Poziv na Redovnu skupštinu HDD-a

DSC02526

Temeljem članka 23. Statuta te odluke Upravnog odbora HDD-a pozivaju se svi članovi HDD-a na Redovnu skupštinu Hrvatskog dizajnerskog društva koja će se održati u petak, 26. veljače 2016. s početkom u 18 h u prostorijama HDD-a, Boškovićeva 18.

 

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

 

dnevni red

  1. Izbor zapisničara/ke i dva ovjerovitelja/ice zapisnika
  2. Izvješće o radu tijekom prethodnog razdoblja
  3. Izvješće o novčanom poslovanju za proteklu godinu
  4. Izvješće Nadzornog odbora o valjanosti financijskih izvješća
  5. Rasprava o izvješćima
  6. Program rada za naredno mandatno razdoblje
  7. Financijski plan za 2016. godinu
  8. Predstavljanje Smjernica za izračun cijena dizajna
  9. Predstavljanje Pravilnika za natječaje
  10. Razno

 

Molimo članove, osobito one s pravom glasa, da se odazovu pozivu kako bismo osigurali kvorum (Sukladno Statutu HDD-a „da bi Skupština mogla donositi valjane odluke, potrebno je da na zasjedanju sudjeluje najmanje 10% od ukupnog broja članova/članica s pravom glasa (profesionalci i emeriti)).

Također Vas molimo da dolazak potvrdite na email tajnistvo@dizajn.hr odnosno tel.  4846874 i mob. 098 311 630