Poziv na Izbornu skupštinu i poziv za prijavu izbornih listi za Upravni odbor, te kandidata za članove Nadzornog odbora i Suda časti

Pozivamo sve članove i članice Hrvatskog dizajnerskog društva da dođu na IZBORNU SKUPŠTINU koja će se održati u petak 12. svibnja 2023. godine s početkom u 18 sati u HDD-u, Boškovićeva 18, Zagreb. Ujedno pozivamo sve članove i članice HDD-a u profesionalnoj kategoriji i kategoriji emerita da dostave kandidature za PREDSJEDNICU / PREDSJEDNIKA HDD-a te predlože kandidatkinje i kandidate za članove i članice NADZORNOG ODBORA i SUDA ČASTI. U nastavku možete naći dnevni red Skupštine te više detalja o podnošenju kandidatura.

Prijedlog dnevnog reda za Izbornu skupštinu

 

 1. Potvrđivanje Radnog predsjedništva, zapisničara i 2 ovjerovitelja zapisnika
 2. Potvrđivanje članova Izbornog povjerenstva.
 3. Usvajanje izvješća:
  a/ Izvješće o radu HDD-a u proteklom mandatnom razdoblju .
  b/ Izvješće o novčanom poslovanju HDD-a u 2022
  c/ Izvješće Nadzornog odbora
 4. Rasprava o izvješćima i njihovo usvajanje
 5. Financijski plan za 2023. godinu
 6. Izbor članova upravnih tijela HDD-a
  a/ Predstavljanje izbornih listi za Upravni odbor te kandidata za članove Nadzornog odbora i Suda časti
  b/ Izvješće predsjednika Izborne komisije o rezultatima izbora
 7. Riječ novoizabranog predsjednika
Izvješća navedena pod točkama 3. i 5. dnevnog reda dostavit ćemo svima članovima prije održavanja Skupštine.

Da bi Skupština mogla donositi valjane odluke, potrebno je da na zasjedanju sudjeluje najmanje 10% od ukupnog broja članova s pravom glasa. Ako se potreban broj članova ne okupi u roku od 30 minuta od početka rada, bit ćemo prisiljeni odgoditi Skupštinu. Iz tog razloga molimo članove u profesionalnoj kategoriji i emerite da se odazovu pozivu na Skupštinu.


Poziv za prijavu izbornih listi za Upravni odbor, te kandidata za članove Nadzornog odbora i Suda časti

 

U skladu sa Statutom i Pravilnikom o ustroju i načinu radu HDD-a pozivamo sve članove i članice Hrvatskog dizajnerskog društva u profesionalnoj kategoriji i kategoriji emerita da dostave kandidature za PREDSJEDNICU / PREDSJEDNIKA HDD-a te predlože kandidatkinje i kandidate za članove i članice NADZORNOG ODBORA i SUDA ČASTI

 

KANDIDATURE ZA PREDSJEDNIKA HDD-a

 

Kandidati za predsjednika HDD-a predlažu svoju izbornu listu, koja se osim nositelja liste (kandidat za predsjednika) sastoji još od šest kandidata za članove Upravnog odbora te dva kandidata za zamjenike članova Upravnog odbora.

Nositelji liste svoje prijave u pisanom obliku moraju dostaviti u Tajništvo HDD-a najmanje 14 dana prije Izborne skupštine, koja će se održati 12. svibnja, tj. najkasnije do petka 28. travnja 2023.

Prijava mora sadržavati:

 • popis svih članova liste i njihove potpise,
 • životopise nositelja i članova liste, te
 • prijedlog programskih smjernica rada HDD-a.

Nositelji lista i kandidati za članove UO mogu biti samo članovi u profesionalnoj i kategoriji emerita.

 

KANDIDATURE ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA I SUDA ČASTI

 

Kandidate za članove Nadzornog odbora i Suda časti predlažu članovi HDD-a (profesionalci i emeriti). Svoj prijedlog i pisanu suglasnost svih kandidata moraju dostaviti u Tajništvo HDD-a najmanje 10 dana prije Izborne skupštine tj. najkasnije do utorka 2. svibnja 2023.


Sve kandidature za predsjednika i prijedlozi kandidatura za članove Nadzornog odbora i Suda časti trebaju se u pisanom obliku dostaviti u Tajništvo HDD-a, Boškovićeva 18, Zagreb, ili na email tajnistvo@dizajn.hr zaključno do 28. travnja 2023. (kandidature za predsjednika) odnosno do 2. svibnja 2023. (prijedlog kandidata za NO i SČ)

Još jednom podsjećamo da samo članovi profesionalci i emeriti imaju pravo predlagati kandidate, birati i biti izabrani u upravna tijela HDD-a.

Deset dana prije Izborne skupštine sve pristigle kandidature objavit ćemo na web stranici HDD-a.

 

Poziv na Izbornu skupštinu

Poziv za prijavu izbornih listi