduktivno razrađen prijedlog. U konceptualnom smislu je logičan, dosljedan, razumljiv, nepretenciozan i u pojedinim se elementima referira na postojeći postav. Postav racionalno koristi multimedijalne mogućnosti i dobro reinterpretira građu te je provediv u zadanom roku. Strukovni članovi Ocjenjivačkog suda sugeriraju razradu signalistike u suradnji s naručiteljem.

Gamulin & Sevsek – Lipa pamti & zivi

Obrazloženje Ocjenjivačkog suda za ostale radove:
rad pod šifrom 01
naziv koncepta: Sjene
autori: Off Skroz / Maša Vukmanović, Ana Banić Gottlicher (Offstudio), Margita Grubiša i Ivana Žalac (Skroz)
Hrabar i ambiciozan koncept postava predlaže izmještanje glavne zbirke iz zgrade muzeja i odlikuje se kako visokom razinom razrade tako i visokom razinom tehnološke zahtjevnosti. Rad obiluje pojedinim dojmljivim elementima postava koje Ocjenjivački sud smatra vrijednima potencijalne razrade u nekoj od sljedećih faza odvijanja projekta. Vizualni identitet, iako razumljiv i artikuliran, ne korespondira najbolje s temom i postavom. Socijalna dimenzija rada sporna je u dijelu instalacije koji se bavi spomenikom.

rad pod šifrom 02
naziv koncepta: Lipin novi sloj
autori: Arhitektonski biro Turato / Idis Turato, Marko Liović, Josip Mičetić, Nora Turato, Siniša Košćec, Antonio Hadrović
Rad se u značajnoj mjeri bavi eksterijerom u kojem se predlažu zanimljive parterne površine; uz to, u sklopu rada inicira se uređivanje ugostiteljskog objekta i hostela preko puta muzeja. Takva razrada sljedećih faza projekta naišla je na pohvalu Ocjenjivačkog suda. No, koncept postava izveden na principu minimalnih intervencija u postojeći postav, usprkos racionalizaciji, ne donosi novu kvalitetu u predstavljanju. Vizualni identitet, konceptualno također racionaliziran, nije u dovoljnoj mjeri razrađen.

rad pod šifrom 04
naziv koncepta: Jež
autori: Ira Payer, Andro Giunio (Superstudio 29) i AB Forum (Iva Letilović i Igor Pedišić)
Rad je koherentan i konzistentan te dojmljiv u arhitektonskom smislu. Odlikuju ga fokus na sam događaj stradanja i monumentalnost u njegovom predstavljanju, no istovremeno i impersonalnost. Prijedlog za seljenje ‘etnologije’ iz zgrade spomen muzeja predstavlja potencijalnu prednost generalno jasnog i odvažnog koncepta kojem odmaže nedovoljna razrada u muzeološkom dijelu.

rad pod šifrom 05
naziv koncepta: Pamtimo Lipu
autori: Oaza / Ana Marija Poljanec, Nina Bačun, Maja Kolar, Tina Ivezić, Roberta Bratović, Aleksandra Poljanec
Rad u sklopu koncepta postava donosi dobra pojedinačna rješenja i inventivne momente koji zovu na interakciju posjetitelja s građom i referiraju se na društvenu i edukativnu funkciju muzeja. Općenito korektnom radu nedostaje snaga jedinstvenog, dosljedno provedenog koncepta.

rad pod šifrom 06
naziv koncepta: Cocoon
autori: Hrvoje Živčić, Marija Grković, Zvonimir Pavković, Sonja Tadej, Ivan Škugor, Ana Rimac
Rad se temelji na dominantno doživljajnom konceptu postava i kreiranju novog prostora pozitivno ocijenjene scenografske vrijednosti ulaganjem opne u zgradu muzeja zbog čega se, međutim, odriče kontinuiteta u predstavljanju i negira postojeću arhitekturu. Odlikuje ga uspješan vizualni identitet koji na oblikovno suptilan i suvremen način precizno odgovara na projektni zadatak u segmentu vizualne komunikacije, a čija prostorna provedba ne koristi u potpunosti njegov veliki potencijal.

LIPA PAMTI I ŽIVI / Gamulin i Sevšek

LIPA PAMTI I ŽIVI / Gamulin i Sevšek

.