Predstavljamo predavače na DANU D 2016!

dand7_predavanja_fb

U sklopu ovogodišnjeg DANA D koji će se s temom OTVORENI DIZAJN održati u prostoru POGONA JEDINSTVO i KLUBA MOČVARA u Zagrebu od 10. do 12. lipnja 2016. bit će održano šest predavanja i jedna tribina. Diskurzivni program obuhvaća širok spektar tema kojima će se na različite načine pristupiti pojmu otvorenog dizajna, a ovogodišnji gosti – predavači su: IRENE MALDINI, TOMISLAV MEDAK, ALEKSANDAR KOVAČ, SILVIO LORUSSO, CRISTOPH HAAG, JESSE HOWARD te RADIONA i UDRUŽIVANJE U ARHITEKTURI.

Detalje o terminima održavanja i načinu prijave pročitajte u nastavku!

 

Irene Maldini  – Open Design as Creative Practice and User Involvement
petak 10.06.2016. / 17.45 – 18.30 / Močvara

 

predavanja_irene-maldini_png

 

Irene Maldini radi kao znanstvenica za CREATE-IT, odnosno AMFI na Sveučilištu u Amsterdamu (HvA), te trenutno piše doktorat na Sveučilištu Vrije (VU) u Amsterdamu. Studirala je industrijski dizajn (EUCD, FADU, Urugvaj) te kulture dizajna na Sveučilištu Vrije, a njezina su polja interesa dizajn, edukacija i istraživanje. Radila je i u Urugvaju i Brazilu.

„Već rano u karijeri radeći u industriji ubrzano rastuće proizvodnje u Brazilu, brzo sam postala kritična prema ulozi dizajna u svom kontekstu. Proizvodnja i potrošnja dobara ubrzano je rasla te sam se našla u ključnoj ulozi – dizajniranje primamljivih proizvoda kako bi tvrtke što više proizvodile, a korisnici što više kupovali. Stoga, odlučila sam razmisliti o svojim principima i poslu te sam, ostavivši tradicionalnu dizajnersku praksu za sobom, krenula u edukaciju i istraživanje. Od tada tražim održive načine proizvodnje i potrošnje omogućene dizajnom. Glavni fokus moga rada bili su razni načini uključenja korisnika u dizajn poput koncepta DIY, otvorenog dizajna i participativne inovacije.“

*Predavanje će biti održano na engleskom jeziku.

 

Tomislav Medak – Technological Systems and Social Emancipation – Do Open Architectures Matter

subota 11.06.2016. / 15.00 – 15.45 / Močvara

 

predavanja_tomislav-medak

 

Tomislav Medak je filozof s interesom za suvremenu političku filozofiju, teoriju medija i estetiku. Zajedno sa svojim kolegama vodi teorijski program i izdavačku djelatnost Multimedijalnog instituta/MAMA u Zagrebu. Zagovornik je slobodnog softvera i slobodne kulture, a radi na projektu Memory of the World/Public Library. Autor je unutar zagrebačkog kazališnog kolektiva BADco u kojem i nastupa.

 

*Predavanje će biti održano na engleskom jeziku.

 

Aleksandar Kovač – On Designers and Open source / subota 11.06.2016. / 15.45 – 16.30 / Močvara

 

predavanja_aleksandar-kovac

 

Aleksandar Kovač rođen je 1977. u Vukovaru. Pohađao je osnovnu školu u Vukovaru i gimnaziju u Zagrebu. Nakon napuštanja ideje da postane akademski slikar, pronalazi se u dizajnu i napokon završava Studij dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom završnih godina dodiplomskog studija i nekoliko godina nakon studija, radi kao grafički dizajner i kao savjetnik za dizajn, no odlučuje još malo učiti o dizajnu. Stoga, odlazi na postdiplomski studij u Kyoto zahvaljujući stipendiji vlade Japana. U Japanu boravi 7 godina gdje prvotno radi kao znanstveni istraživač, a potom magistrira na cijenjenom Institutu za tehnologiju u Kyotu (KIT) na kojemu trenutno završava doktorat s temom metodologije open-source dizajna. Pod mentorstvom profesora Katsuhiko Kushija, uključuje se u opsežne suradničke projekte sa japanskim tvrtkama na razvoju novih proizvoda i usluga. Dva su mu projekta dobila japansku Good Design Award. Interesi su mu u oblikovanju i vođenju stvaralačkih projekata sa i u zajednicama, društvima i kulturama. Istražuje i primijenjuje dizajnerska znanja i vještine u otvorenim informacijskim kontekstima on-line i off-line. Član je Japanskog društva za znanost o dizajnu (JSSD).

 

Silvio Lorusso – Digital Publishing – In Defense of Poor Media / subota 11.06.2016. / 16.30 – 17.15 / Močvara

 

predavanja_silvio-lorusso

 

Silvio Lorusso je talijanski umjetnik, dizajner i istraživač s interesom za kompleksnu povezanost tehnologije i društva. Doktorirao je 2016. na Studiju dizajna na Sveučilištu Iuav u Veneciji. Redovito surađuje s Institutom za mrežne kulture u Amsterdamu. Sudjelovao je na izložbama i manifestacijama poput Transmediale (Berlin, Njemačka), Impakt (Utrecht, Nizozemska), Off the Press (Roterdam, Nizozemska), Adhocracy (Atena, Grčka). Njegovi su tekstovi objavljeni su u časopisima Prismo, Printed Web 3, Metropolis M, Progetto Grafico, Digicult, Diid i Doppiozero. O njegovim se radovima pisalo, između ostalih, i za The Guardian, The Financial Times i Wired. Od 2013 upravlja arhivom naziva Post-Digital Publishing Archive (p-dpa.net).

Ovim predavanjem odaje počast eseju „U obranu siromašne slike“ njemačke umjetnice i teoretičarke Hito Steyerl koja govori o određenom „naboju“ koje siromašne slike – slike koje su „objavljene, preuzimane, dijeljene, reformatirane i obrađivane“ – steknu tijekom cirkulacije mrežama. Silvio Lorusso tvrdi kako su siromašni mediji, u području digitalnog objavljivanja, sposobni „transformirati kvalitetu u pristupačnost,“ kao što to rade siromašne slike. Siromašni mediji potvrđuju potencijal knjige za dupliciranjem i širenjem. Suprotno, bogati mediji produkt su jedne komercijalne doktrine bazirane na prividnom razumijevanju digitalne tehnologije, holivudskoj retorici uključivanja i reakcionarnom konceptu procesa objavljivanja.

*Predavanje će biti održano na engleskom jeziku.

 

Christoph Haag – Towards Situated Softwares / subota 11.06.2016. / 17.15 – 18.00 / Močvara

 

predavanja_christoph-haag

 

Christoph Haag istražuje i stvara poveznice između dizajna i softverskih praksi. Kao korisnik i tvorac raznih sučelja, pokazuje snažan interes prema free/libre/open source tehnologiji. Trenutno je fokusiran na korištenje izdavaštva kao oblika kreativnog izričaja. Živi i radi u Augsburgu, u Njemačkoj.

„Nakon vrhunca umrežene kulture, trenutno doživljavamo homogenizaciju i centralizaciju u svim područjima našeg digitalnog okruženja. Dok free/libre/open source softver omogućuje alternativu iznad brušenog metala i kreativnih oblaka, on ipak nije jednostavan odgovor na kompleksno pitanje. Nakon višegodišnjeg iskustva u grafičkom dizajnu unutar ekosistema free/libre/open source kulture, vrijeme je da rezimiramo i podijelimo iskustva.“
Predavanje obuhvaća niz projekata i pokušaja da se oni prenesu u praksi, gdje bi f/l/os kultura omogućila sredstva za radikalnu lokalizaciju, osnažujući parcijalne perspektive i raširene odgovornosti.

*Predavanje će biti održano na engleskom jeziku.

 

Jesse Howard – Open Design Process with Hacking Households / subota 11.06.2016. / 18.00 – 18.45 / Močvara

 

predavanja_jesse-howard

 

Jesse Howard je dizajner i istraživač koji živi i radi u Amsterdamu, a fokusiran je na stvaranje predmeta koji propituju postojeće veze između dizajnera, proizvođača i korisnika čiji konačni produkt predstavlja novi sistem stvaranja. Inicirao je nezavisnu praksu 2012. nakon što je diplomirao u designLab-u na Akademiji Gerrit Rietveld u Amsterdamu. S korijenima u DIY zajednicama poput FabLabs i Makerspacers, svojim radom istražuje kako novi pristupi stvaranja mogu utjecati na našu svakodnevnicu. Tijekom 2015. i 2016. radio je kao gost-predavač na Dizajn Akademiji u Eindhovenu u odjelu Društvenog dizajna. Trenutno se bavi istraživanjem alternativnih pristupa kućanskim uređajima kroz suradnju s platformom Hacking Households.

*Predavanje će biti održano na engleskom jeziku.

 

Dina Korper Žemva – Autor / subota 11.6.2016. / 14.15 – 15.00 / Močvara

 

predavanja_dina-korper-zemva

 

Dina Korper Žemva je osnivačica i direktorica odvjetničkog društva KORPER & Partneri te specijalistica za intelektualno vlasništvo te predavačica i nositeljica kolegija Osnove intelektualnog vlasništva na Studiju dizajna Arhitektonskog fakulteta  Sveučilišta u Zagrebu te na specijalističkom studiju Projektnog menađmenta Veleučilište Baltazar Krčelić. Objavila nekoliko desetka stručnih članaka te održala znatan broj prezentacija na domaćim i inozemnim stručnim skupovima o različitim aspektima intelektualnog vlasništva, koautorica je udžbenika Pravno okružje poslovanja, autor poglavlja Intelektualno vlasništvo.

Iz pozicije odvjetnice i stručnjakinje za područje autorskih prava,  predavanje će se fokusirati na pregled uloge autora, priznavanje prava, te opseg i ograničavanje autorskih prava.

*Predavanje na hrvatskom jeziku.

 

Radiona – Udruga za razvoj ‘uradi sam’ kulture / petak 10.06.2016. / 18.30 – 19.00 / Močvara

 

predavanja_radiona

 

Radiona.org predstavlja kroz prošlost, sadašnjost i budućnost svoje aktivnosti, djelovanje, neformalnu filozofiju, strategiju, domaće i međunarodne projekte i lemne tehnike publici Dana D.

Radiona / Makerspace – Udruga za razvoj ‘uradi-sam’ kulture osnovana sa svrhom jačanja vidljivosti open source kulture i samoodržive produkcije, kao i s ciljem povezivanja područja umjetnosti, znanosti i tehnologije. Cilj udruge je stvaranje novih realiteta umreženih i suradničkih intermedijskih i novomedijskih praksi u skladu sa svjetskim trendovima kao što su DIY (uradi-sam) i DIWO (uradi-s-drugima). Radiona.org fokusira svoje aktivnosti na edukaciju, istraživačke procese, umjetničke projekte, kustoske prakse, međunarodne i domaće intersektorske suradnje, samoobnovljive sisteme i socijalno osviještena pitanja…

 

Udruživanje u Arhitekturi – tribina / petak 10.06.2016. / 19.00 – 19.45 / Močvara

 

predavanja_arhitektura

 

Kakva je uloga arhitekata u proizvodnji prostora, a kakva u radnim odnosima? Završili smo arhitektonski fakultet, spremili diplomu na policu između “Neuferta” i “Jansona” i proveli nekoliko godina radeći u privatnim praksama  manje ili više poznatih arhitekata. Puno se radi, ali se slabo naplaćuje; ima lijepih projekata, češće na papiru nego u realizaciji, ali se prehranjujemo legalizacijama. Priče nam se razlikuju samo u nijansama. Kriza je ponovo stavila u prvi plan ono što je odavno zanemareno – za što i koga rade arhitekti, za što nas se točno školuje? Podređivanje logici tržišta i profita primorava nas na ideju da je arhitektura biznis u kojem smo jedni drugima tek konkurencija, a gradnja zadovoljavanje odnosa između famoznog investitora i njegovog arhitekta.

Na tribini “Udruživanje u arhitekturi” razgovarat ćemo o drugačijim oblicima udruživanja arhitekata, o odnosu prema radu u arhitekturi i solidarnosti među radnicima u arhitekturi, udruživanju sa ostalim akterima u gradnji te primjerima udruživanja krajnjih korisnika i kako je takvim udruživanjima moguće utjecati na dostupnost i kvalitetu arhitekture.

Kroz razgovor sa sudionicima tribine predstavit ćemo ideju osnivanja arhitektonskih zadruga kao i Zadruge za etično financiranje i građevinske sekcije unutar nje.

Na tribini sudjeluju:

Iva Marčetić – Pravo na Grad i Zadruga Otvorena arhitektura

Matija Pajić – student AF u Zagrebu, suvlasnik firme Membrain projektiranje d.o.o.

Ivan Vadanjel – Zadruga Otvorena arhitektura, Zadruga za etično financiranje