Priopćenje Upravnog odbora HDD-a povodom rezultata javnog natječaja za izbor dizajna hrvatske kovanice eura

“HDD će nastaviti beskompromisno inzistirati na provođenju odgovarajućih uvjeta i pravila struke koja osiguravaju odgovoran i transparentan proces koji uvijek ima za cilj iznjedriti najbolje rješenje dizajna na svim razinama. U ovom slučaju, očekujemo preuzimanje odgovornosti Hrvatske narodne banke za neprofesionalno provođenje natječaja za dizajn koji je zbog svega navedenog rezultirao nevještim, nedizajnerskim i spornim rješenjima koja ne doprinose kvalitetnoj prezentaciji Hrvatske u Europi” – iz reagiranja Upravnog odbora HDD-a

Fotografija na naslovnici: HNB

Hrvatsko dizajnersko društvo strukovno je udruženje koje se bavi promicanjem zajedničkih strukovnih i socijalnih interesa članova Društva i sustavnim stvaranjem društvenih uvjeta koji vode poboljšanju rada na području dizajna. U slučajevima poput “Natječaja za izbor dizajna nacionalne strane Republike Hrvatske na optjecajnom kovanom novcu eura i centa”, to činimo participacijom naših profesionalnih članova u tijelima javnih natječaja kako bismo kao struka bili prisutni u bitnim procesima odlučivanja o dizajnu, pogotovo kada su ti procesi od značajnog interesa za hrvatsku javnost. Svojim dugogodišnjim iskustvom uspješnog i kvalitetnog provođenja natječaja za dizajn dokazali smo da se javno zalažemo za profesionalizam u dizajnu čime doprinosimo edukaciji svih uključenih dionika, i u konačnici, unapređenju kvalitete života svih građana Republike Hrvatske.

Iako smo od samog početka Hrvatskoj narodnoj banci nudili cjelovitu suradnju u provođenju i organizaciji natječaja, u ovom slučaju za to nije bilo sluha, stoga smo procijenili da je jedini način uključivanja struke u natječaj za izbor hrvatske kovanice eura uključivanjem odabrane profesionalne članice našeg društva u Komisiju za odabir prijedloga likovnog rješenja. Osim toga, važno je istaknuti kako je predsjednica Upravnog odbora Hrvatskog dizajnerskog društva, Maša Milovac, 30. srpnja 2021. godine, dakle prije javne objave natječaja, uputila dopis guverneru HNB-a, gospodinu Borisu Vujčiću u kojemu je zatražila uvid u natječajnu dokumentaciju kako bi se kroz suradnju osigurala bolja kvaliteta samog natječajnog zadatka, te ponudila dodatno sudjelovanje naših profesionalnih članova u ocjenjivanju pristiglih rješenja. Taj prijedlog nažalost, suprotno očekivanjima, nije prihvaćen. Nadalje, nastavno na sve pokušaje komuniciranja s provoditeljem natječaja te izdvojena mišljenja naše predstavnice Ire Payer kojima je ukazivala na manjkavost postupka natječaja te usprkos svim dobronamjernim i konstruktivnim prijedlozima kojima se trudila osnažiti i učiniti cijeli proces kvalitetnijim, Hrvatska narodna banka uporno je odbijala suradnju. O rezultatima natječaja naša predstavnica nije bila službeno obavještena, već su oni po prvi puta objavljeni u medijima, čime nam je onemogućen bilo kakav prostor za stručnu, adekvatnu i pravovremenu reakciju koja bi predvidivo otklonila ovaj ishod u kojem se propituju rezultati ovog javnog natječaja kao i autorstvo jednog od rješenja za hrvatsku kovanicu eura.

Posebno ističemo da su brojni naši članovi koji su profesionalni dizajneri svjesno odbili sudjelovati na natječaju upravo zbog nedovoljno artikuliranog i profesionalno raspisanog natječajnog zadatka te nedostatka stručnjaka u tijelima koja rješenja ocjenjuju.

Smatramo kako ovaj slučaj može poslužiti kao dobar primjer zašto se svi javni natječaji koji se tiču dizajna u najširem i najužem smislu, ne bi smjeli provoditi mimo pravila struke i bez organizacijske podrške odgovarajuće strukovne matične organizacije, HDD-a. Hrvatsko dizajnersko društvo nastavit će beskompromisno inzistirati na provođenju odgovarajućih uvjeta i pravila struke koja osiguravaju odgovoran i transparentan proces koji uvijek ima za cilj iznjedriti najbolje rješenje dizajna na svim razinama.

U ovom slučaju, očekujemo preuzimanje odgovornosti Hrvatske narodne banke za neprofesionalno provođenje natječaja za dizajn koji je zbog svega navedenog rezultirao nevještim, nedizajnerskim i spornim rješenjima koja ne doprinose kvalitetnoj prezentaciji Hrvatske u Europi.