Poziv na radionicu za buduće voditelje natječaja HDD-a

Pozivamo profesionalne članove HDD-a koji žele postati suradnici — voditelji strukovnih natječaja u HDD-u, da se prijave na edukativnu radionicu na kojoj će steći uvid u natječajnu metodologiju i osnovno znanje o procesu vođenja natječaja u dizajnu. Prvi dio radionice bit će u subotu 6. svibnja nakon čega će polaznici dobiti zadatak izrade vlastite skice natječaja. Prezentacija i obrana zadatka bit će u subotu 13. svibnja. Nakon uspješno završene edukacije polaznici će biti uvedeni na listu HDD voditelja natječaja. Prijave za sudjelovanje primamo do utorka 2. svibnja. Sudjelovanje na radionici je besplatno, a broj polaznika ograničen.


Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

Warning: Undefined variable $title in /home/dizajnhr/public_html/wp-content/themes/dizajn/functions.php on line 707

 

Svrha i ciljevi radionice

Edukacijom zainteresiranih članova i uključivanjem u rad HDD-a novih voditelja koji su upoznati s dobrom praksom i metodologijom natječaja, želimo održati visoku profesionalnu razinu u vođenju strukovnih natječaja i osigurati kapacitet za provođenje strukovno kvalitetnih i tržišno uspješnih natječaja u skladu s načelima struke.


Ciljevi radionice su:

  • upoznati polaznike s metodologijom i procesom, odnosno standardima vođenja natječaja u HDD-u,
  • dati polaznicima sistematizirano osnovno znanje kao temelj za praktično vođenje natječaja,
  • pružiti uvid u primjere iz višegodišnje prakse vođenja natječaja, uz analizu slabih točaka i stvarnih situacija odnosno rezultata natječaja

 

Važnost strukovnih natječaja

Prema usvojenim Programskim smjernicama djelovanja HDD-a za 2015.-2017. “Hrvatsko dizajnersko društvo provodi natječaje u skladu s načelima i vrijednostima dizajnerske struke, a u mnogim slučajevima i savjetuje dizajnere i gospodarstvenike kako bi se povećala kvaliteta procesa i rezultati suradnje. U djelovanju ‘prema gospodarstvu’ važnu ulogu ima razvoj novih strukovnih suradničkih i natječajnih metodologija, kao i izgradnja konteksta za približavanje i bolju komunikaciju između dizajnera i gospodarstvenika kroz zajedničke edukativne i poduzetničke projekte.”

Provođenje kvalitetno raspisanih i transparentnih natječaja za naručitelje s područja gospodarstva, kulture, za institucije ili nevladine organizacije, jedna je od djelatnosti HDD-a koja direktno utječe na razumijevanje i percepciju uloge dizajna na djelatnoj gospodarskoj i društvenoj sceni. Kroz provođenje natječaja, uspostavlja se razmjena, razumijevanje i konstruktivna suradnja između naručitelja i dizajnera, dijalog između šire i strukovne javnosti. Uvjeti suradnje s dizajnerima ili interdisciplinarnim timovima vođenim od strane dizajnera definiraju se u dijalogu s naručiteljem, pri čemu HDD dobiva priliku za edukaciju i aktiviranje članstva, naručitelji koriste siguran modalitet kako bi dobili najbolji mogući projektni zadatak, radni proces i rezultat projekta, a svi članovi HDD-a dobivaju priliku za natjecanje.

Natječaji su važna forma međusobne suradnje svih aktera bitnih za vitalnost i rast struke, no isto tako i kompleksno područje koje je nedovoljno poznato većini dizajnera i naručitelja. U trenutku kada smo na korak od usvajanja prijedloga Pravilnika o vođenju natječaja, s godinama provođenja natječaja iza sebe, cilj nam je podijeliti znanje i vještine vođenja natječaja i uspostaviti bazu budućih voditelja natječaja koji će usvojiti dobru praksu, osigurati kontinuitet u kvalitetnom provođenju natječaja i, a dubinskim poznavanjem područja, nastaviti poboljšavati metodologiju i proces.

Tko se može prijaviti

Prijaviti se mogu svi članovi profesionalne kategorije članstva HDD-a s najmanje 5 godina iskustva u profesionalnom radu, neovisno o području djelovanja.

Od budućih voditeljica i voditelja očekujemo:

— najmanje 5 godina iskustva u praktičnom profesionalnom radu

— odlične organizacijske sposobnosti i socijalne vještine

— sposobnost konstruktivnog i staloženog rješavanja kriznih situacija

— da su pismeni i imaju visoku razinu artikulacije:

  • u procesu prezentacije natječajnog procesa naručitelju, pregovaranja o uvjetima suradnje i zastupanja interesa struke
  • u pisanju natječajnog projektnog zadatka i drugih elemenata dokumentacije (objave za javnost, opći uvjeti u suradnji s pravnim službama naručitelja i Tajništvom HDD-a/tehničkom voditeljicom)
  • u komunikaciji s natjecateljima prilikom moderiranja usmenog brifinga i tijekom cijelog natječajnog procesa /email komunikacija
  • na zasjedanjima Ocjenjivačkog suda na kojima voditelj ima ulogu moderatora strukovnih članova i članova predstavnika naručitelja te zastupa interese HDD-a, prijavljenih natjecatelja i samog natječaja kao projekta kojeg vodi ka konstruktivnom završetku

— sposobnost odlučivanja o strateškim smjernicama projekta, neovisno o postojanju ili kvaliteti ulazne strateške podloge

— sposobnost projekcije kako će se rezultati natječaja zaista implementirati i realistična procjena kako se može postići najviše u stvarnim okolnostima koje očekuju izvedbeni projekt

— analitičke sposobnosti

— razumijevanje važnosti timskog rada i visoku razinu odgovornosti prema sudionicima i rezultatima projekta

— da su spremni na konzultacije i uvažavanje konstruktivne kritike

— odgovornost prema ukupnom natječajnom budžetu i razumijevanje svrhe investicije koju natječaj predstavlja u poslovanju naručitelja

 

Uloga voditelja u natječaju

Voditeljica ili voditelj natječaja ima cjelovit pregled i kontrolu nad svim dijelovima natječajnog procesa. Njihov je zadatak osmisliti i konstruktivno usmjeravati sve faze procesa vodeći se etičkim standardima HDD-a i uvijek imajući na umu interese struke, natjecatelja i naručitelja: od prvog razgovora s naručiteljem o potencijalnom natječaju, dogovaranju uvjeta za natjecatelje, zaprimanja svih ulaznih podloga i osmišljavanja projektnog zadatka, izrade terminskog plana i nadzora svih njegovih faza, preko odabira i pozivanja članova Ocjenjivačkog suda, dogovaranja sadržaja usmenog brifinga i moderiranja diskusije s natjecateljima, do koordiniranja rada Ocjenjivačkog suda i uređivanja ili pisanja objava za javnost.

Dužnost voditeljice ili voditelja je detaljno poznavati i kontrolirati sve parametre natječaja, nastojeći što ranije prepoznati nelogičnosti ili faktore koji bi mogli negativno utjecati na rad natjecatelja, rezultate natječaja i buduću suradnju nagrađenih natjecatelja s naručiteljem. Cilj voditelja nije samo uspješno završen natječaj, nego i uspješna realizacija projekta nakon natječaja.

Voditeljica ili voditelj povezuju sve strane uključene u natječaj u dislocirani natječajni tim, samostalno predlažu sljedeće korake ili rješenja i neprestano traže feedback od svih koji s njima moraju biti upoznati, kako bi svi sudionici natječaja mogli stati iza svih odluka i finalne natječajne dokumentacije. Vode računa o transparentnosti procesa, usklađuju i provjeravaju sve pravne podatke i parametre iz propozicija s pravnim službama (ili kontakt osobom) naručitelja i tehničkom voditeljicom natječaja (Tajništvom HDD-a) i vode brigu o poštovanju uvjeta natječaja, poput npr. načela anonimnosti radova pred Ocjenjivačkim sudom.

Iako uloga voditeljice ili voditelja natječaja u najvećoj mjeri dolazi do izražaja prilikom pisanja projektnog zadatka i javnog moderiranja usmenog brifinga, dužnost je voditelja nastojati riješiti svaki problem koji iskrsne u natječaju, od tehničkog do komunikacijskog, na bilo koji prikladan način, u interesu uspjeha natječaja.

 

Suradnički status voditelja

Rad voditelja natječaja se honorira. Visina honorara ovisi o ukupnom budžetu pojedinog natječaja, tipu naručitelja, kompleksnosti projektnog zadatka i općenito obimu posla na projektu. Voditelji natječaja potpisivat će s HDD-om ugovor o suradnji za svaki pojedini natječaj.

 

Kako se prijaviti

Ako želite sudjelovati na radionici, pošaljite svoju prijavu na e-mail natjecaji@dizajn.hr najkasnije do 2. svibnja.

Poruka treba sadržavati:

— vaše kontakt podatke (u tekstu poruke)

— kratko objašnjenje zašto želite sudjelovati na edukaciji

— profesionalni životopis (u prilogu poruci, pdf ili word dokument)

— informativne profesionalne reference prema izboru (portfolio najboljih radova / popis ostvarenih projekata / popis naručitelja / link na web stranicu…)

Pitanja

Ako prije odluke o prijavi imate bilo kakvih pitanja molimo vas da ih pošaljete na email natjecaji@dizajn.hr.

Raspored

Subota 6.5.2017.

— trajanje radionice od 10 do 16 sati

09:30 – 10:00 registracija i kava

10:00 – 12:00 radionica

12:00 –12:30 prva pauza (sendviči, grickalice)

12:30 – 14:30 radionica

14:30 –14:45  kratka pauza (kava, čaj)

14:45 –16:00  radionica

 

Subota 13.5.2017.

— trajanje radionice ovisi o broju polaznika (najkraće do 14:45, a najdulje do 16 sati)

09:30 – 10:00 okupljanje i kava

10:00 – 12:00 prezentacije

12:00 –12:30  prva pauza (sendviči, grickalice)

12:30 – 14:30 radionica

14:30 –14:45  kratka pauza (kava, čaj)

14:45 –16:00  radionica

 

Sažetak programa

 

Subota 6.5. 1.dio
Uvod
— smisao natječaja u dizajnu i dugoročni utjecaj na poziciju struke i odnos prema naručivanju dizajnerskih projekata
— općenito o metodologiji vođenja natječaja u HDD-u
— kako započinje natječaj kao projekt u HDD-u
— etička pozicija voditelja natječaja i reprezentiranje principa HDD-a
— komunikacija s natjecateljima i zastupanje interesa natjecatelja
— komunikacija s klijentom i zastupanje interesa klijenta

Metodologija
— tipovi natječaja, kako se donosi odluka o vrsti natječaja
— primjer za svaki tip natječaja: prolaz kroz terminski plan i dokumentaciju
— aktivni sudionici — shema po terminskom planu

Natječajna dokumentacija i objave za javnost

— upoznavanje s dokumentacijom koja čini potpuni raspis natječaja, prikaz izrade dokumentacije na terminskom planu natječaja

Projektni zadatak

— kako i tko sve sudjeluje u izradi
— ulazni podaci i primanje klijentovog brifa, dodatne podloge
— zacrtavanje strateškog smjera, određivanje zahtjeva i kriterija
— suradnici, proces verifikacije, uključivanje OS-a
— strateški smjer zadan natjecateljima u odnosu na mogućnosti u realizaciji

Opći uvjeti

— bitne točke koje voditelj natječaja mora poznavati u interesu natjecatelja, naručitelja i realizacije projekta
— zakonski elementi u kojima voditelj treba surađivati s pravnim službama naručitelja, a koji utječu na parametre bitne za natjecatelje, naručitelja i realizaciju
— suradnja s tehničkom voditeljicom / Tajništvom natječaja u pisanju Općih uvjeta
— točke u kojima se preklapaju projektni zadatak i opći uvjeti

Objave i obavijesti o natječaju

— prikaz internih i javnih objava na terminskom planu natječaja
— kanali prenošenja informacija o natječaju

Prilozi: PDF prezentacija s radionice, printana skripta, printani primjeri natječajnih dokumentacija
Aktivnosti: izvlačenje zadataka s ulaznim podacima za izradu skice natječaja, konzultacije i diskusija

Zadaci do 13.5. samostalni rad polaznika na zadacima

1. Skicirati projektni zadatak natječaja, predložiti termniski plan (trajanje pojedinih faza), sastav Ocjenjivačkog suda (ekspertize članova) i isplanirati sadržaj pojedinih objava za natjecatelje i javnost
2. Složiti PDF prezentaciju za 13.5.
Subota 13.5. – 2.dio

— prezentacije i obrane natječaja koje su raspisali polaznici
— feedback voditeljice: upućivanje na slabe točke

— prezentacije slabih točaka HDD natječaja koji su dani polaznicima na analizu i uvid u stvarne situacije s naručiteljima ili natjecateljima
Obavezna oprema

— opremu osigurava HDD (bilježnice, olovke, projektor, flip-chart)

— sudionici donose prezentacije na vlastitom USB sticku ili ih šalju e-mailom prije subote 13.5.

 

Info o razini angažmana i zadacima između dvije subote

Prije dolaska na radionicu

— pročitati prijedlog Pravilnika o natječajima HDD (prijavljeni će ga dobiti e-mailom uz potvrdu sudjelovanja na radionici)

— informirati se o dosadašnjim strukovnim natječajima HDD-a

Zadaci od 6.5.-13.5

— samostalni rad polaznika na zadacima

 

O voditeljici radionice

Mirna Ptiček (ex Reinprecht) ima više od 15 godina iskustva u radu na dizajnerskim projektima za tržište, kulturu, državne institucije i civilni sektor. Vodila je mnoge projekte u kojima je dizajn imao ključnu ili vodeću ulogu, od osmišljavanja organizacijskog i kreativnog koncepta do realizacije. Učila je testirajući društveno inovativne koncepte kroz vođenje radionica inkluzivnog i participativnog dizajna, izgradnju coworking zajednice, postavljanje urbanih društvenih povrtnjaka, pa i kroz razvoj današnje metodologije vođenja natječaja HDD-a. Danas je art direktorica u agenciji Bruketa&Žinić OM. Bila je voditeljica niza strukovnih natječaja u od 2008. do 2016. među kojima su i:

Grad Vodnjan, vizualni identitet, 2008., za Udrugu “Kontrada”

Turistička destinacija Kvarner, slogan i vizualni identitet, 2009., za TZ Kvarner

Nike Coast Run, dizajn složivog namještaja, 2012., za Nike Hrvatska

Nike Creative Reporter, radionički natječaj za mlade snimatelje, 2012., za Nike Hrvatska

Festival hrvatske kulture u Francuskoj — Croatie, la voici!, vizualni identitet, 2012., za Ministarstvo kulture RH

HZZO, vizualni identitet, 2012., za HZZO

Memorijalni centar Lipa pamti, vizualni identitet, signalistika i postav, 2013., za općinu Matulji

Startas 2014-15 kolekcija jesen zima, dizajn tenisica, 2013., za Borovo

Zaklada Hrvatska kuća, vizualni identitet, 2014., za Ministarstvo kulture RH

Muzej Apoksiomena, vizualni identitet, 2015., za Grad Mali Lošinj

Kneževa palača u Zadru, vizualni identitet, signalistika i postav, 2016., za Grad Zadar