Poziv za voditelje kreativnih radionica za građanstvo

COS_poziv_za_voditelje-16

Hrvatsko dizajnersko društvo, Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti i Muzej za umjetnost i obrt pozivaju zainteresirane članove HDD-a i ULUPUH-a i druge profesionalce iz srodnih područja da se prijave za voditelje kreativnih radionica za građanstvo koje će se održavati u sklopu projekta CENTAR OBLIKOVANJA SVAKODNEVICE, a kojeg sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Radionice su namijenjene različitim dobnim skupinama polaznika (osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast, odrasli, treća životna dob), a moguće je prijaviti radionice za jednu ili više kategorija polaznika. Rok za prijavu za prvu radionicu za školarce je do 18. ožujka, a za sve ostale radionice do 1. travnja 2019. Više detalja u nastavku teksta.

 

U okviru dvogodišnjeg projekta Centar oblikovanje svakodnevnice kojeg zajednički provode HDD, ULUPUH, MUO, Bacači sjenki i Grad Zagreb, predviđen je ciklus kreativnih radionica za građanstvo. Zamišljeno je da radionice vode voditelji u paru. Za honorare voditelja pojedine radionice na raspolaganju je do 4.500 kn po voditelju (za dvodnevne radionice) odnosno do 5.500 kn po voditelju (za trodnevne radionice). Navedeni iznos podrazumijeva ukupni trošak autorskog honorara.

Pozivamo sve zainteresirane da se jave s prijedlozima za radionicu, koja može biti iz bilo kojeg područja djelovanja MUO-a, ULUPUH-a i HDD-a. Potiču se radionice interdisciplinarnog karaktera. Za detalje pogledati upute.

Materijalni troškovi pojedine radionice (potrošni materijal, alat i sl.) ne bi smjeli prelaziti 1.000 kn (za radionice s 5 polaznika) odnosno 1.600 kn bruto (za radionice s 8 polaznika). Radionice će se održavati u prostorima HDD-a, ULUPUH-a i MUO-a , a radionice keramike u prostoru s odgovarajućom opremom za keramiku, u dogovoru s odabranim voditeljima radionice.

Rok za prijavu

Radionice će se odvijati tijekom cijelog trajanja projekta, kroz 2019. te do kraja 2020. godine, prema rasporedu navedenom u prijavnici. Prva u nizu radionica (Design Thinking, dvodnevna radionica za školarce) održat će se u MUO sredinom travnja 2019. pa vas molimo da se zainteresirani za vođenje te radionice prijave najkasnije do 18. ožujka. Za vođenje ostalih radionica autori se mogu javiti do 1. travnja 2019.

Tipovi radionica

Pozivamo Vas da predložite radionicu u jednoj ili više kategorija:

  • Design Thinking (osnovnoškolci i srednjoškolci) – predviđene su 4 dvodnevne radionice
  • Međugeneracijske radionice (polaznici različitih generacija, poželjno u paru: npr. članovi uže ili šire obitelji, prijatelji i sl.) – predviđene su 3 trodnevne radionice, od kojih je jedna radionica keramike
  • Afterwork radionice – predviđene su 4 dvodnevne radionice, od kojih su dvije radionice keramike
  • Treća životna dob (65+) – predviđene su 4 dvodnevne radionice, od kojih je jedna radionica keramike

Trajanje po danu dogovara se s voditeljima radionice, ovisno o sadržaju.

Kriteriji za odabir voditelja

Sve pristigle prijave razmotrit će povjerenstvo sastavljeno od predstavnika ULUPUH-a, HDD-a i MUO-a. Tročlano povjerenstvo u sastavu: Iva Novak (MUO), Bella Rupena (ULUPUH) i Mia Bogovac (HDD) samostalno donosi odluku o odabiru voditelja radionica. Upravljačka tijela ULUPUH-a, HDD-a i MUO-a ne sudjeluju u donošenju odluke. O odabranim voditeljima radionica svi će prijavitelji biti obaviješteni na e-adresu iz prijavnice, za prvu u nizu radionica (u MUO) do 30. ožujka, za ostale radionice do 15. travnja 2019. Zbog izuzetno velikog broja prijava produljuje se rok za odabir voditelja radionica do 29. travnja.

Na poziv se ne mogu javiti zaposlenici HDD-a, MUO-a i ULUPUH-a, njihovi zamjenici, sastavljači poziva, članovi povjerenstva za odabir radionica kao ni njihovi bliski srodnici.

Kriterij za odabir prijavitelja je ekonomski najpovoljnija ponuda. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvećim brojem ostvarenih bodova utvrđenih prema omjeru cijene i kvalitete i to na sljedeći način:

1.Kvaliteta prijedloga donosi do 90 bodova (90%).
2. Iznos ponude donosi do 10 bodova (10%).

Prilikom ocjenjivanja kvalitete prijedloga, vrednovat će se:
— profesionalnost i iskustvo u osmišljavanju i realizaciji radionica
— tema radionice i interdisciplinarni pristup
— razina promišljenosti metodologije rada i upotrebe materijala i alata

Povjerenstvo zadržava pravo da prijavitelje zatraži pojašnjenja i dorade.


Postupak prijave

Prijedlozi za radionice podnose se putem online prijavnice.

Radionice keramike prijavljuju se putem odvojene prijavnice.

Ukoliko se želite prijaviti za vođenje više kategorija radionica, potrebno je ispuniti prijavni obrazac za svaku kategoriju posebno.

Prilozi poziva

COS_upute_radionice_voditelji

 

lenta za poziv