Rezultati Natječaja za dizajn vizualnog identiteta Rijeke kao EPK 2020

Prvu nagradu na Natječaju za dizajn vizualnog identiteta Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020 dobili su Oleg Šuran i Jelena Perišić.

Na otvoreni Natječaj za dizajn vizualnog identiteta Rijeke kao Europske prijestolnice kulture 2020 stiglo je ukupno 24 rada. Ocjenjivački sud Natječaja u sastavu: Damir Gamulin, Jelena Fiškuš, Feđa Vukić, Plamena Šarlija i Idis Turato (predsjednik Ocjenjivačkog suda), na zasjedanju održanom 29. siječnja 2015. odabrao je 3 rada koji su ušli u uži izbor radova te čiji su autori zamoljeni da razrade svoja natječajna rješenja.

Na drugom zasjedanju održanom 17. veljače 2015. članovi Ocjenjivačkog suda pregledali su dorađena natječajna rješenja te jednoglasno donijeli odluku o nagradama:

1. nagradu osvojio je rad pod šifrom 024

Autori: Oleg Šuran i Jelena Perišić
Naziv koncepta: 26.1.

RI2020_web_02 RI2020_web_01 RI2020_web_11
Obrazloženje odluke:
Natječajni rad koji je nagrađen prvom nagradom nudi identitetski sustav umjesto fiksne grafičke forme. Ideja je projekt uspostave identiteta koji je proces s uključivanjem dionika grada a na temelju razumijevanja osnovnih komunikacijskih elemenata koji su ujedno i sastavnice vizualnog jezika koji bi se formirao onako kako nalaže logika života i prilike u kontekstu. Prvonagrađeni rad nudi koncepciju generativnog identiteta, odnosno sustav označavanja koji u primisli ima vremenski dijapazon od godine dana koliko će se u samom gradu i okolici održavati manifestacije. S obzirom da EPK podrazumijeva potpuni angažman svih dionika zajednice ovaj rad primjereno izlazi ususret realnim potrebama organizatora. Uz to vrlina mu je da nudi otvoreni semantički smisao utemeljen na razumijevanju osnovnih elemenata.

Ističući činjenicu da, kako je definirano u natječaju, Grad Rijeka neovisno o stjecanju naslova EPK želi identitet koji će dugoročno definirati vizualni identitet kulturnog i kreativnog sektora, rješenje je ocijenjeno pozitivnim obzirom na širinu mogućnosti sustava, odnosno potencijale njegova razvoja i sposobnost prilagođavanja vibrantnom kreativnom tkivu koje će se progresivno razvijati u procesu kandidature, i kasnije. Time identitet ima priliku dinamički rasti usporedno s razvojem projekata, a da pritom ne gubi primarnu vizualnu i komunikacijsku upečatljivost.

2. nagradu osvojio je rad pod šifrom 023

Autori: Niko Crnčević, Antonio Karača, Nenad Malić i Eva Pavić
Naziv koncepta: Prostor transformacije

023 za objavu

Obrazloženje odluke:
Drugoplasirani natječajni rad nudi jasno estetičko promišljanje identiteta Rijeke kao EPK, a to je fluidnost forme s asocijacijom na vodu i tranzitnost luke kao kulturne metafore. Formalni jezik natječajnog prijedloga je vezan uz tradiciju secesijskog likovnog oblikovanja a nadasve u ideju o metaforičkom potencijalu tipografskih oblika. Ocjenjivački sud je nešto manje uspjelim ocijenio aplikacije temeljnog identiteta,

Dakle osnovna zamjerka odnosi se na zatvorenost sustava aplikacija koji, prema zadanome, treba adekvatno odgovarati kroz dulje vremensko razdoblje i biti široko i aktivno primjenjiv na različite potrebe. Premda forma identiteta donekle promišlja različite verzije spajanja “polariteta”, kroz izvedbu aplikacija upitna je njegova dugoročnija komunikacijska atraktivnost, osobito uzme li se u obzir namjena identiteta i ciljna skupina kojoj se obraća.

3. nagradu osvojio je rad pod šifrom 017

Autori: Maša Milovac, Jan Pavlović
Naziv koncepta: Kulturni terminal

017 za objavu
Obrazloženje odluke:
Trećeplasirani natječajni rad nudi modularnu semantičku koncepciju s alternacijama elemenata u svrhu označavanja pojedinih segmenata programa. Vizualni jezik rada zasnovan je na derivaciji grafičkog označavanja teretne brodske robe i na izmjenjivom kolorističkom kodu,

Navedeni vizualni naglasak na teret žiri je smatrao preusko segmentiranim obzirom na širinu teme i zadane koncepcijske linije, kao i otvorenost za koju se ovim projektom zalaže Rijeka.