Predavanja Marka Goluba, Koraljke Vlajo i Dejana Kršića u sklopu projekta Dizajn i kriza u Bihaću

U sklopu kolegija Dizajn i kriza Tekstilnog odsjeka UNBI a u suradnji s Gradskom galerijom u Bihaću, Marko Golub — voditelj galerije Hrvatskog dizajnerskog društva, Koraljka Vlajo — kustosica Muzeja za umjetnost i obrt i Dejan Kršić — nastavnik na Umjetničkoj akademiji u Splitu, održat će predavanja koja govore o hrvatskom iskustvu na polju dizajna u specifičnim političkim, društvenim i ekonomskim prilikama s naglaskom na vrijeme socijalizma i tranziciju.

Predavanja će biti održana u Gradskoj galeriji u Bihaću (Bosanska ulica 15) u srijedu 26. travnja s početkom u 9.00 h. Predviđeno trajanje do 12.00 h.

 


Marko Golub / Transformacije objekata

Predavanje Transformacije objekata fokusira se na niz primjera onih projekata koji su uspjeli dotaknuti materijalnu i simboličku vrijednost dizajnerskih proizvoda u radikalno razigranom, eksperimentalnom, simboličkom i značenjskom aspektu. Odabrane primjere karakterizira njihova hibridna priroda (kroz tipologiju, funkciju, medij, kontekst, metodologiju ili tradiciju) i kapacitet da kreiraju, oblikuju, provociraju ili pak da sudjeluju u kritičkom diskursu. Selekcija podrazumijeva modni i produkt dizajn, također manje očito mnogo dizajna knjiga od 2000-ih do 2010-ih, kao i one primjerke i projekte koji bi se mogli svrstati u okvire onog što se naziva spekulativna dizajnerska praksa. Dodatna podtema ovog predavanja je kontekst unutar kojeg su spomenuti radovi i projekti nastajali – što pak u dobroj mjeri ima vezu s krizom i procesima opadanja i nestanka industrijske proizvodnje u zadnjih 20 godina, procesima propadanja i odumiranja određenih medija koji su tokom 20. stoljeća oblikovali ideju šta je to uopće dizajn.


Koraljka Vlajo / Dizajn u tranziciji

Na predavanju će biti riječi o dizajnu u Hrvatskoj u razdoblju od devedesetih godina do danas i smjestit će praksu dizajna u turbulentni društveno-politički i ekonomski kontekst proteklih dvadeset i pet godina. Dakako, dizajn se ne može promatrati kao homogeno područje već je važno uočiti da različita područja u dizajnu (već i na razini bazične podjele produkt dizajn – dizajn vizualnih komunikacija) različito reagiraju na krizu. Pri tom, svakako je važno obuhvatiti ne samo regionalnu situaciju “vječne krize” već i širi postindustrijski kontekst u kojem djeluju suvremeni dizajneri.


Dejan Kršić / Socijalizam i modernost. Socijalni i kulturalni aspekti dizajna u socijalističkoj Jugoslaviji

Predavanje Socijalizam i modernost. Socijalni i kulturalni aspekti dizajna u socijalističkoj Jugoslaviji je kratko upoznavanje s domaćom/lokalnom produkcijom grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija u periodu od 1945. do 1990. godine. Predavanje se bavi razvojem grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija u periodu socijalističke Jugoslavije. Želja je ključne pojave i imena smjestiti u odgovarajući povijesni kontekst, s namjerom periodizacije toga razvoja u tri duže cjeline. Predavanje se također bavi sa specifičnim aspektima praktičnog, teoretskog i metodološkog spektra historiografskih problema dizajna u post-jugoslavenskom kontekstu.

 

ma-ko-krshi-print

 

Marko Golub je kustos dizajna i kritičar. Do 2010. godine radio je u redakciji zagrebačkog Radija 101. Nakon toga prelazi na mjesto voditelja galerije Hrvatskog dizajnerskog društva. Autor je niza tekstova, kritika, radijskih i televizijskih emisija i jedan je od najplodnijih kritičara u Hrvatskoj. Od 2016. je predsjednik hrvatske sekcije Međunarodne asocijacije likovnih kritičara (AICA).

Koraljka Vlajo je dizajnerica i kustosica dizajna. Od 1996. do 2001. godine radila je kao dizajnerica enterijera u arhitektonskoj agenciji Pekka Salminen Ltd u Helsinkiju. Od 2001. godine zaposlena je u Muzeju za umjetnost i obrt u Zagrebu na mjestu voditeljice kolekcije dizajna. Autorica je brojnih izložbi iz historije dizajna.

Dejan Kršić je teoretičar dizajna i dizajner. Osnivač je dvosedmičnog magazina Arkzin 1993. godine. Kreirao je niz grafičkih rješenja za izložbene publikacije. Od 2000. godine suradnik je kustoskom timu WHW. Od 2003. radio je dizajn za Galeriju Nova. Od 2008. predaje na Odsjeku za dizajn i vizualne komunikacije Umjetničke akademije u Splitu.