Produljen rok za prijem novih članova

Pozivamo zainteresirane kandidate i kandidatkinje koji udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom za primanje u članstvo da se prijave za jednu od sljedećih kategorija: profesionalci, pripravnici, studenti. Rok za prijavu produljen je do ponedjeljka 21.3.2022.

U skladu s Pravilnikom za primanje u članstvo zainteresirani kandidati moraju udovoljavati kriterijima propisanima za svaku od pojedinih kategorija:

Profesionalci

Članovima HDD-a u profesionalnoj kategoriji mogu postati autori kojima je dizajn osnovno zanimanje, odnosno svi oni autori koji na području dizajna djeluju profesionalno, bilo u dizajnerskoj praksi ili na području kritike, teorije i edukacije, a koji zadovoljavaju propisane kriterije. U kategoriju profesionalaca bit će primljeni kandidati s najmanje 3 godine profesionalnog iskustva, a koji su zadovoljili kriterije za vrednovanje. Kandidati trebaju svojim životopisom i priloženim radovima dokazati profesionalno djelovanje. Uža područja djelovanja članova HDD-a u profesionalnoj kategoriji su: grafički dizajn, industrijski/produkt dizajn, dizajn interijera, izložbeni dizajn, modni dizajn, dizajn u digitalnim medijima, dizajn interakcija, fotografija, ilustracija, tipografija, teorija dizajna, kritika dizajna i edukacija u dizajnu.

Kriteriji vrednovanja za primanje u profesionalnu kategoriju

Prema Statutu HDD-a, profesionalac je ‘svaki stvaralac kojemu je dizajn osnovna profesija ili se profesionalno bavi dizajnom, djeluje sukladno profesionalno-etičkim normama te prihvaća Statut i programsko usmjerenje Društva’.

U skladu s tim, članovima HDD-a u profesionalnoj kategoriji mogu postati autori kojima je dizajn osnovno zanimanje, odnosno svi oni autori koji na području dizajna djeluju profesionalno, bilo u dizajnerskoj praksi ili na području kritike, teorije i edukacije, a koji zadovoljavaju propisane kriterije.

Kandidati trebaju svojim životopisom i priloženim radovima dokazati kontinuitet profesionalne djelatnosti. Osim formalnih kriterija, izraženih u bodovima, vrednuje se kvaliteta profesionalnog rada, doprinos struci dizajna te doprinos hrvatskoj kulturi i gospodarstvu.

U kategoriju profesionalaca bit će primljeni kandidati s višegodišnjim iskustvom u struci, koji su zadovoljili kriterije za vrednovanje u sljedećim disciplinama: grafički dizajn, industrijski/produkt dizajn, dizajn interijera, izložbeni dizajn, modni dizajn, dizajn u digitalnim medijima, dizajn interakcija, fotografija, ilustracija, teorija dizajna, kritika dizajna i edukacija u dizajnu. (Jednu ili više navedenih disciplina kandidat označava u Prijavnici kao svoje uže područje djelatnosti, no profesionalni članovi HDD-a se prema njima ne dijele formalno. Označene kompetencije valja dokumentirati u prijavi u članstvo — navođenjem radova i biografskih podataka u obrascu Prijavnice, odnosno dokumentacijom profesionalnih radova.)

Za dokazivanje užeg područja (jednog ili više njih) profesionalnog djelovanja potrebno je priložiti dokumentaciju o zadovoljavanju jednog ili više formalnih kriterija prema sljedećem principu bodovanja:

(1) složeno djelo dizajna (maksimalno 20 bodova)

(2) jednostavno djelo dizajna (maksimalno 10 bodova)

(3) ostvarena samostalna izložba, autorska koncepcija izložbe, seminara ili radionice u zemlji i inozemstvu (maksimalno 20 bodova)

(4) sudjelovanje na skupnoj žiriranoj izložbi (maksimalno 10 bodova

(5) projekt nagrađen na javnom natječaju (maksimalno 20 bodova)

(6) strukovna nagrada u Hrvatskoj ili inozemstvu (maksimalno 10 bodova)

(7) rad reproduciran u stručnoj publikaciji (maksimalno 5 bodova)

(8) kritički tekst objavljen u novinama ili časopisu (maksimalno 10 bodova)

(9) stručni rad dulji od 5 kartica objavljen u časopisu (maksimalno 20 bodova)

(10) objavljeno poglavlje u knjizi (maksimalno 25 bodova)

(11) objavljena knjiga (maksimalno 150 bodova)

(12) pedagoški rad, volonterski angažman i ostali doprinosi struci dizajna (maksimalno 50 bodova)

Kandidati za primanje u članstvo mogu priložiti dokaze o realizaciji radova iz područja dizajna u različitim disciplinama (npr. moguće je priložiti tri djela grafičkog dizajna i jedno djelo produkt dizajna i slično). Bez obzira na ostale kriterije i broj bodova koji iz njih proizlaze, kandidati koji se dizajnom bave u praksi, prijavi obavezno prilažu dokumentaciju dizajnerskih ostvarenja (najmanje 3). Prilaže se najviše 15 radova (npr. 3 složena i 12 jednostavnih djela dizajna).

Radovi trebaju biti naručeni i realizirani (ne stariji od 5 godina), a iznimno se mogu uvrstiti i projekti čija je realizacija u tijeku, odnosno detaljno razrađeni nerealizirani projekti/koncepti. (Uza svaki rad treba obavezno navesti godinu realizacije, odnosno naznačiti ako rad nije realiziran.)

Smjernice za tumačenje pojmova jednostavnog i složenog djela dizajna možete naći u Pravilniku za primanje u članstvo.

Za prijavu u članstvo u ovoj kategoriji potrebno je dostaviti:

1. Ispunjenu i potpisanu prijavnicu
2. Dokumentaciju radova navedenih u prijavnici (.pdf dokument)
3. Kopiju osobne iskaznice ili putovnice
4. Potvrdu o uplati kotizacije u iznosu od 150 kn

 

Pripravnici

Članstvo u ovoj kategoriji stječe se na dva načina:

I. Temeljem prvostupanjske diplome odgovarajućeg fakulteta (popis u Pravilniku). Prijave ne podliježu selekciji.

Za prijavu u članstvo u ovoj kategoriji potrebno je dostaviti:

1. Ispunjenu i potpisanu prijavnicu
2. Kopiju diplome
3. Kopiju osobne iskaznice ili putovnice
4. Potvrdu o uplati kotizacije

II. Temeljem kriterija za vrednovanje – odlukom Komisije za primanje novih članova. Kategorija pripravnika uključuje dizajnere s manje od tri godine profesionalnog iskustva, koji su educirani u srodnom području, ali svojim curriculumom dokazuju da se bave dizajnom profesionalno, bilo u zemlji ili inozemstvu, no trenutačno ne ispunjavaju u potpunosti kriterije koji su potrebni za ulazak u kategoriju profesionalaca. Uža područja djelovanja članova HDD-a u kategoriji pripravnika jesu: grafički dizajn, industrijski/produkt dizajn, dizajn interijera, izložbeni dizajn, modni dizajn, dizajn u digitalnim medijima, dizajn interakcija, fotografija, ilustracija, tipografija, teorija dizajna, kritika dizajna i edukacija.

Za prijavu u članstvo u ovoj kategoriji potrebno je dostaviti:

1. Ispunjenu i potpisanu prijavnicu
2. Dokumentacija radova navedenih u prijavnici (.pdf dokument)
3. Kopiju osobne iskaznice ili putovnice
4. Potvrdu o uplati kotizacije

Studenti

Članovima u ovoj kategoriji mogu postati svi zainteresirani studenti koji ispune Prijavnicu. Studenti trebaju priložiti potvrdu o školovanju na nekom od sveučilišnih studija u zemlji i inozemstvu. Prijave ne podliježu selekciji.

Za prijavu u članstvo u ovoj kategoriji potrebno je dostaviti:

1. Ispunjenu i potpisanu prijavnicu
2. Potvrdu o školovanju
3. Kopiju osobne iskaznice ili putovnice

Članom HDD-a mogu postati svi državljani Republike Hrvatske koji prihvaćaju Statut HDD-a, a koji su svojim dosadašnjim radom dokazali pripadnost praksi, teoriji i promicanju struke dizajna, odnosno svi oni koji su na bilo koji način zainteresirani za napredak dizajna u Hrvatskoj. Članovima mogu postati i osobe koje nisu državljani RH, ali su profesionalno vezani uz RH i svojim radom doprinose razvoju dizajna u Hrvatskoj.

 

Kandidati i kandidatkinje koji žele postati članovima HDD-a trebaju u navedenom roku dostaviti svu potrebnu dokumentaciju, pripremljenu prema uputama za svaku pojedinu kategoriju. Detaljne upute i kriteriji za primanje u članstvo HDD-a nalaze se u Pravilniku za primanje novih članova koji zajedno s Prijavnicom možete preuzeti na linkovima.

Dostava dokumentacije za primanje u članstvo
Prijavnicu zajedno s potrebnom dokumentacijom možete dostaviti elektroničkim putem na tajnistvo@dizajn.hr odnosno poštom/dostavom na adresu: Hrvatsko dizajnersko društvo, “Natječaj za prijem u HDD”, Boškovićeva 18, 10000 Zagreb

Rok za prijavu: 21. ožujka 2022.
(računaju se sve prijave koje stignu do tog datuma)

Sve kandidatkinje i kandidati za primanje u profesionalnu i pripravničku kategoriju moraju dostaviti i potvrdu o uplati jednokratne kotizacije u iznosu od 150 kn. Kotizacija se uplaćuje na žiro račun HDD-a, IBAN HR0624840081100855084 i ne vraća se (ako je potrebno za izvršenu uplatu možemo izdati R1 račun). Kandidati za studentsku kategoriju ne plaćaju kotizaciju.

Iznosi godišnjih članarina su: 500 kn (profesionalni članovi), 250 kn (pripravnici), 50 kn (studenti).

 

Promjena kategorije

Posebno se pozivaju svi članovi HDD-a čiji se profesionalni status u međuvremenu promijenio da prijave promjenu svoje kategorije i također pripreme dokumentaciju prema uputama u Pravilniku.

Rezultati selekcije

Komisija za primanje novih članova koju čine: Ivana Borovnjak, Zoran Đukić, Goga Golik, Nataša Mihaljčišin i Ivana Vučić, pregledat će sve pristigle prijave i procijeniti udovoljavanje kriterija za učlanjenje u HDD. Svi će kandidati o rezultatima Natječaja biti obaviješteni putem e-maila.
(Napomena: u slučaju potrebe ili zbog nemogućnosti sudjelovanja nekih članova, mogu se imenovati dodatni/zamjenski članovi Komisije)
Stupanjem u HDD između ostalog stječe se pravo na:

– smanjenu kotizaciju za sudjelovanje na bijenalnim izložbama hrvatskog dizajna
– porezne olakšice u skladu sa Zakonom (profesionalci i pripravnici)
– besplatnu ocjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU
– sudjelovanja na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi
Pored toga stječu se prava i obaveze spram udruge:

– biti informirani o svim događanjima, natječajima, izložbama, radionicama i sl. vezanim uz aktivnosti HDD-a te na sve ostale obavijesti vezane uz stručna i profesionalna događanja u Hrvatskoj i inozemstvu;
– redovito plaćati godišnju članarinu (iznosi godišnjih članarina: 50 kn (studenti), 250 kn (pripravnici), 500 kn (profesionalci);
– ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima;
– pravo na umanjenu kotizaciju na izložbama u organizaciji HDD-a, umanjenu cijenu godišnjaka i ostalih publikacija u izdanju HDD-a
– pravo na člansku iskaznicu HDD-a i sve pogodnosti koje ona donosi
– aktivno sudjelovati u ostvarivanju zadaća Društva
– predlagati, birati i biti birani u tijela Društva (profesionalci);