Poziv za prijedloge Dizajnerskih početnica u sezoni 2017/18!

početnica cover

Hrvatsko dizajnersko društvo poziva članove i sve ostale zainteresirane autore i timove na sudjelovanje u projektu Dizajnerska početnica. Prijedloge Početnica koje će se realizirati u 2017. godini možete dostaviti do ponedjeljka 10. travnja 2017. do ponoći!

 

Dizajnerska početnica je program kreativnih radionica za djecu i mlade (osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast) koje se u organizaciji Hrvatskog dizajnerskog društva kontinuirano održavaju od 2009. godine. Radionice vode natječajem odabrani profesionalni dizajneri iz svih područja djelovanja HDD-a (grafički, produkt, modni, prostorni, te dizajn novih medija), čime se pokušava dijelom nadoknaditi manjkavost hrvatskog sustava redovne nastave na području likovne kulture i vizualne pismenosti. Želja nam je da se ove godine, osim dizajnera, na natječaj jave i autori i timovi srodnih/bliskih zanimanja sa prijedlozima koji su tematski povezani s dizajnom.

Cilj radionica je upoznati djecu s osnovama dizajna i njegovom utjecaju i važnosti na svakodnevni život kroz stvarnu realizaciju jednog dizajnerskog projekta, odnosno kreativnog procesa. Radionice će se održavati u HDD galeriji subotom u prijepodnevnom terminu, u trajanju do 3 sata. Broj sudionika na svakoj radionici ograničen je na 15 polaznika. Mogu se prijaviti radionice za niže i više uzraste osnovnoškolaca, ali i za srednjoškolski uzrast. Za voditelje radionica osiguran je honorar u visini 600 kn neto (honorar se odnosi na koncipiranje i vođenje jedne radionice, neovisno o broju članova tima).

 


Kriteriji za odabir

Pri selekciji prednost će imati promišljeni, ekonomični (niskobudžetni) prijedlozi u skladu s gore navedenim ciljevima. Selekcijska komisija će voditi računa da su u programu zastupljena različita područja dizajna i edukacijska područja bitna za razvoj polaznika (npr. kreativno mišljenje, timski rad, društveno korisne teme, umjetnost, ekologija, novi mediji i sl.) kao i zanimljivost ponuđene teme. Prijedlog radionice treba biti tematski koncipiran u odnosu na: određeni materijal i njegove karakteristike, specifične dizajnerske tipove zadataka prilagođene dječjem ili srednjoškolskom uzrastu, ili teme od društvenog značaja.

Prijava treba sadržavati sljedeće podatke:

 1. Naziv radionice
 2. Sažet opis radionice koji će služiti kao tekst za najavu radionice (do 500 znakova)
 3. Detaljan opis radionice koji će služiti za selekciju prijava (do 1800 znakova):
 4. a) ciljana dobna skupina (niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole, srednja škola),
  b) okvirni troškovnik s popisom materijala potrebnog za radionicu (za 15 polaznika),
  c) fotografija za najavu radionice,
  d) ciljevi radionice
 5. CV iz kojeg je vidljivo polje djelovanja i reference vezane uz predloženu temu radionice te kratka biografija (do 300 znakova za objavu radionice). Ukoliko je potrebno prijavnici možete priložiti dodatne materijale koji daju potpuniji uvid u prijedlog
 6. Kontakt voditelja (ime i prezime, adresa, e-mail, broj mobitela)

Prijedloge mogu podnijeti autori i timovi (do 2 osobe). Svaki predlagatelj ima pravo sudjelovanja s više prijedloga. Na osnovu odabranih prijedloga formirat će se raspored Početnica za cijelu godinu s unaprijed određenim terminima. Postoji mogućnost uvrštavanja Početnica u programe drugih događanja (npr. Plan D).

početnica MUO

Selekcijska komisija koji čine bivši voditelji radionica i programa Dizajnerske početnice: Izvorka Jurić, Maja Subotić i Dario Dević, na osnovu pristiglih prijava odabrat će radionice koje će se realizirati tijekom 2017. godine.

Za prijavu ispunite priloženu prijavnicu i dostavite je na adresu dizajnerskapocetnica@dizajn.hr do 10. travnja 2017. do ponoći. Rezultati natječaja bit će objavljeni na dizajn.hr u roku od dva tjedna nakon završetka selektiranja. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se uzimati u obzir. Selekcijska komisija zadržava pravo uz odabrane prijave u program uvrstiti i manji broj radionica odabranih izravnim pozivom.
Više o dosadašnjim početnicama možete pogledati na linku.

Prijavnica za Dizajnersku početnicu

početnivca danijela

Detaljnije o programu
2016. je obilježeno dvadeset godina otkako je nastava Likovne kulture u hrvatskim osnovnim školama svedena na samo jedan sat tjedno (35 sati godišnje), a situacija u srednjim školama još je i slabija: osim što se nastava Likovne umjetnosti održava samo jednom (a u prirodoslovno-matematičkim gimnazijama u kasnijim razredima nijedanput) tjedno, ondje u potpunosti izostaje ikakav praktičan pristup, a poučava se tek vrlo uzak dio teorije i povijesti umjetnosti. Hrvatska je tako prema podacima Europske komisije prema broju sati likovne kulture i/ili umjetnosti pri dnu europskog prosjeka (prema podacima iz 2012. u odnosu na 280 hrvatskih sati vizualne kulture tijekom osnovnoškolskog obrazovanja, Češka ima 385, Slovenija 637, Portugal 1050, a Finska čak 3306).

Specijalizirane radionice poput onih u programu Dizajnerska početnica stoga su neophodne u promociji svijesti o promatranju, propitkivanju i sudjelovanju djece i mladih u oblikovanju vlastitog vizualnog okoliša, a širina specijalnosti unutar dizajna kojima se bave članovi HDD-a (od modnog i grafičkog, preko proizvodnog i prostornog, pa do novomedijskog dizajna i advertisinga) može poslužiti kao vrijedan izvor za upoznavanje polaznika s različitim aspektima vizualnog izražavanja kojih se hrvatski obrazovni sustav malo ili uopće ne dotiče.

Namjera programa Dizajnerska početnica je: a) suplementirati manjak kvalitetne edukacije u području likovne kulture u sustavu osnovnih i srednjih škola; b) nadoknaditi skoro potpuni izostanak edukacije o dizajnu unutar tog sustava; c) pružiti polaznicima srednjoškolskog uzrasta priliku za praktičan likovni rad te upoznavanje s različitim likovnim tehnikama i materijalima, d) pružiti profesionalnim dizajnerima jedinstvenu priliku za rad s mlađom populacijom.